1. Esimerkkejä
 2. Hoitajan
kirjoittanut Anna MuckermanAnna Muckerman

Työnimikkeen Hoitajan työhakemusesimerkki

Käytä tätä työnimikkeen Hoitajan työhakemusesimerkkiä apuna oman työhakemuksesi kirjoittamisessa – ei päänvaivaa, ei arvailu. Tämä työhakemusesimerkki on suunniteltu varta vasten työnimikkeelle Hoitajan vuonna 2024. Esimerkkilauseita ja ammatilaisten ohjeita hyödyntämällä työhakemuksesi valmistuu muutamassa minuutissa.
4.1
Keskimääräinen arvosana
79 ihmistä on jo arvioinut sen
Työnimikkeen Hoitajan työhakemusesimerkki
Muokkaa tätä työhakemusta

Kun haet hoitajan (lähihoitajan) työpaikkaa, työhakemuskirje toimii ensivaikutelman luojana ja antaa sinulle mahdollisuuden esitellä osaamistasi ja motivaatiotasi. Pyri työhakemuskirjettä kirjoittaessasi eläytymään potentiaalisen työnantajasi tarpeisiin samalla tavalla kuin eläydyt lähihoitajana asiakkaiden tarpeisiin ja tilanteisiin. Kirje on portti unelmiesi työpaikkaan, sillä sen avulla voit osoittaa, miksi juuri sinä olet potilaiden ja työnantajien paras valinta. Anna persoonallisuutesi loistaa ja tuo esiin halusi auttaa muita.

Hoitajan työhakemusesimerkin koko teksti 

Hyvä Leena Kolmonen

Minulla on lähihoitajana yhdeksän vuoden kokemus sellaisten iäkkäiden potilaiden kotihoidosta, joilla on mielenterveysongelmia.

Edellisen työnantajani palveluksessa tarjosin kotihoitoa jopa kymmenelle potilaalle viikossa. Huolehdin potilaiden perusterveydenhuollosta, seurasin heidän psyykkistä tilaansa ja avustin päivittäisten toimien suorittamisessa. Useimmat potilaat olivat 65–80-vuotiaita, ja heillä oli monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia.

Kokemuksen karttuessa olen oppinut arvioimaan yhä paremmin, milloin asiakas tarvitsee lääketieteellisiä lisätoimenpiteitä, psyykkistä tukea tai yksinkertaisesti jonkun, jolle puhua. Ollessaan sairaita tai stressaantuneita iäkkäät potilaat voivat unohtaa perustoimintoja, ja olenkin erikoistunut potilas- ja hoitokoulutukseen silloin, kun kaikki käy ylivoimaiseksi.

Huomattava osa aiemmista potilaistani ei ollut avohoitopotilaita, ja siksi olen kehittänyt taitoja (ja voimaa), joita tarvitaan potilaiden hoitamisessa. Olen pätevä fysioterapeutti ja olen auttanut ihmisiä toipumaan monista henkisen epävakauden aiheuttamista fyysisistä vaivoista.

Toinen erityisosaamisalueeni on työskentely dementia- ja Alzheimer-potilaiden kanssa. Lähihoitajana olen erikoistunut vanhustyöhön, ja toimin jo opiskeluaikana vapaaehtoisena dementoituneiden vanhusten vuodeosastolla. Hoitajana näen vapaaehtoisten välittömän vaikutuksen potilaideni elämään.

Olisin iloinen mahdollisuudesta vierailla laitoksessanne haastattelua varten ja ehkä myös saada tutustua teillä työskentelevien hoitajien työhön saadakseni käsityksen siitä, miltä hoitajien arki teillä näyttää.

Ystävällisin terveisin

Jaana Riikonen

Jäljennetty!

Hoitajan työhakemuksen osat 

Kun kirjoitat hoitajan työhakemuskirjettä, varmista, että tekstistä välittyy sekä ammatillinen osaamisesi että aito kiinnostuksesi hoitotyöhön. Seuraavassa on ohjeita eri osien kirjoittamiseen:

 1. Otsikko. Kirjoita otsikkoon oma nimesi, ammattinimikkeesi ja yhteystietosi sekä päivämäärä.
 2. Tervehdys. Tämä on tilaisuutesi luoda henkilökohtainen yhteys kirjeen vastaanottajaan. Tervehdi rekrytoijaa nimeltä, sillä se osoittaa, että olet tehnyt kotiläksysi.
 3. Johdanto. Esittele lyhyesti itsesi ja kerro, miksi haet juuri kyseistä hoitajan työpaikkaa. Voit mainita, miksi työpaikkailmoitus herätti kiinnostuksesi.
 4. Runko. Perustele, miksi juuri sinut tulisi valita tehtävään. Korosta aiempaa kokemustasi ja osaamistasi, kuten hoitotyön taitoja, viestintätaitoja ja kykyä työskennellä tiimissä.
 5. Loppukappale. Loppukappaleessa voit vielä kerran korostaa motivaatiotasi ja kiinnostustasi työhön sekä kiittää kirjeen vastaanottajaa hänen ajastaan. Ilmoita selkeästi, että toivot saavasi kutsun haastatteluun.
 6. Allekirjoitus. Päätä kirje kohteliaaseen ja ammattimaiseen lopputervehdykseen, joka sisältää allekirjoituksen.

Muotoile työhakemuskirjeesi selkeästi ja ammattimaisesti ja osoita samalla kiinnostuksesi hoitotyötä kohtaan. Tämä auttaa sinua erottumaan joukosta ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen. Lisäämällä kirjeeseen konkreettisia esimerkkejä tärkeistä urasaavutuksistasi sekä mainitsemalla mahdollisia erityistaitoja voit vahvistaa hakemuksesi vaikuttavuutta. 

Huomioi työpaikkailmoituksessa mainitut vaatimukset ja pyri tuomaan esille, miten juuri sinun osaamisesi vastaa niitä. Lisäksi voit kertoa lyhyesti, miten näet itsesi sopivana osana työyhteisöä ja miten voit tuoda lisäarvoa organisaatioon. 

Huolellisesti laadittu hakemuskirje voi nostaa mahdollisuuksiasi saada kutsu haastatteluun ja edetä kohti unelmiesi työpaikkaa.

Asiantuntijan vinkki

Työhakemuskirjeen tervehdyksessä vastaanottajan nimen käyttö ei ainoastaan osoita ammattitaitoa ja kunnioitusta, vaan se perustuu myös psykologiseen periaatteeseen: tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset ilahtuvat lukiessaan oman nimensä. Rekrytoijan ilahduttaminen henkilökohtaisella tervehdyksellä voi erottaa sinut muista hakijoista ja herättää positiivisia tunteita, mikä voi parantaa mahdollisuuksiasi saada kutsu työhaastatteluun.

Hoitajan työhakemuksen johdanto 

Johdannon merkitys lähihoitajan työhakemuskirjeessä on ratkaiseva. Ensivaikutelma muodostuu välittömästi, ja siksi tämä osa on kirjeen kiinnostavin. Johdannon tarkoituksena on herättää rekrytoijan kiinnostus ja antaa ensimmäinen kuva persoonastasi. Johdannon avulla voit erottua joukosta ja tehdä vaikutuksen kirjeen ensimmäisestä rivistä lähtien.

Toimi näin

Lähihoitajan työ on usein arkista ja joskus raskastakin, mutta ilonhetket tekevät siitä ainutlaatuista. Vähän aikaa sitten sain todistaa, kuinka huone täyttyi naurusta, kun yllätysvierailuni toivat potilailleni iloa keskellä arkea. Se hetki muistutti minua siitä, että lähihoitajan työssä on tilaa myös ilolle ja lämmölle.

Älä toimi näin

Olen kiinnostunut lähihoitajan avoimesta työpaikasta organisaatiossanne. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten auttamisesta ja olen työskennellyt alalla useiden vuosien ajan. Minulla on kokemusta erilaisista hoitotehtävistä ja minulla on lähihoitajan pätevyys. 

Työhakemuskirjeen johdannon muunneltava esimerkki

Hyvä Leena Kolmonen

Minulla on lähihoitajana yhdeksän vuoden kokemus sellaisten iäkkäiden potilaiden kotihoidosta, joilla on mielenterveysongelmia.

Jäljennetty!

Hoitajan työhakemuksen runko 

Työhakemuskirjeen rungon tarkoitus on esittää vakuuttavasti hakijan pätevyys ja motivaatio hoitajan tehtävään. Vakuuttavuutta voit lisätä esittelemällä konkreettisia esimerkkejä urasi varrelta ja korostamalla hakemasi työpaikan kannalta oleellisia taitoja ja ominaisuuksia. Lisäksi voit painottaa vahvuuksiasi, kuten hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä tiimissä.

Rungon ensimmäinen kappale 

Aloita työhakemuskirjeesi runko kertomalla lyhyesti, miksi olet kiinnostunut kyseistä hoitajan tehtävästä ja miksi haet sitä. Tämä antaa alustavan käsityksen motivaatiostasi ja sitoutumisestasi. 

Seuraavassa on esimerkkejä asioista, joita hoitajan työhakemuskirjeen rungon ensimmäisessä kappaleessa voi mainita:

 1. Aito kiinnostus. ​​Korosta syvää kiinnostusta hoitotyötä kohtaan ja kerro lyhyesti, miksi olet valinnut juuri tämän ammatin. Voit esimerkiksi mainita lapsuuden unelmista, joissa hoitajan ammatti kiehtoi sinua.
 2. Ammatillinen tausta. Esittele lyhyesti aiempi työkokemuksesi hoitotyössä tai vastaavissa tehtävissä. Mainitse erityisesti ne kokemukset, jotka liittyvät hakemaasi työpaikkaan, ja kerro, miten ne ovat kehittäneet osaamistasi.
 3. Osaaminen ja taidot. Listaa muutamia keskeisiä taitojasi, jotka ovat tärkeitä hoitajan työssä. Voit mainita esimerkiksi hyvät vuorovaikutustaitosi, kyvyn toimia paineen alla sekä empatiakykysi.
 4. Koulutus ja pätevyys. Kerro lyhyesti koulutuksestasi ja mahdollisista erikoistumisalueistasi. Mainitse myös, jos sinulla on voimassa oleva lähihoitajan tutkinto tai vastaava pätevyys.
 5. Sitoutuminen organisaatioon. Ilmaise halusi olla osa kyseistä organisaatiota ja tuoda panoksesi sen toimintaan. Voit esimerkiksi mainita, miten arvostat organisaation arvoja ja toimintatapaa.

Näiden asioiden mainitseminen auttaa vakuuttamaan työhönottajan pätevyydestäsi ja herättää hänen kiinnostuksensa. Muista pitää kirje tyyliltään ammattimaisena, mutta voit toki lisätä ripauksen persoonallisuutta, mikä tekee kirjeestäsi mieleenpainuvan.

Rungon muut kappaleen – räätälöinti organisaatioon 

Hoitajan työhakemuskirjeen rungon muissa kappaleissa hakemus räätälöidään organisaatioon ja sen tarpeisiin. Korosta ensin organisaation arvoja ja tavoitteita ja kuvaile, miten ne resonoivat sinun omien arvojesi kanssa. Tämä osoittaa, että olet tehnyt taustatyötä ja ymmärrät organisaation toimintaympäristön. 

Esittele sen jälkeen omia vahvuuksiasi ja osaamistasi ja korosta, miten ne sopivat organisaation tarpeisiin ja miten voit tuoda lisäarvoa tiimiin. Voit esimerkiksi mainita aiempia saavutuksia tai projekteja, jotka ovat vastanneet samankaltaisiin haasteisiin, joita organisaatiossa kohtaat. 

Ilmaise lopuksi vilpittömästi kiinnostuksesi työskennellä kyseisessä organisaatiossa ja kerro, miten innostunut ja motivoitunut olet mahdollisesta yhteistyöstä. Näin vakuutat työnantajan siitä, että olet sopiva ja sitoutunut ehdokas juuri heidän organisaatioonsa. Korosta myös haluasi oppia ja kehittyä organisaation mukana, mikä viestii pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja mahdollisuuksista kasvaa ammatillisesti organisaation sisällä.

Asiantuntijan vinkki

Kaipaatko lisää inspiraatiota? Tutustu seuraaviin hoitoalan ammattien työhakemusesimerkkeihin:

Työhakemuskirjeen rungon muunneltava esimerkki

Edellisen työnantajani palveluksessa tarjosin kotihoitoa jopa kymmenelle potilaalle viikossa. Huolehdin potilaiden perusterveydenhuollosta, seurasin heidän psyykkistä tilaansa ja avustin päivittäisten toimien suorittamisessa. Useimmat potilaat olivat 65–80-vuotiaita, ja heillä oli monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia.

Kokemuksen karttuessa olen oppinut arvioimaan yhä paremmin, milloin asiakas tarvitsee lääketieteellisiä lisätoimenpiteitä, psyykkistä tukea tai yksinkertaisesti jonkun, jolle puhua. Ollessaan sairaita tai stressaantuneita iäkkäät potilaat voivat unohtaa perustoimintoja, ja olenkin erikoistunut potilas- ja hoitokoulutukseen silloin, kun kaikki käy ylivoimaiseksi.

Huomattava osa aiemmista potilaistani ei ollut avohoitopotilaita, ja siksi olen kehittänyt taitoja (ja voimaa), joita tarvitaan potilaiden hoitamisessa. Olen pätevä fysioterapeutti ja olen auttanut ihmisiä toipumaan monista henkisen epävakauden aiheuttamista fyysisistä vaivoista.

Toinen erityisosaamisalueeni on työskentely dementia- ja Alzheimer-potilaiden kanssa. Lähihoitajana olen erikoistunut vanhustyöhön, ja toimin jo opiskeluaikana vapaaehtoisena dementoituneiden vanhusten vuodeosastolla. Hoitajana näen vapaaehtoisten välittömän vaikutuksen potilaideni elämään.

Jäljennetty!

Kehotus toimintaan ja loppusanat 

Hoitajan työhakemuskirjeen viimeisen kappaleessa voit kiittää lukijaa hänen ajastaan ja kannustaa häntä toimimaan, kuten ottamaan yhteyttä tai kutsumaan sinut haastatteluun. Toista lyhyesti motivaatiosi työskennellä organisaatiossa ja tuo esiin innostuksesi työpaikkaa kohtaan. Voit myös korostaa, miten odotat innolla mahdollisuutta tuoda osaamisesi ja positiivinen asenteesi organisaatioon ja sen tiimiin.

Päätä kirje kohteliaaseen lopputervehdykseen, esimerkiksi ”Ystävällisin terveisin” tai ”Parhain terveisin” ja kirjoita alle koko nimesi. 

Kirjeen viimeinen kappale on erityisen tärkeä, koska sen sävy voi vaikuttaa siihen, miten hakemuksesi muistetaan. 

Työhakemuskirjeen loppukappaleen ja -tervehdyksen muunneltava esimerkki

Olisin iloinen mahdollisuudesta vierailla laitoksessanne haastattelua varten ja ehkä myös saada tutustua teillä työskentelevien hoitajien työhön saadakseni käsityksen siitä, miltä hoitajien arki teillä näyttää.

Ystävällisin terveisin

Jaana Riikonen

Jäljennetty!

Hoitajan työhakemuksen kirjoittaminen ilman työkokemusta 

Kun kirjoitat lähihoitajan työhakemuskirjettä ilman työkokemusta, korosta muita vahvuuksiasi ja ominaisuuksiasi, jotka tekevät sinusta sopivan ehdokkaan tehtävään. Seuraavassa on muutamia kohtia, joita kannatta painottaa:

 • Koulutus ja pätevyys. Kerro lyhyesti koulutuksestasi ja lähihoitajan opintoihin liittyvistä kursseista tai harjoittelujaksoista. Mainitse esimerkiksi, miten opintosi ovat valmistaneet sinua hoitotyöhön
 • Pehmeät taidot. Pehmeitä taitoja ovat luonteenpiirteitäsi ja vastaavat ominaisuudet, jotka tekevät sinusta hyvän hoitajan. Tällaisia taitoja ovat muun muassa kärsivällisyys, järjestelmällisyys, tarkkuus, energisyys, ystävällisyys ja joustavuus.
 • Kovat taidot. Kovia taitoja ovat konkreettiset ja mitattavat taidot, jotka ovat suoraan sovellettavissa työtehtäviin. Lähihoitajalle tärkeitä kovia taitoja ovat muun muassa hoitotyön perustaidot, lääketieteellisten termien tuntemus, dokumentointitaidot, ensiaputaidot, ajokortti, ruoanlaittotaidot ja tiettyjen ohjelmistojen tai laitteiden käyttö.
 • Harrastukset ja vapaaehtoistyö. Jos olet tehnyt vapaaehtoistyötä tai sinulla harrastuksia, joissa olet tekemisissä ihmisten kanssa tai olet oppinut tärkeitä taitoja, mainitse ne. Esimerkiksi kerro, miten olet toiminut vapaaehtoisena vanhainkodissa tai auttanut hoitamaan perheenjäseniä.
 • Innostus ja motivaatio. Korosta vahvaa kiinnostustasi hoitotyötä kohtaan ja haluasi auttaa ihmisiä. Kerro, miksi juuri lähihoitajan ammatti kiinnostaa sinua ja mitä odotat työskentelyltä alalla.
 • Sitoutuminen ja halu oppia. Ilmaise halusi sitoutua alaan pitkäaikaisesti ja kehittyä ammatillisesti. Kerro, että olet valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseäsi hoitotyössä.

Tärkeimmät ohjeet 

Työhakemuskirje on olennainen osa hakemusta, sillä se välittää sinusta tietoja, jotka eivät selviä ansioluettelosta.

 • Tervehdi kirjeen vastaanottajaa mieluiten nimeltä henkilökohtaisen yhteyden luomiseksi.
 • Jos haet hoitajan paikkaa ilman työkokemusta, keskisty kertomaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiisi, jotka tekevät sinusta hyvän hoitajan. Lisäksi voit kertoa kovista taidoista, joita olet hankkinut muissa tehtävissä.
 • Muista tarkistaa kirjeen oikeakielisyys ja pyydä ystävää tai kollegaa lukemaan kirje ennen sen lähettämistä.

Onnea työnhakuun! Ja muistathan, että jos vastaisuudessa haluat hioa tai päivittää ansioluetteloasi tai työhakemuskirjettäsi, cvapp.fi auttaa sinua tarjoamalla työnhakuun runsaasti ilmaisia työkaluja.

Kirjoita työhakemus muutamassa minuutissa
Kirjoita työhakemus muutamassa minuutissa
Erotu joukosta ja löydä työtä nopeammin. Hyödynnä asiantuntijoiden suunnittelemia, ammattimaisia työhakemuspohjiamme, joiden avulla saat juuri sinulle sopivan työn.
Kirjoita työhakemus

Ilmaisia ammattilaisten suunnittelemia pohjia

Cvapp.fi-sivustolla on luotu yli 10 miljoonaa ansioluetteloa ja työhakemusta, mikä tekee meistä alan johtavan sivuston, joka auttaa sinua saamaan paikan työhaastatteluun.
4 / 5
luokitus perustuu 480 arvosteluun sivustolla Trustpilot
Käytä tätä ansioluettelopohjaaStockholm cover_letter template
Stockholm
1 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaNew York cover_letter template
New York
420 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVienna cover_letter template
Vienna
110 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSydney cover_letter template
Sydney
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLondon cover_letter template
London
260 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaDublin cover_letter template
Dublin
230 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMoskova cover_letter template
Moskova
60 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMadrid cover_letter template
Madrid
140 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSantiago cover_letter template
Santiago
130 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSingapore cover_letter template
Singapore
50 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaOslo cover_letter template
Oslo
54 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCape Town cover_letter template
Cape Town
7 500 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaParis cover_letter template
Paris
34 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBerliini cover_letter template
Berliini
90 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaGeneva cover_letter template
Geneva
3 200 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVancouver cover_letter template
Vancouver
44 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaTokyo cover_letter template
Tokyo
59 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMilano cover_letter template
Milano
49 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLisbon cover_letter template
Lisbon
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBarcelona cover_letter template
Barcelona
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCopenhagen cover_letter template
Copenhagen
21 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaChicago cover_letter template
Chicago
19 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRio cover_letter template
Rio
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRome cover_letter template
Rome
5 300 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBoston cover_letter template
Boston
17 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaToronto cover_letter template
Toronto
100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet