1. Blogi
 2. Ansioluettelo
 3. Kronologisen ansioluettelon käyttäminen työnhaussa
kirjoittanut Karl KahlerKarl Kahler

Kronologisen ansioluettelon käyttäminen työnhaussa

11 min lue
Kronologisen ansioluettelon käyttäminen työnhaussa
Kronologinen ansioluettelo on ansioluettelotyypeistä yleisin, mutta siihen liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Varmista, onko kronologinen ansioluettelo paras valinta sinulle, kuinka se kirjoitetaan, mitä tietoja sen tulee sisältää ja kuinka eri osiot muotoillaan.

Olet tullut siihen tulokseen, että on aika kirjoittaa ansioluettelo tai päivittää vanha ansioluettelosi. Olet tutkinut asiaa ja päättänyt, että kronologinen ansioluettelo sopii parhaiten sinun tilanteeseesi. Tähän saakka kaikki on hyvin. Mutta tiedätkö oikeastaan, mitä kronologinen ansioluettelo tarkoittaa ja osaatko kirjoittaa sellaisen?

Hieman yksinkertaistaen kronologinen ansioluettelo on kaikkein yleisin ansioluettelotyyppi, jossa työkokemus ja koulutus esitetään kääntäen kronologisessa järjestyksessä (viimeisin ensin). Kronologinen ansioluettelo painottaa työhistoriaa, kun taas osaamispohjainen ansioluettelo painottaa kovia taitoja enemmän kuin työhistoriaa.

Tutkitaanpa kronologista ansioluetteloa hieman tarkemmin varmistaaksemme, että se on sinulle paras valinta. Tässä oppaassa käymme läpi seuraavat asiat:

 • Mikä on kronologinen ansioluettelo?
 • Tämäntyyppisen ansioluettelon muoto ja rakenne
 • Valinnaiset osiot
 • Nämä tiedot EIVÄT kuulu kronologiseen ansioluetteloon

Kronologisen ansioluettelon esittely

Kronologinen ansioluettelo, josta käytetään myös nimeä kääntäen kronologinen ansioluettelo, on paras valinta silloin, kun työkokemuksesi ja taitosi vastaavat hyvin hakemasi työpaikan vaatimuksia.

Sitä käyttävät usein henkilöt, joilla on runsaasti työkokemusta ja ammattitietoa, jotka voivat osoittaa hyödyttäneensä työpanoksellaan entisten työnantajien liiketoimia ja jotka ovat edenneet urallaan. Pääpaino on työkokemuksella, jota työpaikkailmoituksessa etsitään.

Tällä ansioluettelotyypillä on monia etuja, kuten esimerkiksi:

 • Asettelu on työhönottajille tuttu, siten se on helppo lukea ja ymmärtää.
 • Se on helppo kirjoittaa – Internetissä on runsaasti esimerkkejä ja ansioluettelopohjia
 • Ansioluettelossa mainitaan saavutukset edellisten työnantajien palveluksessa ja uusi työnantaja saattaa etsiä työnhakijassa juuri samoja ominaisuuksia
 • Se esittelee kokemuksen saman alan muiden yritysten palveluksessa, mikä osoittaa, että olet rakentanut ammattiverkostoa ja sinulla on hyvä käsitys alan vaatimuksista ja haasteista
 • Se kertoo urakehityksestäsi sekä kokemuksen, vastuualueiden ja työpanoksen kehittymisestä

Mitalilla on kuitenkin aina kaksi puolta ja kronologisen ansioluettelon käytöllä on myös haittoja.

 • Tämä on yleisin käytössä oleva ansioluettelotyyppi eikä siksi erotu helposti joukosta
 • Se tuo esiin mahdolliset katkokset työhistoriassa. Vaikka katkoksiin olisi looginen syy, niitä on vaikea selittää ansioluettelossa
 • Se saattaa tuoda esiin tiheät työpaikanvaihdokset, mihin työhönottaja saattaa suhtautu epäilevästi

Paras tapa välttää nämä haitat on varmistaa, että ansioluettelosi on ulkoasultaan edustava ja rakenteeltaan ammattimainen.

Jos haitat vaikuttavat etuja suuremmilta, harkitse osaamispohjaisen tai hybridiansioluettelon (kronologisen ja osaamispohjaisen ansioluettelon risteytys) käyttöä.

Kronologisen ansioluettelon muoto

Kronologisen ansioluettelon muoto on melko vakiintunut eikä sitä ole hyvä muuttaa kovin paljon. Jos tuttua rakennetta muutetaan, ansioluettelo on vaikeampi ja hitaampi hahmottaa.

Kronologisen ansioluettelon perusrakenne on:

 • Nimi ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja mahdollisesti asuinpaikka, mutta ei koskaan osoite)
 • Työnimike – tämän tulee vastata hakemasi työpaikan työnimikettä
 • Tiivistelmä haettavan työpaikan työpaikkailmoituksessa ilmoitettujen vaatimusten kannalta oleellisesta kokemuksesta
 • Taidot – sekä kovat että pehmeät taidot
 • Työkokemus – työnantaja, työnimike, työssäoloaika, yhteenveto saavutuksista, työtehtävät ja vastuualueet
 • Koulutus – akateeminen ja ammatillinen koulutus
 • Valinnaiset osiot – esimerkiksi ammattijärjestöjen jäsenyys tai kokemus vapaaehtoistyöstä

Tältä näyttää kronologinen ansioluettelo.

Kronologisen ansioluettelon rakenne

Nimi ja yhteystiedot – ansioluettelossa on oltavassa ensimmäisenä näkyvissä nimi ja yhteystiedot. Näiden tietojen tulee näkyä sivun yläreunassa riittävän suurin kirjaimin ja sisältää seuraavat kohdat.

 • Etunimi ja sukunimi
 • Matkapuhelimen numero
 • Sähköpostiosoite
 • LinkedIn-profiilin URL

Kirjoita nämä tiedot ensimmäisen sivun yläreunaan tai mieluiten ylätunnisteeseen, jolloin ne näkyvät joka sivulla.

Otsikko – seuraavaksi ansioluettelossa tulee näkyä otsikko. Tämä on hakemasi työpaikan työnimike. Näin työhönottaja tietää heti, mistä työpaikasta olet kiinnostunut ja voi ottaa tämän huomioon tarkastellessaan ansioluetteloa.

Tiivistelmä – on hyvä aloittaa ansioluettelo 2–3 virkkeen tiivistelmällä, joka sisältää haettavan työpaikan kannalta oleelliset taitosi, työkokemuksesi ja koulutuksesi. Tiivistelmä antaa työhönottajalle nopeasti kuvan pätevyydestäsi haettavaan työpaikkaan ja innostaa häntä lukemaan loput ansioluettelostasi.

Taidot – tiivistelmän jälkeen voit laatia luettelon taidoistasi, jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta oleellisia. Taidot merkitään yleensä luetelman muotoon. Taidot sisältävä luetelma sijoitetaan yleensä ansioluettelon sivusarakkeeseen. Muista ilmoittaa sekä kovat että pehmeät taidot. Kovat taidot on yleensä ilmoitettu työpaikkailmoituksessa työpaikan vaatimuksina. Pehmeät taidot korostavat sopivuuttasi työpaikkaan ja erottavat sinut muista hakijoista. Tällaisia ovat muun muassa viestintään, tiimityöskentelyyn ja johtamiseen liittyvät taidot.

Työkokemus – tämä osio sisältää yksityiskohtaisia tietoja edellisistä työpaikoistasi viimeisten 10 vuoden ajalta. Jos sinulla on työkokemusta tätä pidemmältä ajalta, näitä työpaikkoja ei tarvitse ilmoittaa, sillä tätä vanhemmat työpaikat eivät joko ole oleellisia haettavan työpaikan kannalta tai niiden tarjoama työkokemus ilmenee muiden työpaikkojesi kuvauksista. Kirjoita työpaikat käänteiseen kronologiseen järjestykseen siten, että viimeisin työpaikka on luettelossa ensimmäisenä.

Anna työpaikoista seuraavat tiedot:

 • Työpaikka tai työnimike
 • Työnantaja – sijainti (kaupunki, lääni) – työssäoloaika (kuukausi/vuosi – kuukausi/vuosi)

Kirjoita sen jälkeen 1–2 virkkeen tiivistelmä vastuualueistasi ja tärkeimmistä saavutuksistasi. Tämän jälkeen on vuorossa 3–4 luetelmakohtaa, jotka sisältävät tärkeitä saavutuksia, projekteja tai erityisiä tehtäviä, jotka osoittavat pätevyytesi haettavaan työpaikkaan. Jos työnkuva ei vaadi selittämistä, voit jättää tiivistelmän väliin ja siirtyä suoraan luetelmakohtiin.

Koulutus – ilmoita akateemiset ja ammatilliset tutkinnot. Aloita uusimmasta tai korkeimmasta tutkinnosta ja etene sen jälkeen järjestyksessä taaksepäin. Jos akateemisen tutkinnon suorittamisesta on kulunut jo aikaa, voit aloittaa viimeisimmästä todistuksesta, jonka olet saanut ammatillisesta koulutuksesta, joka vahvistaa pätevyyttäsi hakemaasi työpaikkaan.

Anna koulutusosiossa seuraavat tiedot:

 • Suorittamasi tutkinto (esim. Master of Business Administration MBA, hallintotieteiden kandidaatti HK)
 • Koulu tai oppilaitos
 • Maininnan arvoinen muu toiminta, kuten yhdistyksen tai urheilujoukkueen jäsenyys, julkaisut, merkittävät projektit tai työharjoittelu

Muista myös mainita mahdollinen täydennyskoulutus ja todistukset, jotka lisäävät pätevyyttäsi hakemaasi työpaikkaan.

Ansioluettelon valinnaiset kronologiset osiot

Kun olet saanut koulutusosion kirjoitettua, ansioluettelo on valmis. Voit harkita valinnaisten lisätietojen sisällyttämistä ansioluetteloosi. Lisää tietoja kuitenkin vain, jos ne korostavat soveltuvuuttasi hakemaasi työpaikkaan. Jos ansioluettelosi on alle yhden sivun mittainen, harkitse seuraavien osioiden lisäämistä.

Kun harkitset lisäosioiden lisäämistä ansioluetteloosi, muista nyrkkisääntö, jonka mukaan sellaiset tiedot, jotka eivät ole hakemasi työpaikan kannalta oleellisia, kannattaa jättää pois ansioluettelosta. Pidä mielessäsi, että työnantaja palkkaa sinut seuraavista syistä:

 1. Sinä pystyt ansaitsemaan työnantajalle rahaa
 2. Sinä pystyt säästämään työnantajan rahaa
 3. Sinä pystyt säästämään työnantajan aikaa
 4. Sinä pystyt ratkaisemaan työnantajan ongelman

Kaikkien ansioluettelosi tietojen tulee jollakin tavalla tukea edellä mainittuja tavoitteita. Jos jokin tieto ei tue näitä tavoitteita, poista se ansioluettelosta. Ansioluettelon valinnaisia osioita ovat:

 • Todistukset, palkinnot, tunnustukset
 • Ammattijärjestöt, joiden jäsen olet, ja jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta oleellisia
 • Vapaaehtoistyö
 • Patentit tai julkaisut
 • Vieraat kielet, joita osaat hyvin

Voit itse päättää näiden tietojen esitysmuodon, mutta pyri yhtenäiseen ulkoasuun ansioluettelon muiden osioiden kanssa. Helpointa on valita tähän osioon sama jaottelu kuin koulutusosiossa.

Vältä näitä

On myös tietoja, joita ei pidä mainita ansioluettelossa, kuten esimerkiksi:

 • Henkilökohtaiset tiedot – esimerkiksi ikä, sukupuoli, rotu tai siviilisääty. Tällaisten tietojen sisällyttäminen ansioluetteloon voi estää sinua saamasta kutsua haastatteluun syrjintään liittyvistä syistä.
 • Suosittelijat – nykyään ansioluetteloissa ei anneta suosittelijoita eikä niihin kirjoiteta edes mainintaa ”suosittelija toimitetaan pyydettäessä”.

Kronologisen ansioluettelon tiivistelmä

Jos sinulla on paljon kokemusta tietyltä alalta ja taustasi, mukaan lukien työkokemus, taidot ja koulutus, vastaavat hyvin hakemasi työpaikan vaatimuksia, sinun on parasta käyttää kronologista ansioluetteloa. Kronologinen ansioluettelo painottaa työnhakijan työkokemusta tuoden samalla esiin hänen taitonsa ja koulutuksensa.

Käytettävissä on runsaasti lähdemateriaalia, joka auttaa ansioluettelon kirjoittamisessa. Nämä lähteet sisältävät esimerkkejä ja ansioluettelopohjia, joiden avulla pääset alkuun. Sinun ei tarvitse kuin lisätä tiedot omasta työtaustastasi.

Kun kirjoitat ansioluetteloa, pidä mielessäsi, että kirjoitat sitä työhönottajalle. On tärkeää, että ansioluettelon kaikki tiedot ovat hakemasi työpaikan kannalta oleellisia. Tämä innostaa työhönottajaa kutsumaan sinut haastatteluun, mikä on ansioluettelon ensisijainen tarkoitus.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ura11 min lue
Suomen parhaiten palkatut ammatit
Suomen parhaiten palkatut ammatit
Työhaastattelu8 min lue
25+ työpaikkaa nuorille (sekä ohjeita työpaikan etsintään)
25+ työpaikkaa nuorille (sekä ohjeita työpaikan etsintään)
Saatekirje16 min lue
Kuinka aloittaa työhakemus
Kuinka aloittaa työhakemus
Ansioluettelo5 min lue
Yli 100 IT-taitoa ansioluettelossa: mitä mainita ja mitä karsia?
Yli 100 IT-taitoa ansioluettelossa: mitä mainita ja mitä karsia?
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet