1. Blogi
 2. Ura
 3. Taitoanalyysi: nämä taidot ihmiset kirjoittavat ansioluetteloonsa
kirjoittanut Susan ShorSusan Shor

Taitoanalyysi: nämä taidot ihmiset kirjoittavat ansioluetteloonsa

12 min lue
Taitoanalyysi: nämä taidot ihmiset kirjoittavat ansioluetteloonsa
Yritätkö karsia taitoluetteloasi? Mietitkö, mitkä taidot erottavat sinut joukosta ja mitkä voit jättää mainitsematta ilman, että se vaikeuttaa automaattisen hakijaseurantajärjestelmän (ATS) karsinnan läpäisemistä? Olemme analysoineet miljoonia työhakemuksia ja pystymme kertomaan sinulle tarkalleen, mitä taitoja ja kursseja muut ihmiset ovat merkinneet ansioluetteloonsa.

Haluatko, että ansioluettelosi taidot-osio näyttää samanlaiselta kuin kaikkien muidenkin? Toisaalta, haluatko jättää pois tärkeimmän taitosi, koska monet muutkin ansioluettelot sisältävät sen? Joskus vaatii melkoista tasapainottelua kirjoittaa taidot-osio, joka erottuu edukseen muiden hakijoiden ansioluetteloista ja sisältää silti kaikki työnantajien etsimät taidot. 

Ansioluettelon taidot-osio on erinomainen silloin, kun sitä kirjoitettaessa on otettu huomioon, mitä työnantaja etsii. On tärkeää, että tuot esiin erityiset vahvuutesi sekä ne taidot, jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta perusvaatimuksia. Mitä enemmän tietoa sinulla on, sitä todennäköisemmin pystyt laatimaan ansioluettelon taidot-osion, joka läpäisee automaattisen hakijaseurantajärjestelmän karsinnan ja houkuttelee työhönottajan kutsumaan sinut haastatteluun.

Tämä blogi sisältää tietoja vuoden 2023 toisella neljänneksellä valmistuneesta CVapp.fi-palvelun suorittamasta kansainvälisestä analyysista, jossa tarkasteltiin lähes 7 miljoonaa ansioluetteloa 30 eri maasta. Raporttimme tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä taitoja ja kursseja kilpailijat merkitsevät ansioluetteloihinsa.

Suosituimmat taidot ansioluetteloissa ympäri maailmaa

Ei liene yllätys, että eri maiden (ja eri toimialojen) työnantajat arvostavat erilaisia taitoja, mutta viisi tärkeää taitoa sijoittuu selkeästi muita korkeammalle. On selvää, että käytämme työpäivän aikana paljon enemmän taitoja kuin mitä kirjoitamme ansioluetteloon. Kannattaa siis pohtia, mitkä käyttämistäsi taidoista ovat tärkeimpiä tai työnantajan näkökulmasta toivotuimpia.

Nykyisellä yhteistyön aikakaudella tuskin on kenellekään yllätys, että tiimityöskentely on ehdoton ykkönen taitolistoilla kaikkialla maailmassa. Työnhakijoista jopa 24 % mainitsee tämän taidon. Kakkossijan jakavat viestintätaidot ja Microsoft Office (molemmat 22 %). Nopea oppimiskyky mainitaan 18 %:ssa ansioluetteloista ja sopeutuvaisuus 16 %:ssa.

Huomaa, että näistä viidestä taidosta neljä on pehmeitä taitoja, joita palkkaavat johtajat etsivät kuumeisesti ja joita on vaikeampi opettaa kuin kovia taitoja, joista esimerkkinä mainittakoon taulukkolaskennan käyttö. Analyysista käy myös ilmi, että pehmeiden taitojen tarve on yhteistä useimmille ammateille, kun taas kovat taidot ovat usein alakohtaisia.

Asiantuntijan vinkki

Taidot, joita työhönottajat toivovat hakijoilta

Jos olet kiinnostunut siitä, mitä suomalaiset työnantajat pitävät työntekijöiden tärkeimpinä taitoina, voit tutustua Suomalaisen työn liiton tekemään Tulevaisuuden työelämää koskevaan selvitykseen, joka sisältää muun muassa työntekijöiden tärkeimmät ominaisuudet tulevaisuuden työelämässä työnantajan ja työntekijän näkökulmasta.

 1. Tahto kehittyä ja oppia uutta (55 %)
 2. Joustavuus (48 %)
 3. Muutosvalmius (45 %)
 4. Moniosaajuus (42 %)
 5. Yhteistyökyky, tiimitaidot (41 %)
 6. Sitoutuneisuus (36 %)
 7. Itsenäinen työote (34 %)
 8. Sosiaalisuus (19 %)
 9. Stressin ja kiireen sietokyky (19 %)
 10. Luovuus (18 %)

Viestintä sijoittuu korkealle

Vaikka tiimityöskentely sijoittuu maailmanlaajuisesti korkeimmalle sijalle, useimpien yksittäisten maiden listojen kärjessä on viestintä. Voitko kuvitella työtä, joka ei edellytä kykyä kuunnella ja jakaa tietoa ja ajatuksia muiden kanssa?

Useissa maissa yli puolessa kaikista ansioluetteloista mainitaan viestintätaidot ja joissakin maissa prosenttiosuus on vielä tätäkin suurempi. Australiassa viestintä on kaikki kaikessa, ja peräti 94,3 prosenttia työnhakijoista mainitsee sen ansioluettelossaan. Kakkoseksi sijoittuu Yhdysvallat, missä viestintätaidot mainitaan 84,1 %:ssa ansioluetteloista, ja sitä seuraavat Yhdistynyt kuningaskunta (66,5 %), Egypti (62,5 %), Kanada (58,8 %) ja Intia (52,3 %). 

Asiantuntijan vinkki

Jaottelu osiin

Saattaa olla, että viestintätaitojen mainitseminen ansioluettelossa tuntuu lähes itsestäänselvyydestä, mutta voit erottautua muista ilmaisemalla asian tarkemmin.

Kun kirjoitat ansioluettelosi taidot-osiota, pidä mielessäsi viestinnän neljä osa-aluetta:

 1. sanallinen
 2. sanaton
 3. kirjallinen
 4. suullinen

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Parhaat kurssit, jotka ihmiset ympäri maailmaa mainitsevat ansioluettelossaan

Yksi tapa osoittaa, että sinulla on väittämäsi taidot, on ilmoittaa käymäsi kurssi. Jos arvasit, että monet työnhakijat mainitsevat ansioluettelossaan jonkinlaisen viestintäkurssin, arvasit oikein!

Maailmanlaajuisesti 19 % kaikista työnhakijoista ilmoittaa ansioluettelossaan suorittaneensa viestintäkurssin. Toiseksi suosituin kurssi on digitaalinen yritysmarkkinointi (15 %), joka liittyy myös läheisesti viestintään. Kestosuosikkeja ovat myös kielet (8 %) ja projektinhallinta (6 %). Seitsemäntoista muuta kurssia esiintyi vähintään 1 prosentissa tutkituista ansioluetteloista.

Näistä tärkein oli ensiapukurssi (13 %). Syynä kurssiluetteloiden laajempaan esiintymiseen on se, että kovat taidot eli uran kannalta välttämättömät erityistaidot ovat opittavissa ja että näitä taitoja on paljon helpompi kehittää ja osoittaa kurssien avulla. 

Klikkaa tästä nähdäksesi kuvan täydessä koossa

Taitojen ilmoittaminen ansioluettelossa

Analyysimme paljasti erilaisia asioita ansioluetteloiden taidot-osioissa. Useimmissa maissa alle 50 prosenttia ansioluetteloista sisältää samat taidot. Toisin sanoen hakijat ovat nimenneet laajemman valikoiman ominaisuuksiaan. Australiassa ja Yhdysvalloissa kuitenkin lähes puolet työnhakijoista mainitsi samat viisi tärkeintä taitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että näissä maissa ansioluetteloiden taidot-osiot muistuttavat melko paljon toisiaan. Mainittakoon lisäksi, että nämä tärkeimmät taidot ovat pehmeitä taitoja.

Kuten jo aiemmin mainitsimme, Australiassa tärkein taito on viestintä (94,3 %). Tämän jälkeen tulevat tiimityö (66,8 %), nopea oppimiskyky (58,5 %), asiakaspalvelu (56 %) ja kyky työskennellä paineen alla (53,2 %).

Yhdysvalloissa ansioluettelot ovat hyvin samantapaisia, mutta niissä sopeutumiskyky (47,1 %) korvaa kyvyn työskennellä paineen alla. Seuraavina tulevat viestintä (84,1 %), tiimityö (52,3 %), asiakaspalvelu (50,3 %) ja nopea oppimiskyky (48,8 %).

Suomessa mainittujen taitojen hajonta on huomattavasti suurempi yleisimmän taidon ollessa Microsoft Office, jonka mainitsee ansioluettelossaan 8,8 % työnhakijoista.

Kurssien ilmoittaminen ansioluettelossa

Kurssien kohdalla hajonta on suurempi kuin taidoissa, mikä johtuu edellä mainituista syistä. Monissa maissa useimmat kolmesta eniten mainituista kursseista esiintyvät alle 1 prosentissa ansioluetteloista. Tämä voi johtua myös siitä, että kaikki työnhakijat eivät mainitse suorittamiaan kursseja.

Poikkeuksena on Egypti, jossa lähes 5 prosenttia ansioluetteloista sisältää eurooppalaisen tietokoneen ajokortin (ECDL, European Computer Driving License), joka on tietokoneen lukutaito-ohjelma, joka tunnetaan nykyisin nimellä (ICDL), ja 4,7 % ansioluetteloista sisältää kielikurssin.

Suomessa 9,8 % työnhakijoista ilmoittaa ansioluettelossaan suorittaneensa hygieniapassin, kun taas Tanskassa 5,5 % ja Norjassa 2,8 % hakijoista on suorittanut ensiapukurssin. Meksikolaisissa ansioluetteloissa kolme yleisintä kurssia ovat viestintä (3,7 %), digitaalinen markkinointi (2,8 %) ja kielet (1,5 %).

Paikallinen painotus – Suomi

Suomalaisissa ansioluetteloissa yleisimmät taidot Microsoft Office -ohjelman jälkeen ovat tiimityö, asiakaspalvelu, viestintä ja nopea oppiminen. Tiimityö esiintyy 7,3 prosentissa ansioluetteloista, mutta mikään muu taito ei esiinny yli 5 prosentissa ansioluetteloista.

Monet suomalaiset työnhakijat etsivät työtä, jossa he ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Lähes 10 % työnhakijoista ilmoittaa suorittaneensa hygieniapassin. Tämän jälkeen yleisimmin ansioluetteloissa esiintyviä kursseja ovat ensiapu- ja palontorjuntakurssit.

Muista nämä ohjeet

 1. Kun laadit ansioluettelosi taidot-osiota ja karsit taitoluetteloasi, pysähdy miettimään, mitä työnantajat haluavat.
 2. Hyödyntämällä CVapp.fi-palvelun laatiman, lähes 7 miljoonaa ansioluetteloa sisältävän kansainvälisen analyysin tietoja lisäät kilpailuetuasi.
 3. Sen sijaan, että mainitsisit "viestinnän", korosta sellaista viestinnän osa-aluetta, jossa olet erityisen taitava.
 4. Työnantajat toivovat työntekijöiltä eri maissa erilaisia taitoja. Vaadittavat taidot riippuvat sekä toimialasta, että maasta ja sen kulttuurista.

Piditkö tästä sisällöstä? Käy CV-mallisivullamme ja luo itsellesi paras CV.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ura31 min lue
Onko aika tehdä uramuutos? Kuinka sen voi toteuttaa?
Onko aika tehdä uramuutos? Kuinka sen voi toteuttaa?
Saatekirje16 min lue
Näin kirjoitat työhakemuksen, jos sinulla ei ole työkokemusta
Näin kirjoitat työhakemuksen, jos sinulla ei ole työkokemusta
Työhaastattelu21 min lue
Vahvuudet ja heikkoudet (ja miten käsitellä niitä työnhaun yhteydessä)
Vahvuudet ja heikkoudet (ja miten käsitellä niitä työnhaun yhteydessä)
Ansioluettelo4 min lue
Mitä ihmissuhdetaidot ovat: määritelmä + parhaat esimerkit
Mitä ihmissuhdetaidot ovat: määritelmä + parhaat esimerkit
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet