1. Blogi
 2. Ansioluettelo
 3. Tarkat ohjeet ansioluettelon työkokemusosion kirjoittamiseen [+ esimerkkejä]
kirjoittanut Rolf BaxRolf Bax

Tarkat ohjeet ansioluettelon työkokemusosion kirjoittamiseen [+ esimerkkejä]

14 min lue
Tarkat ohjeet ansioluettelon työkokemusosion kirjoittamiseen [+ esimerkkejä]
Annamme tarkat ohjeet ansioluettelon työkokemusosion kirjoittamiseen. Me kerromme, millaisesta muotoilusta työhönottajat pitävät!

Työkokemus on ansioluettelon tärkeimpiä osioita, mutta sen kirjoittaminen on haastavaa.

Ansioluettelon työkokemusosion sisältämät tiedot edellisistä työpaikoista ja työkokemuksesta antavat hakemuksellesi uskottavuutta ja voivat poikia kutsun haastatteluun, Ansioluettelon kaikki muut osiot harrastuksista profiilitekstiin myötäilevät haettavan tehtävän kannalta oleellista työkokemusta viimeisten 10–15 vuoden ajalta.

Tämä opas sisältää kaiken, mitä sinun täytyy tietää työkokemuksen kirjoittamisesta ansioluetteloon, mukaan lukien:

 • miksi työkokemusosio on niin tärkeä
 • mitkä tiedot työkokemusosioon kirjoitetaan (ja mitä ei kirjoiteta)
 • työkokemusosion muotoilu
 • esimerkkejä ansioluettelon työkokemusosiosta eri aloilla
 • käytännön vinkkejä ansioluettelon työkokemusosion kirjoittamiseen.

Miksi ansioluettelon työkokemusosio on niin tärkeä?

Ennen kuin selitämme, kuinka ansioluettelon työkokemusosio kirjoitetaan, haluamme kertoa, miksi tämä osio on niin tärkeä. Työhönottaja tai työnantaja etsii ansioluettelosta vastausta kysymykseen:

Onko tämä henkilö työkokemuksensa perusteella pätevä tähän tehtävään?

Ansioluettelon työkokemusosion perusteella sinut joko valitaan tai ei valita haastatteluun tai valintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. Tässä osiossa osoitat työnantajalle viimeisten 10–15 vuoden työkokemuksen perusteella, että sinulla on (tai ei ole) riittävästi kokemusta haettavaan tehtävään. Työkokemusosio lisää työhakemuksesi uskottavuutta ja sen on tuettava hakemuksen kaikkia muita osia (ansioluettelon muut osiot, työhakemus, portfolio jne.).

Ansioluettelon työkokemusosioon valittavat tiedot

Useimmissa tapauksissa työhistoria ja haettava tehtävä määrittävät, mitkä työpaikat otetaan mukaan työkokemusosioon. Yleisesti ottaen on hyvä listata työpaikat kääntäen kronologisessa järjestyksessä alkaen viimeisimmästä työpaikasta ja ottaen mukaan viimeisten 10–15 vuoden työpaikat.

Jos työhistoriasi on sirpaleinen, ei hätää. Työpaikkashoppailu on yhä yleisempää ja yleisemmin hyväksyttyä, etenkin nuorten työntekijöiden keskuudessa. Voit liittää mukaan tietoja lyhyistä komennuksista ja sivuprojekteista, mikäli ne ovat haettavan tehtävän kannalta oleellisia. Valmistaudu vastaamaan uravalintojasi koskeviin kysymyksiin, ole vakuuttava vastauksissasi ja tee selväksi, että olet valmis sitoutumaan uusiin haasteisiin. Kun olet päättänyt, mitkä työpaikat otat mukaan ansioluetteloon, on aika tarkastella niiden esitysmuotoa. Anna jokaisesta työpaikasta seuraavat tiedot:

 • Tuloksiin perustuvat tiedot: Työhönottaja tietää jo perustiedot. Näiden luetelmakohtien tulee osoittaa, kuinka todellisuudessa hoidit työsi innovatiivisesti.
 • Dynaamiset verbit: Voimakkaat verbit kiinnittävät lukijan huomion. Neuvottelin! Uudistin! Innostin! Tämä myös estää sinua joutumasta adjektiivien loukkuun.
 • Kvantitatiiviset tiedot: Numerot tekevät vaikutuksen työhönottajaan. Ne ovat tarkkoja ja konkreettisia. Kasvatit asiakkaan lukijakuntaa 300 % tai hallitsit 200 hiljaisen huutokaupan kohdetta.
 • Työpaikalla järjestettävä koulutus: Kerro työpaikalla oppimistasi taidoista ja saamistasi todistuksista. Tämä osoittaa aloitekykyä ja muuten huomaamatta jääviä taitoja. Palkinnot ja kunniamaininnat: Jos olet saanut työstäsi erinomaista palautetta, kerro siitä kursailematta. Ansioluettelossa saa kehua itseään!

Työkokemus ansioluettelossa: vältä näitä

Oleta aina, että lukijalle – tässä tapauksessa työhönottajalle – ei tarvitse selittää mitään. Ansioluettelossa ei yksinkertaisesti ole tilaa pitkille selityksille. Vapauta tilaa jättämällä pois seuraavat tiedot:

 • Mitä organisaatio tekee: ansioluettelon on tarkoitus kertoa sinusta. Työhönottaja ei tarvitse tietoja yrityksestä.
 • Työpaikan perusvaatimukset: tämä ilmenee työnimikkeestä sekä tuloksiin keskittyvistä luetelmakohdista.
 • Täytesanat: Vältä käyttämästä esitettävän asian kannalta tarpeettomia sanoja.
 • Epäoleelliset tiedot: Jos työhön kuuluu vähemmän tärkeitä vastuualueita, jotka eivät ole uuden työpaikan kannalta oleellisia, jätä nämä tiedot pois ansioluettelosta. Jokainen luetelmakohta ja sana vie arvokasta tilaa ansioluettelossasi – karsi kaikki epäoleellinen.

Mikä on tehokkain rakenne ansioluettelon työkokemusosioon?

Eri työpaikoista annetaan seuraavat perustiedot:

 • Työnkuva, yrityksen nimi, paikkakunta
 • Kuukausi ja vuosi, jolloin aloitit ja lopetit työn
 • Kolmesta kuuteen kohtaa, joka kuvaavat saavutuksiasi yrityksessä

Ansioluettelon työkokemusosiossa tärkeitä ovat myös:

 • Selkeät ja ytimekkäät luetelmakohdat, jotka painottavat työn positiivisia tuloksia
 • Dynaamiset verbit
 • Selkeät numerot ja faktat
 • Kasvu työpaikkojen välillä
 • Työpaikkailmoituksen sisältämät avainsanat

Esimerkkejä työkokemuksesta ansioluettelossa

Seuraavassa on muutama esimerkki työkokemuksesta ansioluettelossa, jotta näet eron ensimmäisen ja lopullisen version välillä.

Esimerkki 1: Työkokemus ansioluettelossa: opettaja. Oletetaan, että haet maantiedon opettajan paikkaa suositussa yläkoulussa. Työpaikkailmoituksessa painotetaan, että osallistuminen oppituntien ulkopuolella on tärkeää. Ilmoituksesta ilmenee, että koulu etsii opettajia, jotka ovat valmiita kehittämään itseään ammatillisesti.

Ensimmäinen versio:

 • Opetin maantietoa 7.–9.-luokkalaisille
 • Ohjasin oppilaita oppituntien ulkopuolella
 • Osallistuin sosiaalisemotionaalista oppimista käsittelevään täydennyskoulutukseen

Lopullinen versio:

 • Kehitin ja toteutin kolmiosaisen oppilaspainotteisen geotieteen oppimiskokonaisuuden
 • Ohjasin 20:ta oppilasta lukuvuodessa kartoittamalla heidän kehitystään, haasteitaan ja vahvuuksiaan
 • Kehitin Turun kesäyliopiston järjestämässä täydennyskoulutuksessa sosiaalisemotionaalisen oppimisen menetelmiä luokkatilanteissa

Esimerkki 2: Työkokemus ansioluettelossa: sisältömarkkinointijohtaja. Sisältömarkkinointijohtajalla on useita vastuualueita. Työhönottajalla on yleinen käsitys siitä, mitä olet tehnyt – sinun ei tarvitse selittää sitä alusta lähtien – ja siksi onkin tärkeää käyttää tuloksiin pohjautuvia, nasevia luetelmakohtia.

Ensimmäinen versio:

 • Johdin freelance copywritereiden tiimiä suuressa helsinkiläisessä markkinointifirmassa ja valvon, että he toimittavat työnsä ajallaan
 • Keskustelin asiakkaiden kanssa ja päättelin, mikä olisi parasta heidän brändilleen
 • Ennen julkaisemista oikoluin tekstit

Lopullinen versio:

 • Johdin 25 freelance-kirjoittajan tiimiä ja valvoin toimeksiantojen kaikkia vaiheita ideoinnista julkaisuun
 • Neuvoin asiakkaita sekä lyhyen että pitkän aikavälin sisältöstrategiaan liittyvässä taktiikassa selkeyttäen samalla brändin identiteettiä
 • Editoin ja viimeistelin sisällön varmistaakseni yhtenäisyyden eri kanavilla

Esimerkki 3: Työkokemus ansioluettelossa: tarjoilija. Ravintola-alalla aika on rahaa. Säästämällä johtajalta valintaprosessiin kuluvaa aikaa parannat mahdollisuuksiasi tulla valituksi. Muista etsiä työpaikkailmoituksesta avainsanoja, kuten ”cocktail-osaaminen” tai ”fine dining”. Tietysti voit oppia työssä, mutta ravintoloilla on vain vähän aikaa käytössä perusasioiden opettamiseen. Kerro taustastasi vakuuttavasti ja selkeästi.

Ensimmäinen versio:

 • Tarjoilin pöytiin Helsingin keskustassa sijaitsevassa suositussa ravintolassa
 • Hoidin yleensä baaria iltaisin ja viikonloppuisin
 • Valmensin hovimestareita

Lopullinen versio:

 • Tarjoilin lounaita ja päivällisiä neljän vuoden ajan Michelin-tähdellä palkitussa ravintolassa
 • Olin vastuussa baarista viikonloppujen ja iltojen kiireisimpinä tunteina erityisosaamisenani cocktailien valmistaminen
 • Hallinnoin ja kehitin uusien hovimestarien ja tarjoilijoiden valmennusta

Esimerkki 4: Työkokemus ansioluettelossa: johdon assistentti. Persoonallisuus on erittäin tärkeässä osassa assistentilla, jonka on rauhallisesti hallittava kiireisen johtajan aikataulua ja elämää. Ansioluettelon tulee olla sävyltään maltillinen mutta vakuuttava niiden ominaisuuksien osalta, joita johdon assistentilta vaaditaan. Yritä aina olla askel edellä esimiestäsi, jopa työnhakuvaiheessa ennen työn aloittamista.

Ensimmäinen versio:

 • Suunnittelin matkoja johtoryhmän puolesta
 • Budjetoin toimistotarvikkeiden hankinnan ja hallinnoin kulut
 • Koulutin muita assistentteja ja avustin rekrytoinnissa

Lopullinen versio:

 • Järjestin aikataulullisesti monimutkaisia kotimaan ja ulkomaan matkoja viidelle C-tason johtajalle
 • Säästin johdon kustannuksissa 35 % ja kehitin kaikkien toimistotarvikkeiden kulujen seurantajärjestelmää
 • Palkkasin, koulutin ja ohjasin viiden tiimiassistentin tiimiä mukaan lukien sisäisen myynnin tilapäinen tiimi

Esimerkki 5: Työkokemus ansioluettelossa: myyntiedustaja. Konkreettiset, todistettavissa olevat tiedot ja numerot ovat myyntiedustajan valttikortti. Seurattiinko edellisessä työpaikassasi henkilökohtaisen tai tiimin myynnin kasvua? Etsi käsiin nämä numerot ja hyödynnä niitä ansioluettelosi työkokemusosiossa. Selitä sitten, mitä menetelmiä käytit näiden tulosten saavuttamiseen.

Ensimmäinen versio:

 • Kasvatin myyntituloja joka kuukausi
 • Hankin useita uusia asiakkaita
 • Muutin tapaa, jolla puhumme tuotteestamme

Lopullinen versio:

 • Kasvatin kuukausittaisia myyntituloja eksponentiaalisesti saavuttaen 150 %:n kasvun kuudessa kuukaudessa
 • Löysin 10 uutta avainasiakasta ja neuvottelin sopimuksen heidän kanssaan hyödyntämällä aiemmin tutkimattomia alueita alallamme
 • Kehitin brändin identiteettiä edelleen ja loin myyntiedustajille skriptin tehokkaaseen ja henkilökohtaiseen viestintään asiakkaan kanssa

Käytännön vinkkejä työkokemuksen esittämiseen ansioluettelossa

Kielioppi

Kirjoitatko virkkeitä? Lauseita? Selityksiä? Seuraavassa on muutamia perussääntöjä työkokemuksen kirjoittamiseen luettelomuodossa.

 • Kirjoita lauseita, jotka alkavat dynaamisella verbillä. Virkkeen alkuun ei tarvitse kirjoittaa ”minä” – onhan selvää, että kirjoitat ensimmäisessä persoonassa.
 • Aikamuoto: Jos olet edelleen työpaikassa, käytä kuvailuun preesensiä. Jos et ole enää työpaikassa, käytä imperfektiä.
 • Etsi rohkeasti dynaamisia synonyymeja vähemmän dynaamisille verbeille, kuten johtaa ja valmentaa – mutta käytä sanoja, jotka tuntuvat sinusta omilta. Ansioluettelon tarkoitus ei ole loistaa sanavalinnoilla.

Ansioluettelon työkokemusosion räätälöinti haettavan työpaikan mukaan

Sen sijaan, että hakisit kaikkia vähänkin kiinnostavia työpaikkoja käyttäen samaa ansioluetteloa, ansioluettelo kannattaa räätälöidä haettavan työpaikan mukaan. Sen lisäksi, että 36 % työhönottajista heittävät pois ansioluettelot, joita ei selvästi ole räätälöity haettavaa työpaikkaa silmällä pitäen, räätälöity ansioluettelo ja työhakemus:

 • osoittavat työhönottajalle, että olet valmistautunut juuri tämän työpaikan hakemiseen eikä hakemus ole yksi 50 muun hakemuksen joukossa.
 • läpäisevät automaattisen avainsanasuodattimen, joita suuret yritykset saattavat käyttää työnhakijoiden automaattiseen karsintaan ATS-järjestelmässä.
 • keskittyvät haettavan työpaikan kannalta olennaisimpaan työkokemukseen. Jos sinulla on esimerkiksi ollut jossakin työpaikassa ”monta hattua”, sinun kannattaa keskittyä ansioluettelossa niihin hattuihin, jotka ovat haettavan työn kannalta olennaisia (paitsi siinä tapauksessa, että haet ”monen hatun” työpaikkaa, jolloin nimenomaan ”monen hatun” kokemuksesta on sinulle etua).

Ajattelet ehkä, että on työlästä räätälöidä ansioluettelo joka kerta uudelleen. Ihanteellisessa tapauksessa säästät kuitenkin aikaa, sillä mitä enemmän aikaa käytät ansioluettelon räätälöintiin, sitä nopeammin löydät työpaikan.

Tiivistelmä: työkokemus ansioluettelossa

Kertauksen vuoksi:

 • Sisällytä työkokemus ansioluetteloon vain siinä tapauksessa, että se on haettavan työpaikan kannalta oleellinen.
 • Erotu joukosta käyttämällä dynaamisia verbejä.
 • Ole konkreettinen: esitä numeroita ja faktoja.
 • Kirjoita imperfektissä, jos olet lopettanut työn, ja preesensissä, jos vielä teet työtä.
 • Karsi turhat täytesanat ja adjektiivit.
 • Muotoile työkokemuksen luetelmakohdat vastaamaan työpaikkailmoituksen kuvausta.

Ansioluettelossa olevan työkokemuksen perusteella työhönottaja tietää 10 sekunnissa, oletko pätevä työhön. Ansioluettelossa olevan työkokemuksen tulee kuulostaa melko samanlaiselta kuin haettavan työpaikan työpaikkailmoitus. Jos ansioluettelossa oleva työkokemus ei kuulosta haettavan työpaikan työpaikkailmoitukselta ja jos se ei noudata antamiamme ohjeita, sinun täytyy olla hyvin luova herättääksesi työhönottajan kiinnostuksen.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Työhaastattelu3 min lue
Mitä tarvitset mukaan haastatteluun (ja mitä kannattaa jättää kotiin)
Mitä tarvitset mukaan haastatteluun (ja mitä kannattaa jättää kotiin)
Ura18 min lue
Työnhaku yli 50-vuotiaana ja ikäsyrjinnältä välttyminen
Työnhaku yli 50-vuotiaana ja ikäsyrjinnältä välttyminen
Ura14 min lue
Lomaraha – tuo odotettu, kiva lisä pankkitilillä
Lomaraha – tuo odotettu, kiva lisä pankkitilillä
Ura12 min lue
Mitä minun pitäisi kertoa lähdön syyksi, jos minut on erotettu? Lue asiantuntijamme laatima opas
Mitä minun pitäisi kertoa lähdön syyksi, jos minut on erotettu? Lue asiantuntijamme laatima opas
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet