1. Blogi
 2. Ansioluettelo
 3. Parhaat esimerkit persoonallisuuspiirteistä ansioluetteloosi
kirjoittanut Paul DruryPaul Drury

Parhaat esimerkit persoonallisuuspiirteistä ansioluetteloosi

12 min lue
Parhaat esimerkit persoonallisuuspiirteistä ansioluetteloosi
Ansioluettelossasi kertomasi tarinat antavat viitteitä ammattiminäsi takana olevasta persoonallisuudesta. Työhönottajille on tarkka käsitys siitä, millaista henkilöä he etsivät tiimiinsä, ja tässä blogissa kerromme, miten valitset ansioluetteloosi ne luonteenpiirteet, jotka tekevät suurimman vaikutuksen työhönottajaan.

Ehdokkaan työkokemus ja taidot ovat helposti ymmärrettävissä ansioluettelosta, mutta rekrytoijat etsivät rivien välistä myös tietoja persoonallisuudestasi.

Eri persoonallisuuspiirteet tuovat erilaisia hyötyjä työntekijälle, hänen tiimilleen ja työnantajalleen. On tärkeää miettiä tarkkaan, mitkä luonteenpiirteesi ovat tärkeitä hakemasi työpaikan kannalta. Tämä artikkeli sisältää seuraavat kappaleet:

 • Miten sisällyttää esimerkkejä persoonallisuuspiirteistä ansioluetteloosi
 • 12 positiivista persoonallisuuspiirrettä ja miksi ne ovat tärkeitä
 • 12 negatiivista persoonallisuuspiirrettä, joita ei kannata mainita

Varmista, että persoonallisuuspiirteet, joista kerrot ansioluettelossasi, tulevat esiin myös mahdollisessa haastattelussa. Mikä tahansa ristiriita tässä voi herättää epäilyksiä haastattelijassa. Ole siis rehellinen, kun kerrot persoonallisuudestasi.

Asiantuntijan vinkki

Voit kertoa esimerkin persoonallisuudestasi mainitsematta persoonallisuuspiirrettä tarkoittavaa sanaa. Kuka tahansa voi sanoa: "Olen kunnianhimoinen ja sitkeä." Vältä sanojen suoraa käyttöä. Kerro sen sijaan esimerkkejä tai anekdootteja, jotka osoittavat, että sinulla on kyseinen luonteenpiirre.

Miten sisällyttää esimerkkejä persoonallisuuspiirteistä ansioluetteloosi

Parhaat ansioluettelot sisältävät runsaasti hakijan vahvuuksia – ei ainoastaan taitoja vaan myös luonteenpiirteitä ja osaamista, jotka erottavat hänet muista hakijoista. On kuitenkin tärkeää harkita tarkkaan, miten esittelet persoonallisuuttasi ansioluettelossa. Yksittäisten adjektiivien käyttö ei välttämättä tee kovin hyvää vaikutusta, sillä se voi tuntua teennäiseltä. Luottaisitko ihmiseen, joka tuntee tarvetta kertoa sinulle olevansa rehellinen?

On parempi päättää, mitkä persoonallisuuspiirteistä haluat kertoa ja rakentaa sitten ansioluettelosi uratarinat niiden piirteiden ympärille. Pidä kuvaukset yksinkertaisina ja selkeinä äläkä yritä sisällyttää yhteen kuvaukseen liian montaa persoonallisuuspiirrettä. 

Jotkut saattavat sisällyttää persoonallisuuspiirteitä ansioluettelon taidot-osioon, koska he pitävät niitä pehmeinä taitoina, mutta kokemuksemme mukaan työnantajat etsivät taidot-osiosta yleensä esimerkkejä objektiivisista ja helposti mitattavista kovista taidoista. 

Asiantuntijan vinkki

Oman persoonallisuuden kuvaaminen ansioluettelossa voi olla haastavaa useista syistä. Ensinnäkin meillä on usein puolueellinen ja vääristynyt näkemys itsestämme. Saatamme joko yliarvioida tai aliarvioida omia ominaisuuksiamme ja kykyjämme. Lisäksi voi olla vaikeaa tunnistaa, mitkä persoonallisuuden piirteet ovat oleellisia työkontekstissa. Siksi kannattaa pyytää esimerkiksi kollegoita arvioimaan persoonallisuuttasi. Heidän palautteensa voi auttaa hahmottamaan, mitkä piirteet ovat olennaisia hakemasi työpaikan kannalta, toisin sanoen mitkä piirteet kannattaa mainita ansioluettelossa.

12 positiivista persoonallisuuspiirrettä ja miksi ne ovat tärkeitä

Useimmat esimiehet arvostavat seuraavia persoonallisuuspiirteitä, jos he huomaavat niitä ansioluettelossa tai haastattelun aikana. Vaikka et ehkä pysty erittelemään jokaisen persoonallisuuspiirteen hyödyllisyyttä tulevalle työnantajalle suoraan ansioluettelossasi, seuraavat esimerkit voivat auttaa sinua päättämään, mitkä persoonallisuuspiirteet ovat hakemasi työpaikan kannalta tärkeimpiä.

Sisukas

Sisukkuus on erinomainen ominaisuus työssä monestakin syystä. Ensinnäkin se osoittaa kykyä selviytyä vaikeuksista ja vastoinkäymisistä. Lisäksi se kertoo sitoutumisesta ja päättäväisyydestä, mikä auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet ja menestymään työtehtävissä. Sisukas työntekijä on usein joustava ja kekseliäs, mikä tekee hänestä arvokkaan tiimipelaajan.

Sosiaalinen

Sosiaalisuus edistää hyvää tiimityöskentelyä ja yhteistyötä. Sosiaaliset ihmiset ovat hyviä kuuntelijoita ja viestijöitä, mikä auttaa rakentamaan vahvoja työsuhteita ja parantamaan työilmapiiriä. Lisäksi sosiaaliset taidot ovat tärkeitä asiakaspalvelutyössä ja ne voivat auttaa luomaan positiivisia suhteita asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Luova

Luovuus on kuin työelämän salainen mauste, aivan kuin se yllättävä ruokaresepti, joka saa kaikki huudahtamaan ”Wau”! Luovuus auttaa kehittämään uusia ideoita ja lähestymistapoja, mikä voi johtaa parempiin ratkaisuihin ja tuottavuuteen. Luovat ihmiset ovat usein innostuneita ja motivoituneita työssään, mikä voi parantaa työtyytyväisyyttä ja sitoutumista.

Joustava

Joustavuus mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin tilanteisiin ja odottamattomiin haasteisiin. Lisäksi joustavat työntekijät ovat valmiita ottamaan vastaan erilaisia tehtäviä ja rooleja, mikä tekee heistä arvokkaita tiimin jäseniä. Ei hätää jos suunnitelmat muuttuvat tai yllätyksiä – sinulla on joustavuuden supervoima!

Empaattinen

Empaattisuus on tärkeä ihmissuhdetaito, joka edistää hyviä työsuhteita ja helpottaa tiimityöskentelyä. Lisäksi empaattiset ihmiset ovat hyvä kuuntelijoita, mikä on avain tehokkaaseen viestintään ja ongelmien ratkaisemiseen. Empaattisuus voi myös parantaa asiakaspalvelutaitoja, kun työntekijä pystyy todella ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja huolenaiheita. 

Kunnianhimoinen

Kilpailuhenkinen ja kunnianhimoinen asenne uraasi kohtaan ei ole väärin, kunhan se suuntautuu sisäänpäin eikä mene niin pitkälle, että työnnät muita pois tieltäsi. Kunnianhimoinen henkilö asettaa korkeat standardit itselleen ja pyrkii jatkuvasti kehittymään ammatillisesti. Kunnianhimoiset ihmiset ovat usein innovatiivisia ja rohkeita, mikä voi johtaa uusiin ideoihin ja ratkaisuihin työpaikalla.

Vaatimaton

Vaatimattomuus on yksi aliarvostetuimmista persoonallisuuspiirteistä työnhaussa. Ole reilusti vaatimaton – anna saavutustesi puhua puolestaan. Vaatimattomuus osoittaa henkilön kyvyn työskennellä tiimissä ja arvostaa muiden panosta. Lisäksi vaatimattomat työntekijät ovat yleensä avoimia oppimaan ja kehittymään, sillä hei eivät ole liian ylpeitä tunnustamaan omat virheensä tai pyytämään apua.

Kannustava

Kannustavat työntekijät innostavat muita onnistumaan ja tukevat kollegoitaan vaikeina hetkinä, mikä lisää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Kannustavuus voi parantaa tuottavuutta ja luovuutta työympäristössä, sillä se luo ilmapiirin, jossa ihmiset uskaltavat ilmaista ideoitaan ja kokeilla uusia lähestymistapoja. Kannustavat työntekijät ovat usein myös hyviä johtajia, jotka inspiroivat muita saavuttamaan tavoitteensa.

Luotettava

Pidät aina lupauksesi. Maailmassa, jossa tekosyyt ja lieventävät olosuhteet ovat liian helppoja keksiä, suoraviivainen luotettavuus on harvinaista. Ole se henkilö, joka saa paljon aikaan ilman sen suurempaa hälinää. Kun työntekijät voivat luottaa toistensa panokseen, yhteistyö sujuu paremmin ja tiimin tulokset paranevat. Luotettavuus vaikuttaa myös organisaation maineeseen ja asiakassuhteisiin.

Avulias

Avuliaat työntekijät luovat positiivisen ilmapiirin. He ovat valmiita tarjoamaan apua ja tukea kollegoilleen, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä työpaikalla. Avuliaat työntekijät ovat myös usein motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä, sillä he kokevat tekevänsä merkityksellistä ja arvostettua työtä auttamalla muita.

Kärsivällinen

Joskus tulokset eivät tule niin nopeasti kuin ehkä toivoisimme, ja liian monet ihmiset luovuttavat liian aikaisin (joskus juuri ennen läpimurtoa). Kärsivällisyys on todellakin hyve. Se auttaa ratkaisemaan ongelmia ja kohtaamaan vaikeita tilanteita rauhallisesti ja tehokkaasti. Se edistää pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista työtehtäviin ja projekteihin, mikä auttaa saavuttamaan tavoitteet pitkällä aikavälillä.

Rohkea

Epäonnistumisen määritelmiä on monenlaisia, mutta joskus kannattaa olla se henkilö, joka sanoo "voi olla, että epäonnistun, mutta aion silti yrittää." Rohkeus on tarttuvaa ja se voi tuottaa hämmästyttäviä tuloksia. Rohkeus auttaa kohtaamaan haasteita ja vaikeuksia positiivisella asenteella, mikä edistää kasvua ja kehitystä sekä yksilönä että organisaationa.

Asiantuntijan vinkki

Mitkä ovat pääasialliset persoonallisuustyypit? Tässä artikkelissa lueteltujen persoonallisuuspiirteiden lisäksi on lukemattomia muita persoonallisuuspiirteitä ja omaan persoonallisuustyyppiin perehtyminen voi antaa arvokasta tietoa omasta toimintatavasta ja vuorovaikutustyylistä työympäristössä. Myers-Briggsin persoonallisuustesti on yksi tapa selvittää oma persoonallisuustyyppi.

12 negatiivista persoonallisuuspiirrettä, joita ei kannata mainita

Tiettyjen persoonallisuuspiirteiden mainitsemista ansioluettelossa kannattaa välttää. Meillä kaikilla on asioita, joissa haluaisimme kehittyä, mutta vähemmän toivottavia persoonallisuuspiirteitä ei kannata turhaan mainostaa työnhaun yhteydessä.

Tässä tilanteessa toisen mielipide voi olla hyödyllinen. Jos tiedät olevasi luonteeltasi hieman kontrolloiva tai pessimistinen, pyydä ystävää tai entistä kollegaa lukemaan ansioluettelosi ja tarkistamaan, etteivät nämä piirteet tule liiaksi ilmi tekstissä.

 • Itsepäinen – yhteen mielipiteeseen tai uskomukseen jumiutuminen ei yleensä kannata.
 • Epärehellinen – kun kerran valehtelee, on muiden luottamusta vaikea saavuttaa uudestaan.
 • Kontrolloiva – ihmiset, jotka kokevat tarvetta kontrolloida kaikkea, voivat tukahduttaa edistymisen.
 • Itsekäs – kun ihmiset ajattelevat, että elämä pyörii heidän ympärillään, he vievät huomiota muilta.
 • Laiska – jos et jaksa antaa parastasi, kukaan ei halua työskennellä kanssasi.
 • Pessimistinen – epävarmuuden maailmassa pelkästään negatiivisten asioiden näkeminen on ahdistavaa.
 • Arvosteleva – toisten arvioiminen tiukkojen standardien mukaan voi johtaa kapeakatseisuuteen.
 • Epävarma – epävarmuus voi haitata päätöksentekoa ja päätöksissä pysymistä.
 • Kateellinen – keskittyminen muiden menestykseen voi muodostua esteeksi omalle menestyksellesi.
 • Vaativa – maailma ei ole sinulle mitään velkaa, et ansaitse sen enempää kuin muut.
 • Epäeettinen – henkilö, joka on valmis rikkomaan eettisiä normeja, ei ole luotettava kollega.
 • Kapinallinen – vastavirtaan uiminen voi johtaa myrskyisille vesille.
Asiantuntijan vinkki

Miten tiedät, onko sinulla hyvä persoonallisuus? Meillä jokaisella on sekä hyviä että huonoja luonteenpiirteitä. Ei ole mahdollista sanoa, että jonkun persoonallisuus on "parempi" kuin toisen. Ole oma itsesi haastattelussa, yritä parhaasi mukaan korostaa positiivisia piirteitäsi, mutta älä pelkää paljastaa piirteitä, joista olet vähemmän ylpeä. Tuleva pomosi toivoo tapaavansa aidon sinut, joten ole uskollinen itsellesi.

Tärkeimmät ohjeet

 • Meillä kaikilla on positiivisia ja negatiivisia puolia persoonallisuudessamme, mutta useimmat työnantajat odottavat ansioluettelon olevan pääasiassa positiivinen esittely.
 • Jos ansioluetteloon pääsee livahtamaan liian monta negatiivista piirrettä, työhönottaja saattaa ihmetellä, onko sinulla vielä muitakin negatiivisia piirteitä, jotka eivät tule esiin ansioluettelossa.
 • On täysin hyväksyttävää antaa itsestään hyvin positiivinen kuva ansioluettelossa, kunhan annat haastattelussa itsestäsi aidon ja tasapainoisen kuvan.
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo9 min lue
Vahvuuksien esittäminen ansioluettelossa
Vahvuuksien esittäminen ansioluettelossa
Ansioluettelo10 min lue
Näin kirjoitat ansioluettelon profiilitekstin (6 vinkkiä ja esimerkkiä)
Näin kirjoitat ansioluettelon profiilitekstin
Ansioluettelo9 min lue
Ansioluettelon oikoluku ja editointi: perusteellinen opas
Ansioluettelon oikoluku ja editointi
Ansioluettelo6 min lue
Pehmeät taidot ansioluettelossa
Pehmeät taidot ansioluettelossa
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet