1. Blogi
  2. Ura
  3. Miten vamma tai pitkäaikaissairaus vaikuttaa työnhakuun?
kirjoittanut Rolf BaxRolf Bax

Miten vamma tai pitkäaikaissairaus vaikuttaa työnhakuun?

12 min lue
Miten vamma tai pitkäaikaissairaus vaikuttaa työnhakuun
Muotoillut:Katya Vakulenko

Oletko hakemassa työpaikkaa? Rajoittaako pitkäaikaissairaus tai vamma työkykyäsi? Alla annamme ohjeita ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamiseen, sekä miten valmistautua työhaastatteluun.

Vamma tai pitkäaikaissairaus ohjaa monen ammatinvalintaa. Työnhaku on aina haastavaa, mutta jos työkykysi on rajoittunut, se voi olla vieläkin stressaavampaa. Sinusta voi tuntua, että muut hakijat ovat sinuun nähden etulyöntiasemassa. 

Voi olla, että et saa kutsua haastatteluun tai karsiudut heti ensimmäisellä valintakierroksella. Tarvitsetko apua sinulle sopivan työpaikan löytämisessä? Seuraavassa on ohjeita, joista on toivottavasti apua vammaisille tai pitkäaikaissairaille työnhakijoille.

  • Mikä työ sopii minulle?
  • Mitä minun täytyy huomioida työnhaussa?
  • Vamman tai pitkäaikaissairauden vaikutus työnhakuun
  • Kuinka valmistaudun työhaastatteluun?
  • Kannattaako vamma tai pitkäaikaissairaus ottaa puheeksi?

Mikä työ sopii minulle?

Sopivan työpaikan löytäminen voi olla haasteellista, jos sinulla on vamma tai pitkäaikaissairaus. Tarjolla on kuitenkin monenlaisia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Työtä ei tehdä pelkästään rahan vuoksi, vaan tärkeitä ovat myös mielekäs tekeminen ja sosiaaliset kontaktit.

Se, millaisiin tehtäviin voit hakea, riippuu vammasi tai sairautesi asettamista toimintarajoituksista. Fyysinen vamma voi estää sinua tekemästä fyysisesti raskasta työtä, mutta pystyt ehkä tekemään työtä, jossa yhdistyvät liikkuminen sekä paikallaan olo. Silloin kyseeseen tulevat esimerkiksi hallinnolliset tai asiantuntijatehtävät. 

Jos sinulla on aistivamma eli olet esimerkiksi kuuro tai sokea, voit toimia hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Varsinkin, jos työnantajasi on valmis  mukauttamaan työolosuhteita. Voit esimerkiksi toimia myyntitehtävissä tai erilaisissa toimisto- tai asiantuntijatehtävissä. Entä mitä mieltä olisit valmentajan tai opettajan työstä?

Onko sinulla pitkäaikaissairaus? Se voi rajoittaa toimintaasi tietyissä työtilanteissa. Voi olla, että sinun täytyy käydä usein sairaalassa, tai saatat olla erityisen herkkä tietyille kemikaaleille. Pitkäaikaissairaiden työmahdollisuudet ovat kuitenkin hyvin monipuoliset. Jopa 20 %:lla työssäkäyvistä on jokin pitkäaikaissairaus. Et siis ole  ainoa työpaikkaa etsivä, jolla on pitkäaikaissairaus! 

Myös kehitysvammaisille on nykyään monenlaisia työmahdollisuuksia esimerkiksi kahviloissa ja kaupoissa. 

Onko sinulla laskemis- tai lukivaikeus?  Siinä tapauksessa sopivia työpaikkoja löytyy esimerkiksi kulttuuri- ja sosiaalialalta. Tutkimusten mukaan lukivaikeuteen liittyy myös monia myönteisiä ominaisuuksia, kuten luovuus, ongelmanratkaisukyky ja parempi näkömuisti? Tiesitkö, että monilla menestyneillä ihmisillä on lukivaikeus? Esimerkiksi arkkitehti Alvar Aaltoa ja liikemies-purjehtija Hjallis Harkimoa yhdistää lukivaikeus eli lukihäiriö. Mahdollisuuksia on siis laidasta laitaan, vaikka kirjaimet ja numerot menisivätkin silmissäsi sekaisin. 

Monilla ihmisillä on myös jokin autismin muoto tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD. Ne ovat neuropsykiatrisia häiriöitä, jotka voivat heikentää yleistä toimintakykyä. Autismikirjon ihmisillä on kuitenkin myös paljon vahvuuksia, joista on työelämässä hyötyä. Monilla heistä on muun muassa hyvä keskittymiskyky ja kyky kiinnittää huomio olennaiseen, huomata virheitä, sekä ratkaista monimutkaisia ongelmia. Heidän työssä viihtymistään lisää rauhallinen työympäristö ja selkeä viestintä. 

Mitä minun täytyy huomioida työnhaussa?

Vamma tai sairaus Sopivat työtehtävät
Fyysinen vamma Hallinnolliset ja toimistotehtävät
Aistivamma Puhelinmyynti, asiakaspalvelu, hallinnolliset ja asiantuntijatehtävät 
Kehitysvamma Kahvila, lemmikkieläinkauppa ja ruokakauppa
Laskemis-/lukivaikeus Kulttuuri- ja sosiaaliala
Autismi/ADHD Rauhallinen työympäristö, selkeä viestintä

Vamman tai pitkäaikaissairauden vaikutus työnhakuun

Tosiasia on, että henkilöt, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus, eivät voi toimia kaikissa työtehtävissä. Sokea ei voi toimia autonkuljettajana, kuuro tulkkina tai pyörätuolissa istuva henkilö luonto-oppaana vuoristossa. Onneksi vaihtoehtoja on silti runsaasti. Alla listaamme kolme vinkkiä työnhakuun henkilöille, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus.

1. vinkki: Keskity siihen, mikä on mahdollista

Mieti ensin vastaus kysymykseen ”mihin minä pystyn?”. Keskity kartoittamaan työtehtävät, joista sinä selviydyt rajoitteesi puitteissa. Jos olet esimerkiksi huonokuuloinen tai kuuro, sinun ei kannata harkita puhelintyötä. Mikä on sinulle mahdollista ja kuinka hyvin pystyt suoriutumaan erilaisista työtehtävistä? Vältä valitsemasta työtä, joka voi pahentaa sairauttasi: terveys menee kaiken edelle.

Pohdi huolellisesti myös kysymyksiä kuten ”Mitä haluan?”, ”Kuka olen?” ja ”Mitä etsin?”. Ei riitä, että pystyt suoriutumaan työstä, sen on oltava myös mielekästä!

Onko sinulle selvää, mitä etsit? Siinä tapauksessa työnhaun seuraava askel  on ansioluettelon luominen .

2. vinkki: Älä mainitse sairautta tai vammaa ansioluettelossa

Ansioluettelossa sinun ei tarvitse kertoa sairaudestasi tai vammastasi. Ansioluettelo sisältää tiedot koulutuksestasi, mahdollisen  työkokemuksen, kuvauksen ja  taidot, jotka ovat haettavan työn kannalta oleellisia. 

Halutessasi voit myös mainita vapaaehtoistyön tai luottamustehtävän, kuten yhdistyksen hallituksen jäsenyyden. Henkilöt, joilla on pitkäaikaissairaus tai vamma, luovat ansioluettelon aivan samaan tapaan kuin kaikki muutkin.  Artikkelissa “ansioluettelon laatiminen” kerrotaan kaikki, mitä sinun täytyy tietää. 

3. vinkki: Mainitse mahdolliset tukitoimet

Työnantajan on mahdollista saada monenlaista tukea vammaisen, osatyökykyisen tai pitkäaikaissairaan työntekijän rekrytoinnin ja työsuhteen aikana! Perehdy aiheeseen huolella. Monet työnantajat eivät nimittäin tunne tarjolla olevia tukimahdollisuuksia. 

Voit viitata näihin mahdollisuuksiin työhakemuksessasi. Tukimuotoja ovat muun muassa työolosuhteiden järjestelytuki, työhönvalmennus, sekä työkokeilu ja siirtymätyön mahdollisuus. Työturvallisuuskeskus on julkaissut tietoa osatyökykyisyydestä työyhteisössä. Julkaisu sisältää muun muassa tietoja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä työturvallisuuskeskukseen. 

Oletko saanut kutsun työhaastatteluun? Laadi itsellesi selkeä yhteenveto eri tukitoimista ennen haastattelua. On tärkeää, että osaat kertoa niistä työnantajalle, sillä juuri tämä voi olla ratkaiseva tekijä, joka saa työnantajan päättämään palkkaamisestasi. Vates-Säätiön Disability Employment Forum -sivustolla on tietoa vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllisyyden edistämisen keinoista.

Kuinka valmistaudun työhaastatteluun?

Muista valmistautua  huolellisesti. Mieti, mitä sinulta mahdollisesti kysytään, perehdy potentiaaliseen työnantajaasi ja valmistele kysymyksiä, jotka haluat esittää. 

Asiantuntijan vinkki

Mieti myös etukäteen, milloin kerrot potentiaaliselle työnantajallesi vammastasi tai sairaudestasi. Lain mukaan olet velvollinen kertomaan vammasta tai sairaudesta vain siinä tapauksessa, että se rajoittaa työtehtäviesi suorittamista. Onko sinulla pitkäaikaissairaus, joka ei juurikaan näy työpaikalla? Silloin sinun ei tarvitse mainita siitä.

ESIMERKKI 

olet näkövammainen ja haet tehtävään, jossa hyvä näkökyky on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Koska vammasi voi rajoittaa työtehtäviesi suorittamista, sinulla on velvollisuus kertoa siitä työnantajalle. Jos se ei vaikuta työskentelyysi, sinun ei tarvitse kertoa siitä. 

Jäljennetty!

Sinun ei siis tarvitse kertoa vammasta tai sairaudesta, joka ei rajoita työtehtävien suorittamista. Usein ihmiset haluavat kuitenkin olla avoimia, sillä he eivät halua joutua kiusalliseen tilanteeseen asian tullessa ilmi myöhemmin. Mitä siis kannattaa kertoa ja milloin?

Kannattaako vamma tai pitkäaikaissairaus ottaa puheeksi?

1. vinkki: Kerro vammastasi tai sairaudestasi hakumenettelyn loppupuolella

Älä aloita  haastattelua kertomalla vammastasi tai sairaudestasi. Sinä et ole ainoastaan vammasi tai sairautesi, joten anna mahdollisen työnantajasi ensin tutustua sinuun. Osoita keskustelukumppanille ensin, miksi juuri sinä olet sopiva kyseiseen tehtävään. Voit ottaa vamman tai sairauden puheeksi esimerkiksi vasta toisella haastattelukierroksella tai vasta palkkaneuvottelujen yhteydessä.

Jos sinulla on näkyvä vamma, asia on hyvä mainita ennen ensimmäistä tapaamista. Työnantaja ei saa omasta aloitteestaan kysyä terveyteesi liittyvistä asioista. Et siis ole velvollinen vastaamaan tällaisiin kysymyksiin.  Jos kuitenkin teet niin, muista painottaa, että vammasi ei rajoita työtehtävien suorittamista.

Jos tarvitse erityisjärjestelyjä työpaikalla, esimerkiksi liikuntavamman takia, asiasta kannattaa ilmoittaa vasta viimeisellä haastattelukierroksella. Silloin työnantaja on jo vakuuttunut taidoistasi ja mahdolliset erityisjärjestelyt eivät  vaikuta valintaan.

2. vinkki: Kerro asiasta lyhyesti ja positiiviseen sävyyn

Älä jaarittele vammastasi tai sairaudestasi turhan pitkään. Ilmoita asiasta lyhyesti ja painota asioita, joihin pystyt sen sijaan, että keskittyisit asioihin, jotka sinulta eivät onnistu. Kerro positiiviseen ja varmaan sävyyn siitä, mitä sinulla on tarjota työntekijänä.

3. vinkki: Älä lannistu

Jos työhakemuksesi hylätään, saattaa tuntua vaikealta jatkaa työnhakua. Älä kuitenkaan lannistu!  Kysy rekrytoijalta tai henkilöstöpäälliköltä, miksi et saanut kutsua haastatteluun, jotta tiedät, mitä voit seuraavalla kerralla tehdä toisin tai paremmin. Sinun kannattaa kertoa omille tukihenkilöillesi tunteistasi, sillä se auttaa sinua pääsemään pettymyksen yli ja yrittämään uudelleen. Löydät kyllä juuri sinulle sopivan työpaikan! 

Tie työelämään on verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi. Se sisältää paljon tietoa ammattilaisten, osatyökykyisten ja yritysten käyttöön. Työkyky käyttöön -tietopaketti sisältää muun muassa 10 videota, joissa työntekijät kertovat oman tarinansa. Tutustu vaikkapa Emmi Hirvoseen, joka on liikuntavammainen ja toimii liiketoiminnan kehityspäällikkönä

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo4 min lue
Mitä organisointitaidot ovat?
Mitä organisointitaidot ovat?
Ansioluettelo14 min lue
Näin esittelet itsesi (sisältää esimerkkejä)
Näin esittelet itsesi (sisältää esimerkkejä)
Ura25 min lue
Euroopan parhaat kaupungit vastavalmistuneille
Euroopan parhaat kaupungit vastavalmistuneille
Ansioluettelo5 min lue
Tutkimus: Työhakemuksessa yleisimmin käytetyt kliseet
Tutkimus: Työhakemuksessa yleisimmin käytetyt kliseet
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet