1. Ansioluetteloesimerkit
 2. Insinööri
kirjoittanut Susan ShorSusan Shor

Työnimikkeen Insinööri ansioluetteloesimerkki ja kirjoitusohjeet

Testattu ammattikohtainen ansioluetteloesimerkki, joka auttaa sinua saamaan uuden työpaikan vuonna 2024. Voit muokata tästä työnimikkeen Insinööri ansioluetteloesimerkistä oman ansioluettelosi muutamassa minuutissa. Lisää omat tietosi ja lataa ansioluettelo, minkä jälkeen voit aloittaa työnhaun vaikka jo tänään!
4.2
Keskimääräinen arvosana
55 ihmistä on jo arvioinut sen
Työnimikkeen Insinööri ansioluetteloesimerkki ja kirjoitusohjeet
Muokkaa tätä ansioluetteloa

Insinöörin ansioluettelon laatiminen vaatii tarkkuutta ja selkeää ajattelua aivan kuten insinöörin työkin. Ansioluettelo on ensimmäinen kontaktisi työnantajaan, ja se heijastaa ammattitaitoasi ja osaamistasi. Tässä kirjoitusoppaassa kerromme, miten voit parhaiten esitellä insinööritaitojasi ja urasaavutuksiasi ansioluettelossa korostaen projektien hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja ja teknistä osaamista. Muista, että vakuuttava ansioluettelo voi olla avain unelmiesi työpaikkaan.

Näin kirjoitat insinöörin ansioluettelon 

Projektia ei voi aloittaa tietämättä, mistä osista se koostuu. Menestyksekäs ansioluettelo sisältää seuraavat osat: 

 • otsikko
 • profiiliteksti
 • työkokemusosio
 • taidot-osio
 • koulutusosio.

Ansioluettelosi on keino myydä taitosi potentiaaliselle työnantajalle. Sinun tehtäväsi on selittää potentiaaliselle työnantajalle, millaisia ratkaisuja aiot kehittää heidän ongelmiinsa. Ennen ratkaisujen kehittämistä sinun on kuitenkin tiedettävä, millaisia ongelmia työnantajalla on, ja lisäksi sinulla on oltava käsitys yrityksen työtavoista ja kulttuurista. 

Seuraavat ohjeet auttavat sinua luomaan vaikuttavan ansioluettelon:

 1. Räätälöi ansioluettelosi. Korosta ansioluettelossasi erityisesti niitä taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka vastaavat työpaikkailmoituksen vaatimuksia.
 2.  Painota teknistä osaamistasi. Listaa selkeästi kaikki relevantit tekniset taidot, kuten ohjelmistot, koodauskielet, suunnittelutyökalut ja laitteistot, joiden käytön hallitset.
 3. Kerro projekteista ja saavutuksista. Esittele ansioluettelossasi konkreettisia projekteja, joihin olet osallistunut tai joita olet johtanut.
 4. Osoita ongelmanratkaisukykyä ja analyyttistä ajattelua. Kerro tilanteista, joissa olet ratkaissut teknisiä haasteita tai kehittänyt uusia innovatiivisia ratkaisuja.
Asiantuntijan vinkki

Optimoi ansioluettelosi läpäisemään ATS-järjestelmän seulonta

ATS-järjestelmä (Applicant Tracking System) eli automaattinen hakijaseurantajärjestelmä on ohjelmistojärjestelmä, jota käytetään rekrytointiprosessin automatisointiin. ATS-järjestelmä auttaa yrityksiä hallitsemaan ja järjestämään suuren määrän työhakemuksia tehokkaasti. Se analysoi hakemukset, tallentaa niiden tiedot tietokantaan ja suorittaa automaattisen seulonnan hakijoiden sopivuuden arvioimiseksi. Varmista, että ansioluettelosi sisältää teknisen alan avainsanoja ja termejä. 

Esimerkkejä insinöörin työhön liittyvistä avainsanoista: 

 • tekninen suunnittelu
 • projektinhallinta
 • ongelmanratkaisu
 • laadunvarmistus
 • automaatio

Oikean rakenteen valitseminen insinöörin ansioluetteloon 

Ansioluettelossa kannattaa yleensä käyttää käänteisesti kronologista rakennetta. Erityistapauksissa insinööri voi käyttää osaamispohjaista ansioluetteloa. Tämä rakenne soveltuu teknisen alan ammattilaisille ja asiantuntijoille (sekä mahdollisesti tutkijoille), koska se sisältää tavallista laajemman taidot-osion, jossa on mahdollista korostaa erityisosaamista, sekä tavallista suppeamman työkokemusosion. Taidot-osiossa voit esitellä osaamistasi yksityiskohtaisesti. 

Yhteystietojen ilmoittaminen 

Ansioluettelon otsikon tulee olla selkeä, ammattimainen ja helppolukuinen. Otsikon avulla insinööri luo ensivaikutelman osaamisestaan ja vakuuttaa rekrytoijan sopivuudestaan tehtävään.

Merkitse otsikkoon seuraavat tiedot:

 • Koko nimi ja ammattinimike: Kirjoita etu- ja sukunimesi sekä työtehtävä, jota haet.
 • Sähköpostiosoite: Käytä ammattimaista sähköpostiosoitetta, joka on esimerkiksi muotoa [email protected].
 • Puhelinnumero: Käytä henkilökohtaista puhelinnumeroasi ja varmista, että vastaajassasi on asiallinen tervehdys.
 • Sijainti: Voit kirjoittaa otsikkoon osoitteesi tai pelkän paikkakunnan, jos haluat varjella yksityisyyttäsi tai jos tarkka osoite ei ole merkityksellinen työnantajan kannalta.
 • LinkedIn: Jos LinkedIn-profiilisi on ajantasainen ja antaa tietoja sinusta insinöörinä, voit liittää otsikkoon linkin sivulle.
Toimi näin
Älä toimi näin

Insinöörin profiiliteksti 

Insinöörin ansioluettelon profiiliteksti tiivistää urasi kolmeen tai neljään riviin, jotka kertovat, kuka olet insinöörinä. Tarjoa rekrytoijalle syötti, johon hän voi tarttua haastattelussa. Kokeile esimerkiksi seuraavaa: "Rakkauteni autojen korjaamiseen antaa minulle ainutlaatuisen näkökulman sähköinsinöörien usein kohtaamien ongelmien ratkaisemiseen." Tämä virke kertoo jotain sinusta ja osoittaa, että olet ylpeä taidostasi ajatella luovasti.

Ansioluettelon profiilitekstin muunneltava esimerkki aloitustason insinöörin työpaikkaan

Energinen ja innokas insinööri, jolla on palava intohimo tekniikkaan ja innovaatioihin. Tutkiva seikkailija, joka ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin. Nautin ongelmien ratkaisemisesta ja ratkaisujen luomisesta. Minulla on vankka tekninen osaaminen ja kyky soveltaa sitä luovasti erilaisissa projekteissa. 

Jäljennetty!
Ansioluettelon profiilitekstin muunneltava esimerkki keskitason insinöörin työpaikkaan 

Innostunut insinööri, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta. Olen kuin MacGyver – aina valmis löytämään luovia ratkaisuja haasteisiin! Minua inspiroi tekniikan kehitys ja mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Olen erinomainen insinööri, koska minulla on vahva tekninen osaaminen, kyky johtaa tiimejä ja ratkaista monimutkaisia ongelmia. 

Jäljennetty!
Ansioluettelon profiilitekstin muunneltava esimerkki asiantuntijatason insinöörin työpaikkaan 

Asiantuntijatason insinööri, jolla on yli 20 vuoden kokemus tekniikan maailmassa. Luotettava kuin navigaattori, joka ohjaa projekteja menestykseen. Laaja-alainen kokemukseni eri teknologioista ja toimialoista tekee minusta erinomaisen insinöörin. Olen intohimoinen ongelmien ratkaisija ja innovaatioiden edistäjä. Uskon vahvasti tiimityöskentelyn voimaan ja nautin uusien haasteiden kohtaamisesta.

Jäljennetty!

Insinöörin työkokemusosio 

Useimmille työtä hakeville insinööreille tämä osio on ansioluettelon laajin, mutta sen pitäisi sisältää enemmän kuin pelkkä luettelo työtehtävistäsi. Aloita viimeisimmästä työpaikastasi ja palaa sitten noin kymmenen vuotta ajassa taaksepäin.

Pidä koko ajan mielessä potentiaalinen työnantaja. Pyri välittämään viesti: ”Minä ymmärrän ongelmianne ja tässä on muutama esimerkki siitä, miten olen ratkaissut vastaavia ongelmia. Voin tehdä saman ja enemmänkin teille!"

Seuraavassa on esimerkkejä saavutustesi muotoilusta työkokemusosioon:

 1. Kehitin uuden tuotteen suunnitteluratkaisun, joka paransi tuotantotehokkuutta.
 2. Johdin tiimiä, joka optimoi prosessin, mikä vähensi valmistusvirheitä.
 3. Suunnittelin ja toteutin uuden järjestelmän, joka vähensi energiankulutusta.

Havainnollista esimerkkejä mahdollisuuksien mukaan numerotiedoin:

 1. Kehitimme uuden tuotteen, joka lisäsi valmistuskapasiteettia 30 %.
 2. Prosessin optimoinnilla vähensimme valmistusvirheiden määrää 20 %.
 3. Uusi järjestelmä vähensi energiankulutusta 15 %:lla ja säästi yritykselle 50 000 euroa vuodessa.
Ansioluettelon työkokemusosion muunneltava esimerkki

Vanhempi projekti-insinööri paikassa Valkolan tekniikka oy, Tampere 
Marraskuu 2016 — Heinäkuu 2021

 • Johdin tehokkaasti teknisten hankkeiden kehittämistä ja autoin ohjaamaan ja kehittämään ohjelmaprosesseja.
 • Laadin ja toteutin minulta tilatut tekniset suunnitelmat tarkasti.
 • Työskentelin ohjelmapäälliköiden kanssa asianmukaisen ja riittävän teknisen henkilöstön varmistamiseksi.
 • Noudatin töiden suunnittelussa ja toteutuksessa kaikkia teknisen suunnittelun standardeja.
 • Ratkaisin tekniset ongelmat viipymättä.
 • Laadin hankeaikatauluja ja valvoin niiden toteutumista.
 • Tarkkailin valvontajärjestelmiä ja säädin niitä tarvittaessa.

 

Projektipäällikkö paikassa Inforakennus, Tampere 
Heinäkuu 2014 — Elokuu 2015

 • Hyödynsin liiketoimintaymmärrystäni, johtamiskokemustani ja teknisiä taitojani tulosten aikaansaamiseksi.
 • Valvoin kaikkia hankkeen budjetoinnin, suunnittelun ja toteutuksen alueita.
 • Arvioin projektien etenemistä ja tiedotin niiden tilasta ja mahdollisista riskeistä useille eri tiimeille.
 • Suunnittelin ja järjestin viikoittaisia kokouksia sisäisten tiimien sekä ulkoisten toimittajien ja alihankkijoiden kanssa.
 • Ehdotin parannusstrategioita, joiden tavoitteena oli korkeampi käyttöaste.
Jäljennetty!
Asiantuntijan vinkki

Kaipaatko ideoita ansioluettelosi työkokemusosion muotoiluun? Tutustu siinä tapauksessa myös muihin rakennus ansioluetteloesimerkkeihin. Esimerkiksi:

Insinöörin ansioluettelon kirjoittaminen ilman työkokemusta 

Jos sinulla ei ole vielä työkokemusta, korosta ansioluettelossa osaamistasi ja koulutustasi. Aloita koulutusosiolla mainiten kaikki relevantit tutkinnot ja kurssit. Lisäksi seuraavaksi projektit ja harjoittelut, joissa olet soveltanut oppimiasi taitoja käytännössä. Painota myös teknisiä taitojasi ja ohjelmistotuntemustasi. Jos olet oppinut teknisiä taitoja harrastuksissa tai vapaa-ajanprojekteissa, mainitse se ansioluettelossa. Tärkeää on osoittaa myös kiinnostus ja intohimo alaa kohtaan sekä halu oppia ja kehittyä. 

Insinöörin taitojen merkitseminen ansioluetteloon 

Ansioluettelon taidot-osio antaa käsityksen ominaisuuksistasi ja taidoistasi yhdellä silmäyksellä. Tämä osio kannattaa räätälöidä kunkin työpaikan vaatimusten mukaan (se auttaa sinua samalla pääsemään läpi automaattisen hakijaseurantajärjestelmän suorittamasta karsinnasta).

Ansioluettelon taidot-osion muunneltava esimerkki

Seuraavassa on kymmenen tärkeää taitoa insinöörin ansioluetteloon:

 • Ohjelmistotuntemus
 • Projektinhallinta
 • Matemaattinen osaaminen
 • Tekninen suunnittelu
 • Laadunvalvonta
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Tiimityöskentelytaidot
 • Viestintätaidot
 • Itsenäinen työskentely
 • Innovatiivisuus
Jäljennetty!

Esimerkkejä taitojen esittelystä ansioluettelossa:

 • Projektinhallinta: Johdin kahden kuukauden mittaisen projektin suunnittelua ja toteutusta sovitun aikataulun ja budjetin puitteissa.
 • Ohjelmistotuntemus: Hallitsen MATLABin, SolidWorksin ja AutoCADin ja käytän niitä monimutkaisten suunnitelmien kehittämiseen ja analysointiin.
 • Viestintätaidot: Laadin yhdessä tiimin kanssa selkeitä ja ymmärrettäviä teknisiä raportteja sekä esittelen niitä sidosryhmille.
Yli 100 IT-taitoa ansioluettelossa: mitä mainita ja mitä karsia?
Aiheeseen liittyvä artikkeli
Yli 100 IT-taitoa ansioluettelossa: mitä mainita ja mitä karsia?

IT-taitojen pitäisi olla näkyvästi esillä monissa ansioluetteloissa, mutta taitojen käyttämisestä on kulunut jo aikaa, täytyykö tietoja päivittää?Tarkastelemme suosituimpia IT-taitoja ja vinkkaamme, milloin kannattaa kerrata osaamistaan.

Insinöörin koulutuksen merkitseminen ansioluetteloon 

Koulutusosio on insinöörin ansioluettelon nopeimpia osioita laatia, mutta se voi silti vaikuttaa merkittävästi ansioluettelon antamaan ensivaikutelmaan. Aloita luettelemalla kaikki tutkinnot, joita sinulla on. 

Insinööreiltä vaaditaan vähintään kandidaatin tutkinto ja korkeampi tutkinto voi olla tärkeä kilpailuetu. Voit myös mainita mahdolliset tunnustukset, kuten stipendit tai palkinnot. Jos sinulla on paljon erilaisia sertifikaatteja, harkitse erillisen osion laatimista niiden esittelyyn. 

Voit korostaa myös lisäelementtejä, jotka ovat olennaisia työpaikan saamisen kannalta. Näihin kuuluvat esimerkiksi erikoistumisalat, opinnäytetyöt tai projektit, jotka ovat olennaisia hakemasi työpaikan kannalta. Lisäksi on tärkeää korostaa opiskeluaikana hankittuja taitoja ja saavutuksia, kuten tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisukykyä ja kykyä soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa.

Muista käyttää selkeää ja yksinkertaista muotoilua varmistaaksesi, että rekrytoija löytää koulutustietosi helposti ja nopeasti.

Ansioluettelon koulutus- ja tutkinto-osion muunneltava esimerkki

Diplomi-insinööri, tietotekniikka, Tampereen yliopisto, Tampere 
Syyskuu 2014 — Toukokuu 2016 

 

Tekniikan kandidaatti, tietotekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere 
Syyskuu 2009 — Toukokuu 2013

Jäljennetty!

Insinöörin ansioluettelon asettelu ja muotoilu 

Insinöörin ansioluettelon tulee heijastaa teknistä taituruutta myös ulkoasultaan! Asettele tiedot selkeästi ja järjestelmällisesti ja muotoile asiakirja niin, että se näyttää ammattimaiselta ja edustavalta. Käytä kirjaintyyppejä ja värejä harkiten pitäen mielessä selkeys ja helppolukuisuus.

Insinöörin ansioluettelon tulisi olla yhtä siisti ja tarkka kuin teknisen piirustuksen. Jos et ehdi tai viitsi käyttää aikaa asiakirjaan muotoiluun, valitse cvapp.fi-palvelun laajasta valikoimasta ammattilaisten suunnittelema ilmainen ansioluettelopohja. Näin takaat näyttävän lopputuloksen ja voit itse keskittyä ansioluettelon sisällön luomiseen.

Insinöörin ansioluetteloesimerkin koko teksti 

Insinöörin ansioluetteloesimerkin koko teksti 

Profiili

Innostunut insinööri, jolla on yli 5 vuoden kokemus alalta. Olen kuin MacGyver – aina valmis löytämään luovia ratkaisuja haasteisiin! Minua inspiroi tekniikan kehitys ja mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Olen erinomainen insinööri, koska minulla on vahva tekninen osaaminen, kyky johtaa tiimejä ja ratkaista monimutkaisia ongelmia.

 

Työhistoria

Vanhempi projekti-insinööri paikassa Valkolan tekniikka oy, Tampere 
Marraskuu 2016 — Heinäkuu 2021

 • Johdin tehokkaasti teknisten hankkeiden kehittämistä ja autoin ohjaamaan ja kehittämään ohjelmaprosesseja.
 • Laadin ja toteutin minulta tilatut tekniset suunnitelmat tarkasti.
 • Työskentelin ohjelmapäälliköiden kanssa asianmukaisen ja riittävän teknisen henkilöstön varmistamiseksi.
 • Noudatin töiden suunnittelussa ja toteutuksessa kaikkia teknisen suunnittelun standardeja.
 • Ratkaisin tekniset ongelmat viipymättä.
 • Laadin hankeaikatauluja ja valvoin niiden toteutumista.
 • Tarkkailin valvontajärjestelmiä ja säädin niitä tarvittaessa.

 

Projektipäällikkö paikassa Inforakennus, Tampere 
Heinäkuu 2014 — Elokuu 2015

 • Hyödynsin liiketoimintaymmärrystäni, johtamiskokemustani ja teknisiä taitojani tulosten aikaansaamiseksi.
 • Valvoin kaikkia hankkeen budjetoinnin, suunnittelun ja toteutuksen alueita.
 • Arvioin projektien etenemistä ja tiedotin niiden tilasta ja mahdollisista riskeistä useille eri tiimeille.
 • Suunnittelin ja järjestin viikoittaisia kokouksia sisäisten tiimien sekä ulkoisten toimittajien ja alihankkijoiden kanssa.
 • Ehdotin parannusstrategioita, joiden tavoitteena oli korkeampi käyttöaste.

 

Taidot

 • Sertifioitu projektijohtaja (IPMA)
 • Microsoft Project
 • MS Dynamics AX
 • Erinomaiset analyyttiset taidot
 • Laitteistosuunnittelu

 

Koulutus

Diplomi-insinööri, tietotekniikka, Tampereen yliopisto, Tampere 
Syyskuu 2014 — Toukokuu 2016 

 

Tekniikan kandidaatti, tietotekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere 
Syyskuu 2009 — Toukokuu 2013

Jäljennetty!

Edustava ansioluettelo on avain unelmiesi työpaikkaan. Cvapp.fi-sivustolta löydät työkaluja ja ohjeita voitokkaan ansioluettelon ja työhakemuksen laatimiseen. Luo CV, joka saa rekrytoijan tarttumaan puhelimeen ja kutsumaan sinut haastatteluun.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo

Näyttävät ansioluettelopohjat

Vakuuta työnantajat ja työhönottajat valitsemalla jokin meidän 25+ tyylikkäästä, ammattimaisesta ansioluettelopohjastamme.
4 / 5
luokitus perustuu 481 arvosteluun sivustolla Trustpilot
Käytä tätä ansioluettelopohjaaStockholm resume template
Stockholm
8 900 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaNew York resume template
New York
4 100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVienna resume template
Vienna
2 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSydney resume template
Sydney
1 900 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLondon resume template
London
3 900 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaDublin resume template
Dublin
4 100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMoskova resume template
Moskova
750 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAmsterdam resume template
Amsterdam
1 800 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMadrid resume template
Madrid
1 600 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSantiago resume template
Santiago
1 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSingapore resume template
Singapore
740 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaOslo resume template
Oslo
600 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCape Town resume template
Cape Town
60 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaParis resume template
Paris
570 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBerliini resume template
Berliini
1 500 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaGeneva resume template
Geneva
35 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVancouver resume template
Vancouver
520 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaTokyo resume template
Tokyo
360 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMilano resume template
Milano
940 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLisbon resume template
Lisbon
240 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBarcelona resume template
Barcelona
500 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCopenhagen resume template
Copenhagen
100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaChicago resume template
Chicago
160 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRio resume template
Rio
210 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRome resume template
Rome
210 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBoston resume template
Boston
120 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRirekisho resume template
Rirekisho
61 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
4 500 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAthens resume template
Athens
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBrussels resume template
Brussels
82 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaPrague resume template
Prague
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaShanghai resume template
Shanghai
51 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaToronto resume template
Toronto
2 100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet