1. Esimerkkejä
 2. Sosiaalityöntekijän
kirjoittanut Karl KahlerKarl Kahler

Työnimikkeen Sosiaalityöntekijän työhakemusesimerkki

Käytä tätä työnimikkeen Sosiaalityöntekijän työhakemusesimerkkiä apuna oman työhakemuksesi kirjoittamisessa – ei päänvaivaa, ei arvailu. Tämä työhakemusesimerkki on suunniteltu varta vasten työnimikkeelle Sosiaalityöntekijän vuonna 2024. Esimerkkilauseita ja ammatilaisten ohjeita hyödyntämällä työhakemuksesi valmistuu muutamassa minuutissa.
4.9
Keskimääräinen arvosana
23 ihmistä on jo arvioinut sen
Työnimikkeen Sosiaalityöntekijän työhakemusesimerkki
Muokkaa tätä työhakemusta

Sosiaalityöntekijät auttavat yksilöitä ja perheitä selviytymään elämän eteen tuomista haasteista, kuten köyhyydestä, avioerosta, huumeriippuvuudesta tai mielenterveysongelmista. Alan toimintakenttä on laaja ja on tärkeää, että saat työpaikan, joka sopii juuri sinulle. Työnhakuun tarvitset erinomaisen ansioluettelon ja työhakemuskirjeen. Nämä kaksi asiakirjaa ovat lippusi unelmiesi työpaikkaan. Cvapp.fi tarjoaa ammattilaisten suunnittelemia ansioluettelo- ja työhakemuspohjia käyttöösi maksutta. Valmiiden pohjien avulla luot siistit ja vaikuttavat asiakirjat hetkessä!

Sosiaalityöntekijän työhakemusesimerkin koko teksti 

Hyvä Heikki Puumala

Sosiaalityön maailma on minulle kuin valtava leikkipuisto täynnä mahdollisuuksia tehdä hyvää ja luoda merkityksellisiä suhteita. Olen kuin se seikkailunhaluinen lapsi hiekkalaatikolla, joka ei malta odottaa, että pääsee rakentamaan uusia linnoja ja siltoja. Teidän organisaationne tarjoaa hiekkalaatikon, jossa voin toteuttaa itseäni ja auttaa muita samalla kun itsekin kasvan ja kehityn.

Olen toiminut sosiaalityöntekijänä yhdeksän vuotta ja minulla on laaja kokemus erilaisten perheiden kanssa työskentelystä. Olen erikoistunut tunneperäisten oireiden ja käytöshäiriöiden tunnistamiseen ja hoitamiseen, ja olen opiskellut kliinistä psykologiaa syventääkseni osaamistani tällä alueella.

Kokemukseni Akku-kriisipalvelusta on antanut minulle arvokasta tietoa kriisitilanteiden käsittelystä ja asiakkaiden tukemisesta vaikeissa elämäntilanteissa. Kehittämäni protokolla puhelintyöntekijöille tehosti puhelujen käsittelyä 35 % ja paransi asiakastyytyväisyyttä 15 %, mikä osoittaa kykyni kehittää tehokkaita työmenetelmiä ja tuottaa tuloksia.

Erityisen mielekkääksi koen sellaisten henkilöiden ohjauksen, jotka siirtyvät pitkään jatkuneesta laitoshoidosta takaisin yhteiskuntaan. Oman äitini lievä skitsofrenia on antanut minulle ymmärrystä ja empatiaa mielenterveysongelmia kokevia kohtaan, ja haluan auttaa heitä löytämään tien takaisin itsenäiseen elämään ja tukea heitä heidän kuntoutumisprosessissaan.

Olen vakuuttunut siitä, että vahva ammatillinen taustani ja kokemukseni sosiaalityöntekijänä tekevät minusta arvokkaan lisän tiimiinne. Toivon innolla mahdollisuutta keskustella lisää siitä, kuinka voisin tuoda panokseni 24Hoito-organisaatioon ja auttaa teitä saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Ystävällisin terveisin

Teresa Penttilä

Jäljennetty!

Sosiaalityöntekijän työhakemuksen osat 

Työhakemuksen kirjoittaminen on parhaimmillaan kuin sosiaalityötä, jossa rakennetaan siltoja ihmisten välille. Se vaatii empatiaa, tarkkuutta ja kykyä ilmaista itseään selkeästi.

Työhakemuskirjeen tulisi sisältää seuraavat osat:

 1. Otsikko. Otsikko sisältää nimesi, työnimikkeesi ja yhteystietosi. Se antaa ensimmäisen käsityksen siitä, kuka olet.
 2. Tervehdys. Tämä on tilaisuutesi luoda henkilökohtainen yhteys kirjeen vastaanottajaan. Tervehdi rekrytoijaa nimeltä, sillä se osoittaa, että olet tehnyt kotiläksysi.
 3. Johdanto. Kerro johdannossa lyhyesti kuka olet, mitä työpaikkaa haet ja miksi olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä. Pyri kiinnittämään lukijan kiinnostus, sillä on tärkeää, että hän lukee kirjeen loppuun.
 4. Runko. Tämä on tarinasi ydin, jossa voit esitellä työkokemustasi ja sopivuuttasi tehtävään. Pyri osoittamaan, että sinä pystyt täyttämään työantajan odotukset ja tarpeet.
 5. Loppukappale. Tiivistä kirjeen loppuun viesti pätevyydestäsi tehtävään ja osoita selkeästi olevasi innostunut tehtävästä. Ilmoita, että toivot saavasi kutsun haastatteluun.
 6. Allekirjoitus. Päätä kirje kohteliaaseen ja ammattimaiseen lopputervehdykseen, joka sisältää allekirjoituksen.

Sovella kirjeen kirjoittamiseen sosiaalityöstä tuttuja taitoja: kuuntele, ymmärrä ja ole valmis auttamaan. Toisin sanoen pyri kirjeessäsi osoittamaan, miten voit auttaa työnantajaa saavuttamaan heidän tavoitteensa ja täyttämään heidän tarpeensa. Eläydy kirjeen vastaanottajan tarpeisiin ja odotuksiin, sillä se auttaa sinua ymmärtämään, millaista työntekijää he etsivät. Esitä selkeästi, miten sinun kokemuksesi ja taitosi täyttävät nämä vaatimukset ja tuovat lisäarvoa organisaatiolle. Tällainen lähestymistapa voi erottaa sinut muista hakijoista ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen juuri sinua kohtaan.

Sosiaalityöntekijän työhakemuksen johdanto 

Työhakemuskirjeen johdantokappale on tilaisuutesi tehdä myönteinen ensivaikutelma, etkä saa siihen toista tilaisuutta. Pyri kiinnittämään rekrytoijan huomio kertomalla itsestäsi jokin tärkeä asia tai hakemasi työpaikan kannalta kiinnostava anekdootti. Kirjoita innostuneesti ja käytä elävää kieltä, joka ravistelee lukijan hereille.

Toimi näin

Hyvä Saara Pakkanen

Sosiaalityön maailma on minulle kuin valtava leikkipuisto täynnä mahdollisuuksia tehdä hyvää ja luoda merkityksellisiä suhteita. Olen kuin se seikkailunhaluinen lapsi hiekkalaatikolla, joka ei malta odottaa, että pääsee rakentamaan uusia linnoja ja siltoja. Teidän organisaationne tarjoaa hiekkalaatikon, jossa voin toteuttaa itseäni ja auttaa muita samalla kun itsekin kasvan ja kehityn. 

Älä toimi näin

Arvoisa Saara Pakkanen 

Haluan tässä hakemuksessani ilmaista kiinnostukseni sosiaalityöntekijän tehtävään organisaatiossanne. Olen suorittanut sosiaalityön opintoja ja minulla on myös työkokemusta alalta. Uskon, että pystyn täyttämään tehtävän vaatimukset ja tuomaan lisäarvoa organisaatiollenne.

Työhakemuskirjeen johdannon muunneltava esimerkki

Hyvä Heikki Puumala

Sosiaalityön maailma on minulle kuin valtava leikkipuisto täynnä mahdollisuuksia tehdä hyvää ja luoda merkityksellisiä suhteita. Olen kuin se seikkailunhaluinen lapsi hiekkalaatikolla, joka ei malta odottaa, että pääsee rakentamaan uusia linnoja ja siltoja. Teidän organisaationne tarjoaa hiekkalaatikon, jossa voin toteuttaa itseäni ja auttaa muita samalla kun itsekin kasvan ja kehityn.

Jäljennetty!

Sosiaalityöntekijän työhakemuksen runko 

Työhakemuskirjeen keskimmäisissä kappaleissa eli rungossa sinun on osoitettava vakuuttavasti, että olet pätevä hakemaasi työpaikkaan. Rungon tavoite on esittää työhönottajalle, miten työskentelet asiakkaiden kanssa ja millainen on sosiaalityön filosofiasi. Pyri antamaan työhönottajalle selkeä käsitys siitä, miten sinä voisit tuoda lisäarvoa heidän organisaatiolleen.

Asiantuntijan vinkki

”Sosiaalityön pitää olla toivoa luova ammatti, Jokainen käytännön sosiaalityötä tehnyt tietää, miten tärkeää asiakkaan ”toiveikkuuden” ylläpitäminen on: muutos on mahdollista vain jos on toivoa.” Näin kirjoittaa professori emeritus Mikko Mäntysaari Sosiaalityön tiedeblogi -sivuston Toivon suuntaan -blogissaan. 

Kuinka sosiaalityö määrittyy sinulle henkilökohtaisesti? Mitä syvemmin pohdit ja ilmaiset ajatuksiasi työhakemuskirjeessä, sitä tarkemman kuvan työnantaja saa sinusta. Halutessasi voit etsiä lisää pohdinnanaiheita Sosiaalityön tiedeblogi -sivustolta, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa alasta ja syventäviä näkökulmia. Sivusto on suunniteltu tukemaan sosiaalityön ammattilaisten osaamisen kehittämistä ja tarjoamaan tietoa alaan liittyvistä tutkimuksista ja käytännöistä.

Rungon ensimmäinen kappale – soveltuvuutesi tehtävään 

Sosiaalityöntekijän työhakemuskirjeen runko-osan kirjoittaminen on keskeinen osa hakemuksen laatimista. Seuraavassa on muutamia ohjeita, jotka auttavat sinua kirjoittamaan vakuuttavan ja informatiivisen rungon, joka kertoo kokemuksestasi, taidoistasi ja soveltuvuudestasi hakemaasi työpaikkaan:

 1. Kokemus ja osaaminen. Kerro konkreettisesti aiemmasta työkokemuksestasi, joka liittyy sosiaalityöhön. Esittele myös erilaisia sosiaalityöhön liittyviä taitoja, kuten viestintätaidot, ongelmanratkaisukyky, empatia ja tiimityötaidot.
 2. Asiakastyön filosofia. Kuvaile, millainen sosiaalityön filosofiasi on ja miten se näkyy työskentelyssäsi asiakkaiden kanssa. Painota esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamista, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Korosta, että pyrit aina ymmärtämään asiakkaiden tilanteen ja tarpeet sekä tukemaan heitä omien voimavarojensa löytämisessä ja vahvistamisessa.
 3. Empatia ja kulttuurinen herkkyys. Osoita, että olet empaattinen ja kulttuurisesti herkkä työskennellessäsi erilaisten ihmisten kanssa. Kerro esimerkkejä siitä, miten olet kohdannut erilaisia kulttuureja ja taustoja työssäsi ja miten olet soveltanut tätä tietoa asiakastyöhön.
 4. Tavoitteet ja saavutukset. Mainitse työhön liittyvät tavoitteesi ja saavutuksesi. Kerro, miten olet edistänyt asiakkaiden hyvinvointia ja miten olet osaltasi vaikuttanut positiivisesti sosiaalityön käytäntöihin ja prosesseihin. Korosta, miten olet aktiivisesti kehittänyt itseäsi ja ammattitaitoasi osallistumalla esimerkiksi koulutuksiin, työpajoihin tai hankkeisiin.

Näiden ohjeiden avulla voit luoda kirjeeseesi vakuuttavan rungon, joka erottaa sinut muista hakijoista. Muista havainnollistaa esimerkkien tai anekdoottien avulla, miten osaamisesi ja kokemuksesi ovat hyödyksi juuri kyseisessä tehtävässä sosiaalialalla.

Rungon muut kappaleen – räätälöinti organisaatioon 

Tutustu huolellisesti organisaation arvoihin, missioon ja palveluihin. Korosta kirjeessäsi niitä taitoja ja kokemuksia, jotka vastaavat näitä tarpeita. Esimerkiksi, jos organisaatio painottaa yhteisölähtöistä lähestymistapaa, kerro kuinka olet aiemmin tehnyt yhteistyötä erilaisten yhteisöjen kanssa ja edistänyt niiden hyvinvointia.

Painota lisäksi työkokemustasi ja saavutuksiasi, jotka ovat kyseisen organisaation kannalta oleellisia. Muista myös tuoda esiin motivaatiosi ja sitoutumisesi organisaation missioon ja arvoihin. 

Lisäksi voit osoittaa, että ymmärrät organisaation nykyisiä haasteita tai tulevia tavoitteita ja kertoa, miten omat taitosi ja kokemuksesi voivat auttaa niiden ratkaisemisessa tai saavuttamisessa. Voit mainita, miten olet aiemmin soveltanut erityisiä menetelmiä tai työkaluja, jotka voisivat hyödyttää organisaatiota. Esimerkiksi, jos organisaatio panostaa teknologian hyödyntämiseen palveluiden parantamisessa, voit mainita osaamisesi tiettyjen ohjelmistojen käytössä tai digitaalisten välineiden hyödyntämisessä.

Tutustu organisaation viestintätyyliin ja kulttuuriin ja pyri heijastamaan niitä omassa kirjeessäsi. 

Työhakemuskirjeen rungon muunneltava esimerkki

Olen toiminut sosiaalityöntekijänä yhdeksän vuotta ja minulla on laaja kokemus erilaisten perheiden kanssa työskentelystä. Olen erikoistunut tunneperäisten oireiden ja käytöshäiriöiden tunnistamiseen ja hoitamiseen, ja olen opiskellut kliinistä psykologiaa syventääkseni osaamistani tällä alueella.

Kokemukseni Akku-kriisipalvelusta on antanut minulle arvokasta tietoa kriisitilanteiden käsittelystä ja asiakkaiden tukemisesta vaikeissa elämäntilanteissa. Kehittämäni protokolla puhelintyöntekijöille tehosti puhelujen käsittelyä 35 % ja paransi asiakastyytyväisyyttä 15 %, mikä osoittaa kykyni kehittää tehokkaita työmenetelmiä ja tuottaa tuloksia.

Erityisen mielekkääksi koen sellaisten henkilöiden ohjauksen, jotka siirtyvät pitkään jatkuneesta laitoshoidosta takaisin yhteiskuntaan. Oman äitini lievä skitsofrenia on antanut minulle ymmärrystä ja empatiaa mielenterveysongelmia kokevia kohtaan, ja haluan auttaa heitä löytämään tien takaisin itsenäiseen elämään ja tukea heitä heidän kuntoutumisprosessissaan.

Jäljennetty!

Kehotus toimintaan ja loppusanat 

Päätä kirjeesi myönteiseen sävyyn, kiitä lukijaa hänen arvokkaasta ajastaan ja kerro vilpittömästi toivovasi tilaisuutta keskustella lisää haastattelussa. Älä ole tunkeileva, mutta anna työhönottajan ymmärtää, että olet tosissasi tämän työpaikan suhteen ja odotat innolla mahdollista yhteydenottoa. Voit myös vakuuttaa, että olet valmis tuomaan työhön mukaan energiaa ja sitoutumista.

Päätä kirje kohteliaaseen ja ammattimaiseen lopputervehdykseen, joka voi olla esimerkiksi ”Ystävällisin terveisin” tai ”Parhain terveisin”, ja kirjoita tervehdyksen alle koko nimesi. 

Työhakemuskirjeen loppukappaleen ja -tervehdyksen muunneltava esimerkki

Olen vakuuttunut siitä, että vahva ammatillinen taustani ja kokemukseni sosiaalityöntekijänä tekevät minusta arvokkaan lisän tiimiinne. Toivon innolla mahdollisuutta keskustella lisää siitä, kuinka voisin tuoda panokseni 24Hoito-organisaatioon ja auttaa teitä saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Ystävällisin terveisin

Teresa Penttilä

Jäljennetty!

Sosiaalityöntekijän työhakemuksen kirjoittaminen ilman työkokemusta 

Hakeminen sosiaalityöntekijän työpaikkaan ilman alan työkokemusta voi olla haastavaa, mutta ei mahdotonta. Seuraavassa on muutama vinkki, miten voit vakuuttaa työnantajan sopivuudestasi tehtävään:

 • Korosta koulutustasi ja työharjoittelujasi. Kerro, miten opinnot ja työharjoittelut ovat valmistaneet sinua sosiaalityöhön ja miten olet soveltanut oppimaasi käytännön tilanteissa.
 • Nosta esiin työpaikan kannalta oleelliset taidot. Kerro sellaisista taidoistasi, jotka ovat olennaisia sosiaalityössä, kuten empatia, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisukyky ja kyky työskennellä erilaisten asiakkaiden kanssa.
 • Kerro vapaaehtoistyöstä ja harrastuksista. Jos sinulla on kokemusta vapaaehtoistyöstä, kerro siitä. Vapaaehtoistyö esimerkiksi nuorison, kriisiapua tarvitsevien tai vanhusten parissa voi osoittaa, että sinulla on tarvittavia taitoja ja halua auttaa muita.
 • Korosta oppimiskykyäsi. Työnantajat arvostavat hakijoita, jotka ovat halukkaita oppimaan ja kehittymään. Korosta siis kykyäsi omaksua uutta tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön.
 • Valmistaudu haastatteluun. Pysy haastattelussa positiivisena ja motivoituneena. Ole valmis kertomaan esimerkkejä tilanteista, joissa olet osoittanut sosiaalityölle ominaisia taitoja, vaikka ne olisivatkin peräisin muilta elämänalueilta.
 • Osoita sitoutumisesi alaan. Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri sosiaalityöstä ja miten haluaisit tulevaisuudessa kehittyä ammatillisesti. Työnantajat arvostavat hakijoita, joilla on selkeä näkemys omasta urapolustaan ja alalle sitoutumisesta.

Tärkeimmät ohjeet 

Työhakemuskirje on ansioluettelon olennainen kumppani, sillä kirjeessä voit tuoda esiin persoonallisuutesi, kiinnostuksesi ja energiasi työntekijänä.

 1. Jäsentele ja muotoile teksti niin, että lopputuloksena on ulkoasultaan edustava sekä sisällöltään vakuuttava ja kiinnostava kirje.
 2. Helpoin tapa välttää suurimmat sudenkuopat on käyttää ammattilaisten suunnittelemaan työhakemuspohjaa, jossa on valmiiksi muotoiltu otsikko sekä riittävästi tyhjää tilaa tekstin vastapainona.
 3. Osoita työhakemuskirjeessä olevasi aidosti innostunut työpaikasta. Rehellisyys ja vilpittömyys välittyvät parhaiten ja voivat auttaa sinua erottautumaan muiden hakijoiden joukosta.

Jos sinulla ei ole aikaa kirjeen ulkoasun hiomiseen, voit käyttää apuna ilmaista työhakemustyökaluamme sekä ammattilaisten suunnittelemia työhakemuspohjiamme.

Onnea matkaan!

Kirjoita työhakemus muutamassa minuutissa
Kirjoita työhakemus muutamassa minuutissa
Erotu joukosta ja löydä työtä nopeammin. Hyödynnä asiantuntijoiden suunnittelemia, ammattimaisia työhakemuspohjiamme, joiden avulla saat juuri sinulle sopivan työn.
Kirjoita työhakemus

Ilmaisia ammattilaisten suunnittelemia pohjia

Cvapp.fi-sivustolla on luotu yli 10 miljoonaa ansioluetteloa ja työhakemusta, mikä tekee meistä alan johtavan sivuston, joka auttaa sinua saamaan paikan työhaastatteluun.
4 / 5
luokitus perustuu 480 arvosteluun sivustolla Trustpilot
Käytä tätä ansioluettelopohjaaStockholm cover_letter template
Stockholm
1 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaNew York cover_letter template
New York
420 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVienna cover_letter template
Vienna
110 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSydney cover_letter template
Sydney
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLondon cover_letter template
London
260 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaDublin cover_letter template
Dublin
230 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMoskova cover_letter template
Moskova
60 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMadrid cover_letter template
Madrid
140 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSantiago cover_letter template
Santiago
130 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSingapore cover_letter template
Singapore
50 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaOslo cover_letter template
Oslo
54 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCape Town cover_letter template
Cape Town
7 500 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaParis cover_letter template
Paris
34 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBerliini cover_letter template
Berliini
90 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaGeneva cover_letter template
Geneva
3 200 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVancouver cover_letter template
Vancouver
44 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaTokyo cover_letter template
Tokyo
59 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMilano cover_letter template
Milano
49 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLisbon cover_letter template
Lisbon
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBarcelona cover_letter template
Barcelona
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCopenhagen cover_letter template
Copenhagen
21 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaChicago cover_letter template
Chicago
19 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRio cover_letter template
Rio
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRome cover_letter template
Rome
5 300 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBoston cover_letter template
Boston
17 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaToronto cover_letter template
Toronto
100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet