1. Blogi
 2. Ura
 3. Suomen parhaiten palkatut ammatit
kirjoittanut Paul DruryPaul Drury

Suomen parhaiten palkatut ammatit

11 min lue
Suomen parhaiten palkatut ammatit
Muotoillut:Katya Simacheva
Lääkärit, toimitusjohtajat ja kunnanjohtajat tienaavat korkeaa palkkaa, mutta tiesitkö, että Suomen korkeinta palkkaa ansaitsevat laamannit? Parhaiten palkatuista ammateista voi tienata jopa 10 000 euroa kuukaudessa.

Huippupalkoissa on kuitenkin merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä, sillä usein naiset tienaavat huomattavasti vähemmän kuin miehet vastaavista johtotehtävistä. Vertailimme Suomen hyväpalkkaisia ammatteja ja selvitimme mihin ammattiin kannattaa hakeutua, jotta voi päästä käsiksi huippupalkkoihin. Tuloilla on suuri merkitys elämäsi kannalta, mutta rahan ei tulisi olla ainoa kriteeri alaa valittaessa. Siksi listasimme myös Suomen parhaimmat työnantajat vuonna 2022. 

Lyhyesti

 • Suomen parhaiten palkattu ammatti oli laamanni, eli käräjäoikeuden päällikkötuomari – heidän keskimääräinen kuukausipalkkansa on 9 794 euroa.
 • Suomalaisten mediaanipalkka oli 3 217 euroa kuukaudessa vuonna 2020.
 • 35-44-vuotiaat tienasivat korkeinta mediaanipalkkaa, noin 4 098 euroa kuukaudessa.
 • Naiset tienaavat keskimäärin 14% vähemmän kuin miehet – johtotehtävissä jopa 28% vähemmän.
 • Keskimäärin naislääkärit tienaavat 470 euroa vähemmän kuin mieslääkärit.

Nämä ovat Suomen parhaiten palkatut ammatit 

Usein oletetaan, että parasta palkkaa tienaavat yksityisellä sektorilla työskentelevät toimitusjohtajat. Vaikka heidän palkkansa onkin huomattavasti korkeampi kuin valtaosalla suomalaisista, he eivät kuitenkaan ole kaikista korkeapalkkaisimpia. Korkeinta keskipalkkaa tienaavat valtiolle työskentelevät laamannit, eli käräjäoikeuden päällikkötuomarit. Heidän keskimääräinen kuukausipalkka oli 9 794 euroa. Koko Suomessa on tällä hetkellä vain 20 laamannin virkaa. Laamannin virassa voi olla enintään seitsemän vuotta, sillä virka on määräaikainen. Virkaan ei ole helppo päästä ja hakijalta vaaditaan oikeustieteiden ylempi korkeakoulututkinto, aiempaa tuomarikokemusta, sekä erinomaista johtamis- ja kielitaitoa. 

Toimitusjohtajat olivat listan toisella sijalla 9 465 euron keskimääräisellä kuukausipalkalla. Kolmannelta sijalta löytyivät poliisipäälliköt (9 263 e/kk) ja neljännellä sijalla olivat kansliapäälliköt (8 912 euroa). Korkeaa palkkaa tienasi myös erilaisista lääkärinviroista.

Sijoitus Ammatti Keskimääräinen Kuukausipalkka
1. Laamanni 9 794 euroa
2. Toimitusjohtaja 9 465 euroa
3. Poliisipäällikkö 9 263 euroa
4. Kansliapäällikkö 8 912 euroa
5. Toimialajohtaja 8 848 euroa
6. Kaupunginjohtaja 8 166 euroa
7. Hallintolääkäri 7 958 euroa
8. Ylilääkäri 7 701 euroa
9. Osastonylilääkäri 7 674 euroa
10. Apulaispoliisipäällikkö 7 486 euroa

Sijoitus ja keskipalkat perustuvat Duunitorin keräämiin koko Suomen kattaviin palkkatietoihin vuodelta 2021

Vuonna 2021 huippupalkoilla kokoaikaisesti työskenteleviä laamanneja oli ainoastaan 20, mutta miten monta henkilöä muissa huippupalkkoja tienaavissa ammateissa työskentelee? Viimeisimpien Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa oli noin 12 720 kokoaikaisesti työskentelevää lääkäriä, sekä noin 2 660 toimitus- tai pääjohtajaa. Kaupunginjohtajan (joillain paikkakunnilla käytetään myös nimitystä ‘pormestari’), eli kunnanjohtajan virkoja on Suomessa 309 kappaletta. 

Suomalaisten mediaanipalkka on 3 217 euroa kuukaudessa

Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan kokoaikaisesti työskentelevien suomalaisten mediaanipalkka oli 3 217 euroa kuukaudessa. Miesten palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 209 euroa ja naisten 2 688 euroa elokuussa 2021. Sekä miesten että naisten mediaanitulot nousivat 2,2% verrattuna vuotta aikaisemmin julkaistuihin lukuihin. 

Kun tilastoja tarkastellaan ikäryhmittäin, alle 24-vuotiaiden suomalaisten mediaanipalkka oli oletetusti alhaisin, 2 960 euroa kuukaudessa. Vastaavasti 25-34-vuotiailla luku oli 3 666 euroa. Korkeinta palkkaa tienasivat työelämänsä huipulla olevat 35-44 vuotta täyttäneet, joiden mediaanipalkka oli 4 098 euroa. Karttunut ikä ja työkokemus ei taannut korkeaa palkkaa, sillä 45-54-vuotiaiden työssäkäyvien mediaanipalkka oli 3 844 euroa kuukaudessa, noin 250 euroa vähemmän kuin 35-44 vuotiailla. Vastaavasti yli 55-vuotiaiden mediaanipalkka oli vain 3 540 euroa kuukaudessa.

Ikaryhmien mediaanipalkka
Ikaryhmien mediaanipalkka

Mediaanilla tarkoitetaan lukujonon keskimmäistä arvoa ja sitä käytetään usein palkoista puhuttaessa, sillä se on luotettavampi kuin keskiarvo, joka saattaa heitellä paljonkin mikäli suurimman ja pienimmän luvun välinen ero on merkittävä. 

Näin naisten ja miesten huippupalkat eroavat 

Naisten keskimääräiset ansiot olivat noin 14% vähemmän kuin miesten, tämä käy ilmi Tilastokeskuksen viimeisimpien lukujen perusteella. Suurimmat erot näkyivät johtoryhmän palkoissa – naistoimitus- ja pääjohtajat tienasivat keskimäärin jopa 28% vähemmän kuin heidän miespuoliset kollegansa vastaavissa rooleissa. Toimitus- ja pääjohtajien mediaanipalkka oli 10 910 euroa kuukaudessa: miesten ansiot olivat 11 435 euroa ja naisten vastaavasti 8 629 euroa kuukaudessa. Myös erilaisissa asiantuntijarooleissa naisten ansiot olivat keskimäärin noin 20% vähemmän kuin miesten. Yllättäen myös miespuoliset peruskoulun alaluokkien opettajat ansaitsivat 20% korkeampaa palkkaa kuin heidän naispuoliset työtoverinsa. 

Hyväpalkkaisista ammateista lääkäreiden palkka oli kaikista tasapuolisin – naislääkärit tienasivat vain noin 6% vähemmän kuin mieslääkärit. Mieslääkäreille maksettiin keskimäärin noin 470 euroa enemmän kuin naisille. Vaikka sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut vuosien mittaan, naislääkäreiden alhaisempaa palkkaa voi selittää se, että mieslääkärit hakeutuvat useammin paremmin palkattuihin johtotehtäviin. 

Muita aloja, joilla naiset tienasivat lähes yhtä paljon kuin miehet olivat muun muassa lähihoitajat (2% vähemmän), palkanlaskijat (4%) ja vakuutuskäsittelijät (4%), vaikka huippupalkoista ei näillä aloilla voidakaan enää puhua. Sen sijaan naispuoliset lastenhoitajat ja kouluavustajat tienasivat jopa lähes 4% enemmän kuin heidän miespuoliset kollegansa. 

Ketkä olivat Suomen parhaimpia työnantajia vuonna 2022?

Pelkkä korkea palkka ei riitä pitämään työntekijöitä tyytyväisenä, siksi Great Place To Work julkaisee vuosittain listan Suomen parhaista työpaikoista. Valintakriteereinä käytetään työntekijöiden täyttämää kyselyä, jonka tavoitteena on selvittää heidän mielipiteensä organisaation arvoista, johdosta, sekä kulttuurista. Lisäksi kolmannen osapuolen tekemän organisaatiokohtaisen puolueettoman auditoinnin tulokset otetaan huomioon listasijoituksessa. 

Vuonna 2022 Suomen parhaaksi työpaikaksi sijoittui ohjelmistokehitykseen ja palvelumuotoiluun keskittyvä teknologiayritys Vincit. Perusteluina tähän olivat muun muassa yrityksen tarjoamat työedut kuten bonukset, ilmaiset välipalat, sekä joustavat uramahdollisuudet elämäntilanteen mukaan. Palkkavertailun mukaan Vincitillä työskentelevä ohjelmistosuunnittelija tienaa keskimäärin noin 4 270 euroa kuukaudessa, mikä on noin 560 euroa enemmän kuin ohjelmistosuunnittelijoiden keskipalkka (3 708 e/kk). Vincit on voittanut Great Place to Work -palkinnon neljästi.

Sijoitus Organisaatio Toimiala
1. Vincit Tietotekniikka
2. Newsec Kiinteistöt
3. Fingrid Oyj Energia
4. Savonia Ammattikorkeakoulu Koulutus
5. DHL Express Logistiikka

DHL Express löytyy myös Euroopan parhaiden työpaikkojen joukosta ja sijoittuukin listan ykköseksi. Muita listan kärjestä löytyviä yrityksiä olivat Abbvie, Cisco, Salesforce ja Hilton.

Ota nämä asiat huomioon alaa valittaessa

Lopuksi voidaan vielä todeta, että ammattia valittaessa on hyvä ottaa huomioon palkan lisäksi myös koulutuksen pituus ja työharjoittelun kesto, sekä opiskelupaikka ja työmahdollisuudet – voit lukea lisää täältä. Vaikka rahalla on merkitystä tulevaisuutesi kannalta, tärkeintä on kuitenkin, että olet kiinnostunut alasta jolle hakeudut ja valmis oppimaan lisää. 

 • Palkitsevan työuran salaisuus on löytää ammatti, joka kiinnostaa sinua, mutta tarjoaa myös hyvää palkkaa.
 • On myös tärkeää ottaa huomioon, että työpaikan arvot vastaavat omia arvojasi, ja että luottamus johdon ja työntekijöiden välillä on hyvä.
 • Jos olet tyytymätön nykyiseen tilanteeseesi, pohdi ensin, haluatko vaihtaa alaa kokonaan, vai auttaisiko työpaikan vaihtaminen ensihätään?
 • Vietät suuren osan elämästäsi työpaikalla, joten valitse ammatti, joka todella kiinnostaa sinua. Vaikka laamanneilla onkin korkea palkka, onko monen vuoden oikeustieteiden opiskelu jotain minkä eteen olet valmis tekemään töitä, ja mikä saa sinut todella innostumaan?
   

Tutkimusmenetelmä

Kokosimme ja analysoimme työ- ja palkkatilastoja käyttäen useita eri lähteitä, kuten Tilastokeskusta, Great Place to Work, sekä Duunitoria selvittääksemme mitkä alat ja ammatit ovat parhaiten palkattuja Suomessa. Tilastot ovat vuosilta 2020-2022. Selvitimme myös Suomen työntekijöiden kannalta parhaimmat yritykset työskennellä. Yksittäisiin lähteisiin on viitattu tekstissä.  

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo7 min lue
25 tärkeää analyyttistä taitoa ansioluetteloosi
25 tärkeää analyyttistä taitoa ansioluetteloosi
Ura18 min lue
Työnhaku yli 50-vuotiaana ja ikäsyrjinnältä välttyminen
Työnhaku yli 50-vuotiaana ja ikäsyrjinnältä välttyminen
Ansioluettelo6 min lue
Ansioluettelopohjat: Visuaalinen ilme vs. sisältö. Kumpi on tärkeämpi?
Ansioluettelopohjat: Visuaalinen ilme vs. sisältö. Kumpi on tärkeämpi?
Työhaastattelu3 min lue
Mitä tarvitset mukaan haastatteluun (ja mitä kannattaa jättää kotiin)
Mitä tarvitset mukaan haastatteluun (ja mitä kannattaa jättää kotiin)
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet