1. Blogi
 2. Ansioluettelo
 3. 10 johtamistaitoa, jotka voit sisällyttää ansioluetteloosi + esimerkkejä
kirjoittanut Paul DruryPaul Drury

10 johtamistaitoa, jotka voit sisällyttää ansioluetteloosi + esimerkkejä

15 min lue
10 johtamistaitoa, jotka voit sisällyttää ansioluetteloosi + esimerkkejä
Muotoillut:Tanya Vino
Johtamistaitojesi esitteleminen on olennaisen tärkeää unelmiesi työpaikan saamiseksi. Mitkä taidot sinä haluat esitellä ansioluettelossasi ja miten kerrot niistä?

Johtamistaidot ovat aina työhönottajan prioriteettilistalla.

Riippumatta siitä, kuinka kokenut olet tai missä tehtävässä toimit, asioiden hoitaminen yhdessä muiden kanssa on tärkeää. Johtamistaitojen esittely ansioluettelossasi ja työhakemuksessasi on tärkeä edellytys haastattelukutsun saamiselle.

Mitä johtamistaidot ovat?

Hyvät johtajat auttavat työntekijöitään kehittymään ja yritystään menestymään. Sekä haasteet että tiimien kokoonpano vaihtelevat, joten johtamistaidot, jota johtaja työssään tarvitsee, riippuvat tilanteen asettamista vaatimuksista.

Jokainen johtamistaito (kuten mikä tahansa inhimillinen ominaisuus) sisältää erilaisia vivahteita, ja sen tehokkuus työtilanteissa riippuu suuresti siitä, miten sitä sovelletaan. 

Kun tehtävä delegoidaan ystävällisesti, sen suorittaminen perustellaan asiallisesti ja lisäksi varmistetaan, että tehtävän suorittaja hyötyy tehtävän suorittamisesta, tehtävä todennäköisesti onnistuu. Ihmissuhdetaitojen merkitys korostuu tässä, sillä hyvä kommunikointi ja empatia voivat motivoida ja sitouttaa tiimin jäseniä. Jos tehtävä delegoidaan ikävään sävyyn ja sen suuremmitta perusteluitta, tulos ei luultavasti ole paras mahdollinen.

Mitä johtamistaitoja työnantajat arvostavat eniten?

Jokainen työnantaja arvostaa hieman eri johtamistaitoja. Joissakin kulttuureissa arvostetaan eniten luovuutta ja visioita, kun taas toisissa keskitytään suunnitteluun ja muutoksen hallintaan. Jos teet kotiläksysi, voit kirjoittaa johtajuuteen perustuvan ansioluettelon, joka kuvastaa tulevan työnantajasi arvostamia ominaisuuksia. Parhaissa ansioluetteloissa on kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin. 

Asiantuntijan vinkki

Mikä on kaikkein tärkein johtamistaito?

Jos johtaja ei hallitse kirjallista ja suullista viestintää, se heikentää kaikkien muiden taitojen voimaa.  Luovuudesta ei ole juurikaan hyötyä, jos et pysty välittämään näkemystäsi muille. Suunnittelu on turhaa, jos kukaan ei ymmärrä omaa rooliaan. Muutosjohtaminen kaatuu ensimmäiseen esteeseen, koska selkeää suuntaa ei ole. Viestintä on kaiken johtamisen perusta. 

10 Johtamistaitoa ja esimerkkejä ansioluetteloosi

Esittelemällä johtamistaitosi ansioluettelossa voit erottua muista hakijoista ja osoittaa työnantajalle, että olet valmis ottamaan vastuuta ja tuomaan lisäarvoa organisaatiolle. Seuraavassa esittelemme kymmenen tärkeää johtamistaitoa ja annamme niistä esimerkkejä, joita voit muokata omiin tarpeisiisi.

1. Luovuus

Yksi tärkeimmistä johtamistaidoista on taito kanavoida innovaatioita ja luovuutta tiimiin. Kun ihmisillä on johtaja, joka kuuntelee mielellään heidän ideoitaan ja antaa heille mahdollisuuden todistaa niiden paikkansapitävyyden, he tekevät rohkeita päätöksiä ja etenevät kilpailijoitaan pidemmälle. Erilaiset näkökulmat voivat luovassa tiimissä johtaa yllättäviin ratkaisuihin – koskaan ei voi tietää, milloin seuraava loistava idea syntyy. 

Muunneltava esimerkki

”Kehitin täysin uuden tavan rekrytoida asiakaspalveluhenkilöstöä mainostamalla kanta-asiakkaillemme. Ihmiset rakastavat brändiämme – saimme 45 % enemmän hakemuksia.”

Jäljennetty!

2. Suunnitteleminen

Tavoitteiden asettaminen ja päämäärien saavuttaminen ovat tehokkaan ja menestyvän tiimin polttoainetta. Kunnianhimoiset työntekijät oppivat matkan varrella ja hyvät suunnittelutaidot auttavat pitämään kaikki mukana matkassa. Ongelmanratkaisutaidot auttavat pitämään projektit käynnissä kun taas riskienhallinta auttaa väistämään yllättäviä esteitä. 

Muunneltava esimerkki

”Järjestin suunnitteluistunnon hankkeelle, johon osallistui yli 30 sisäistä ja 10 ulkoista tahoa. Hallitsin kriittistä polkua ja hanke valmistui 15 % suunniteltua nopeammin.”

Jäljennetty!

3. Henkilöstön johtaminen

Henkilöstöjohtamisessa tärkeintä on työntekijöiden erilaisten persoonallisuuksien hallinta ja sellaisen yhtenäisen tiimin rakentaminen, joka liikkuu oikeaan suuntaan. Tarvitaan monenlaisia johtamistaitoja, jotta kaikille voidaan antaa tilaa ja mahdollisuus kehittyä. Lahjakkuuksien rekrytointi ja heidän sitouttamisensa on menestyksen keskeinen mittari, mutta on myös huomattava, kenen on aika siirtyä eteenpäin uusiin haasteisiin.

Muunneltava esimerkki

”Kehitin vastavalmistuneiden ryhmästä yrityksen historian menestyneimmän myyntitiimin. Heistä 70 prosenttia on nyt ylennetty ja siirtynyt eteenpäin.”

Jäljennetty!

4. Sopeutuvaisuus

Johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sopeutuminen tilanteen niin vaatiessa (ja joskus jopa sitä ennen). Kun tiimi kulkee täyttä vauhtia johonkin päin, suuntaa ei ole helppo muuttaa, mutta mitä sopeutumiskykyisempi johtaja on, sitä helpommin hänen tiiminsä pystyy siirtymään tavoitteesta toiseen. Reagoi vastuullisesti muutoksiin, varmista että olet oikealla tiellä ja muista pitää kurssia tarkasti silmällä. 

Muunneltava esimerkki

”Kun tajusimme, että emme saavuttaneet hankkeen tavoitteita, nollasimme tavoitteet, laajensimme hanketta ja hankimme uuden yhteistyökumppanin, jolloin saavutimme lopulta budjettitavoitteemme."

Jäljennetty!

5. Viestintä

Omien ja tiimisi ideoiden välittäminen laajalle yleisölle on oleellisen tärkeää, kun haluat saada kaikki osallistumaan ja kulkemaan samaan suuntaan. Suhteet paranevat, konfliktit vähenevät ja innovaatiot pääsevät esille. Kirjallisia taitoja ei voi aliarvioida johtajan asevarastossa: kirjoittaminen on olennainen taito vaikuttaa muihin. Toisaalta jokaisen suuren johtajan on oltava myös erinomainen kuuntelija. Tämä on jokaisen johtajan tärkeä pehmeä taito. 

Muunneltava esimerkki

”Olin hankintatiimimme tärkein tarjousten laatija ja voitin yli 60 % tarjouksista. 2000 sanaa voi ratkaista tarjouksen – jos ne ovat juuri oikeat sanat."

Jäljennetty!

6. Visio

Joskus tarvitaan strategista ajattelua, jotta voi nähdä kolme askelta eteenpäin ja ennakoida tulevaa. Kokonaisvaltainen ajattelu tarkoittaa sitä, että kyseenalaistat jatkuvasti, oletko oikealla tiellä kohti päämäärää, joka saattaa olla kaukana tulevaisuudessa. Analyyttisten taitojesi on oltava huippuluokkaa havaitaksesi kaikki muutokset, jotka voivat vaikuttaa asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseen. 

Muunneltava esimerkki

”Havaitsin FinTech-alan asiakashallintatrendin, jonka ansiosta pystyimme lisäämään markkinointikontaktipisteitämme asiakkaiden kanssa 75 prosentilla.”

Jäljennetty!

7. Päättäväisyys

Yksi johtajan tehtävistä on tehdä lopullinen päätös tilanteissa, jossa kahdelle eri ratkaisulle on puoltajia. Missä tahansa tiimissä on harvoin mahdollista päästä täydelliseen yksimielisyyteen, joten päättäväisyys on erinomainen johtamistaito. Ihmiset seuraavat johtajaa, koska he luottavat tämän arvostelukykyyn – johtaja, joka osoittaa olevansa jatkuvasti epävarma, ei innosta ketään. Ole rohkea ja tee päätöksiä perustuen kussakin tilanteessa käytettävissäsi oleviin mahdollisimman tarkkoihin tietoihin ja perusteltuihin mielipiteisiin. 

Muunneltava esimerkki

”Meillä oli viikko aikaa päättää brändin lopullisesta suunnasta ja teimme töitä iltakaudet parhaan mahdollisen päätöksen tekemiseksi.”

Jäljennetty!

8. Muutosjohtaminen

Muutoksen ymmärtäminen, muutosvastarinnan voittaminen ja muutoksen toteuttaminen on johtajalle jatkuva uudistumisen ja uudelleenarvioinnin sykli. Muutosjohtamisen taito edellyttää vahvaa prosessilähtöisyyttä ja kykyä ymmärtää, miten koneiston eri rattaat liittyvät toisiinsa. Muutoksen läpiviemiseen ja vision viestimiseen tarvitaan johtajaa, sillä prosessi on harvoin esteetön. Tämä taito löytyy usein liiketoiminnan kehittämispäälliköiden ansioluetteloista.

Muunneltava esimerkki

”Se, että 60 % tiimistä vaihtui yritysfuusion jälkeen, ei ollut mikään yksinkertainen asia, mutta selvisimme siitä ja olimme takaisin budjetin puitteissa neljässä kuukaudessa.”

Jäljennetty!

9. Delegointi

Yksikään pomo ei pysty tekemään kaikkea itse, ja vain huonoimmat yrittävät sitä. Kun sinulla on valtava määrä työtä tehtävänä, sinun on tiedettävä, kuka on paras mahdollinen suorittamaan jonkin tietyn tehtävän (ja kuka hyötyisi sen suorittamisesta). Vaikean tehtävän delegoiminen jollekulle ja hänen ohjaamisensa on yksi parhaista tavoista saavuttaa tavoitteesi. Sinun ei tarvitse kertoa heille, mitä tehdä, vaan riittää, että ohjaat heitä oikeaan suuntaan ja annat heille sysäyksen aina tarvittaessa. 

Muunneltava esimerkki

”Koska meidän oli toteutettava 300 000 euron kustannussäästöt ennen budjettikierrosta, otimme tiimiin hankinta-asiantuntijan, joka työskenteli kanssamme 425 000 euron säästöjen saavuttamiseksi."

Jäljennetty!

10. Vaikuttamistaidot

Tehokkaan vaikuttamisen ytimessä on toisten ymmärtäminen ja heidän motiiviensa hyödyntäminen oman asialistasi edistämiseksi. Muiden vakuuttaminen onnistuu parhaiten, kun tarkastelet asioita heidän näkökulmastaan, ja parhaat johtajat viettävätkin suurimman osan ajastaan pohtimalla valitsemaansa suuntaa muiden näkökulmasta. 

Panostamalla hyvien suhteiden luomiseen ja osoittamalla kiitollisuutta kaikille suunnitelmiesi toteuttamiseen osallistuville pääset pitkälle. 

Muunneltava esimerkki

”Perinteisesti myynti- ja markkinointiosastot eivät olleet olleet läheisiä, joten vaihdoimme työntekijöitä kolmeksi kuukaudeksi, jotta voisimme arvostaa erilaista näkökulmaa”.

Jäljennetty!
Asiantuntijan vinkki

Hyvän johtajan kahdeksan ominaisuutta

 • Motivaatio: Johtajan motivaatio näkyy kykynä saada työntekijät tekemään parhaansa ja saavuttamaan loistavia tuloksia.
 • Itsetuntemus: Kun tunnet itsesi, sinun on helpompi ymmärtää, miten vaikutat muihin.
 • Ajanhallinta: Jos et hallitse päivääsi, kaaos seuraa perässäsi.
 • Keskittyminen: Johtajalla on suuri vastuu, pystytkö hoitamaan sen?
 • Organisointi: Kun sinulla on tiimi, sinulla on lukemattomia pyöriviä lautasia, jotka on saatava pysymään ilmassa.
 • Johdonmukaisuus: Toimimalla johdonmukaisesti voitat ihmisten luottamuksen.
 • Rehellisyys: Tämä on harvinaista ylimmässä johdossa, mutta jos olet rehellinen, saat seuraajia.
Mitä organisointitaidot ovat?
Aiheeseen liittyvä artikkeli
Mitä organisointitaidot ovat?

Lähes kaikilta työnhakijoilta vaaditaan "hyviä organisointitaitoja", mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Pitääkö sinun osata suunnitella kokoukset kuukausia etukäteen, vai onko muita tapoja osoittaa, että osaat ottaa ohjat käsiisi?

Asiantuntijan vinkki

Johtajat, jotka panostavat osaamisensa kehittämiseen, voivat paremmin vastata uusiin haasteisiin, inspiroida tiimejään ja johtaa organisaationsa kohti pitkäaikaista menestystä. Suomessa on tarjolla monia kursseja, jotka on suunniteltu auttamaan johtajia näissä tavoitteissa. Seuraavassa on pieni ote koulutustarjonnasta:

Tärkeimmät ohjeet

 • Rekrytoijat pitävät johtamistaitoja tärkeinä, joten korosta niitä työhakemuksessasi ja varmista, että esität ne selkeästi ja vaikuttavasti.
 • Johtamistaitoja kannattaa ansioluettelon taitoja käsittelevä osion lisäksi korostaa myös työkokemusosiossa konkreettisten saavutusten ja käytännön kokemusten muodossa.
 • Työhakemuskirjeessä voit kertoa tarkemmin tilanteista, joissa olet käyttänyt johtamistaitojasi menestyksekkäästi.

Johtamistaitojen vakuuttava esittäminen ansioluettelossa voi erottaa sinut muista hakijoista. Jos tarvitset apua ansioluettelosi laatimisessa, vieraile cvapp.fi-sivustolla – siellä saat ammattitaitoista apua ja vinkkejä, joiden avulla voit luoda vaikuttavan ja kilpailukykyisen ansioluettelon.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo15 min lue
Englanninkielinen ansioluettelo eli CV on helppo tehdä!
Englanninkielinen ansioluettelo eli CV on helppo tehdä
Saatekirje16 min lue
Näin kirjoitat työhakemuksen, jos sinulla ei ole työkokemusta
Näin kirjoitat työhakemuksen, jos sinulla ei ole työkokemusta
Työhaastattelu7 min lue
Miksi olet kiinnostunut tästä työpaikasta?
Miksi olet kiinnostunut tästä työpaikasta?
Ansioluettelo32 min lue
Näin kirjoitat ansioluettelon
Näin kirjoitat ansioluettelon
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet