1. Ansioluetteloesimerkit
 2. Kääntäjä
kirjoittanut Paul DruryPaul Drury

Työnimikkeen Kääntäjä ansioluetteloesimerkki ja kirjoitusohjeet

Testattu ammattikohtainen ansioluetteloesimerkki, joka auttaa sinua saamaan uuden työpaikan vuonna 2024. Voit muokata tästä työnimikkeen Kääntäjä ansioluetteloesimerkistä oman ansioluettelosi muutamassa minuutissa. Lisää omat tietosi ja lataa ansioluettelo, minkä jälkeen voit aloittaa työnhaun vaikka jo tänään!
4.9
Keskimääräinen arvosana
66 ihmistä on jo arvioinut sen
Työnimikkeen Kääntäjä ansioluetteloesimerkki ja kirjoitusohjeet
Muokkaa tätä ansioluetteloa

Me hahmotamme maailmaa kielen avulla ja siksi on olennaisen tärkeää, että käännökset välittävät tekstien alkuperäisen merkityksen. Me olemme kaikki joskus käyttöohjeita lukiessamme huomanneet, että ne eivät ole syntyperäisen kielenkäyttäjän käsialaa. Yksinkertaisten arkisten tuotteiden tapauksessa huonolaatuinen käyttöohje ei ole suuri ongelma, mutta monissa tilanteissa tarkka käännös on ratkaisevan tärkeä. Esimerkiksi lääketieteen, tekniikan ja koulutuksen alalla ammattikääntäjien tehtävänä on välittää alkutekstin merkitys tarkasti toiselle kohderyhmälle. On tärkeää, että käännöksellä on sen lukijaan sama vaikutus kuin alkutekstillä.

Tässä ansioluettelo-oppaassa tutkimme, millaisia ominaisuuksia hyvällä kääntäjällä on ja miten kääntäjä voi esitellä taitojaan ansioluettelossa. Sinun on pystyttävä selittämään, miten teet kielellisiä taikojasi. Koska kirjoitat työksesi, työhönottajat odottavat ansioluettelosi olevan kielellinen mestariteos. Joskus on kuitenkin vaikea kirjoittaa itsestään, joten pyrimme tässä oppaassa antamaan sinulle ohjeita, jotka auttavat sinut kirjoittamisen alkuun. Opas sisältää seuraavat aiheet:

 • Kääntäjän ansioluettelon kirjoittaminen niin, että se esittelee kielitaitoasi
 • Vakuuta työhönottaja siitä, että sinä pystyt välittämään viestit tarkasti tekstin lukijoille
 • Oikeiden avainsanojen valinta ATS-seulan läpäisemiseen
 • Ansioluettelon muotoilu niin, että se korostaa kielellistä lahjakkuuttasi

Ansioluetteloesimerkkimme ja ansioluettelotyökalumme auttavat sinua laatimaan loistavan ansioluettelon.

Mitä kääntäjä tekee?

Kääntäjä pohtii työkseen tekstien sanavalintoja, merkityksiä ja vivahteita. Menestykselle ei ole matemaattista kaavaa eikä kääntämisessä ole ”oikeita vastauksia”, joten merkityksen välittäminen riippuu kääntäjän kyvystä tulkita sanojen ja virkkeiden merkityksiä, etsiä puuttuvia tietoja ja jäljitellä alkutekstin tyyliä. Kääntäjä on käännösprosessin aikana tekstin kirjoittajan (lähtökieli) ja käännöksen lukijan (kohdekieli) välissä. Hän mahdollistaa viestin välittymisen kieleltä toiselle ja näin ollen ansioluettelon tulisi heijastaa hänen ajattelunsa joustavuutta ja selkeyttä.

Tekstin voi alkaa kääntämään ennen kuin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Kääntäjän työssä vaaditaan kärsivällisyyttä ja huolellisuutta. Suurten tekstimäärien kääntämisessä konekääntämisestä on apua, sillä se voi tuottaa raakakäännöksen. Raakakäännöksen jälkikäsittelyyn tarvitaan kuitenkin ammattimaista kääntäjää eli ihmistä, joka muokkaa tekstiä ja viimeistelee sen.

Kääntäjien on käännettävä alkuperäisen tekstin merkitys sitä muuttamatta, vaikka he olisivat henkilökohtaisesti eri mieltä tekstin sisällöstä. He saattavat joutua kääntämään esimerkiksi poliittisen mielipiteen ilmaisevan artikkelin tai tieteellisen tutkimuksen, joka saattaa sisältää kiistanalaisia tietoja – heidän tehtävänsä on kääntää sanat sellaisina kuin ne on kirjoitettu eikä tuoda esiin omaa mielipidettään. Tämä ei ole aina helppoa. Ansioluettelossa kääntäjä voi korostaa olevansa järjestelmällinen ja pragmaattinen. Hyvä kääntäjä ymmärtää sanojen sisällön ja osaa pitää viestin erillään omista näkemyksistään. Seuraavassa on kolme ohjetta kääntäjän ansioluettelon laatimiseen:

 1. Anna potentiaaliselle työnantajalle tai asiakkaalle käsitys käännöskokemuksesi laajuudesta.
 2. Kerro, miten suhteesi käännösprosessiin vaikuttaa positiivisesti asiakastyytyväisyyteen.
 3. Osoita tekniset taitosi, mukaan lukien ohjelmistojen käyttö parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
Asiantuntijan vinkki

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton mukaan käännösalan työpaikat ovat vuosien saatossa voimakkaasti vähentyneet. Monilla yrityksillä ei enää ole omia työsuhteisia kääntäjiä, vaan käännöstyöt teetetään talojen ulkopuolella. Asiakkaat ostavat käännöspalvelut mieluiten yrittäjiltä. Sen takia valtaosa kääntäjistä toimii (pien)yrittäjinä. Koska alalla ei ole yleissitovia sopimuksia, on jokaisen kääntäjän itse oltava taitava sopimusneuvottelija. On tunnettava alan hyvät käytännöt, jotta ei tekisi huonoja sopimuksia.

Kääntäjän ansioluettelon kirjoittaminen

Kääntäjän ansioluettelon tulisi sisältää seuraavat osiot:

 • Otsikko
 • Profiiliteksti (tunnetaan myös nimellä esittelyteksti)
 • Työkokemusosio
 • Taidot-osio
 • Koulutusosio

Automaattisen hakijaseurantajärjestelmän päihittäminen

Useimmat suuret työnantajat käyttävät automaattisia hakijaseurantajärjestelmiä (ATS), jotka toimivat ikään kuin sähköisinä portinvartijoina suodattaen sisään tulevat ansioluettelot sen perusteella, sisältävätkö ne riittävästi työpaikkailmoituksen avainsanoja. Vain tämän seulan läpäisevät ansioluettelot päätyvät työhönottajan luettaviksi. Kääntäjien työpaikkailmoituksissa käytettäviä avainsanoja ovat usein muun muassa erilaiset käännösmuistiohjelmat ja muut ammattikääntäjien työtä helpottavat sovellukset. Ansioluettelossa ei pidä olettaa, että työhönottaja tietää, mitä esimerkiksi lääketieteen kääntäjän työhön kuuluu ja miten hän tekee työnsä. Varmista pääsysi jatkoon lukemalla työpaikkailmoitus huolellisesti ja lisäämällä sen sisältämiä avainsanoja ansioluetteloosi.

Kääntäjän profiiliteksti: sopivassa suhteessa tarkkuutta ja luovuutta

Kääntäminen on sanataidetta, jossa viesti on saatava välitettyä mahdollisimman tarkasti toisella kielellä. Kääntäjän on hallittava erilaisia tyylilajeja ja osattava tarvittaessa esittää asioita hyvinkin tiiviisti. Näitä taitoja sinun kannattaa hyödyntää ansioluettelosi profiilitekstin kirjoittamisessa. Esittele itsesi potentiaaliselle työhönottajalle tai asiakkaalle lyhyesti ja ytimekkäästi.

Keskity käsittelemään työnantajan tai asiakkaan toimialalaa. Kääntäjänä sinulla on asiantuntemusta monilta eri aloilta. Yritä korostaa laajaa kokemustasi menemättä kuitenkaan liikaa yksityiskohtiin, jotka eivät ole potentiaalisen työnantajan tai asiakkaan kannalta oleellisia. Kerro käyttämistäsi tietokoneohjelmista ja siitä, miten teet käännöksiä. Työnantajat etsivät kääntäjiä, jotka ovat taitavia hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia teknisiä apuvälineitä.

Kääntäjät työskentelevät tiiviisti asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ymmärtääkseen lähtötekstin asiayhteyden ja taatakseen asianmukaisen terminologian ja tyylin käytön. 

Esimerkki kääntäjän profiilitekstistä

Taitava ja kokenut kääntäjä, jolla on vahva tausta oikeusasiakirjojen kääntämisessä englannista, ruotsista, saksasta ja hollannista suomeen. Hallitsee nämä kielet erinomaisesti ja tunnetaan tarkkana oikolukijana, editoijana ja kääntäjänä. Osaa arvioida tarkasti tekstin asiayhteyden ja kääntää sen ymmärrettävällä ja asianmukaisella tavalla. Tuntee oikeustermit ja -prosessit perinpohjaisesti ja auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin oikeuksiaan ja asemaansa. Suhtautuu työhönsä myönteisesti ja palvelee asiakkaitaan tehokkaasti.

Jäljennetty!

Kääntäjän työkokemus: laaja ja erikoistunut

Kääntäjän ansioluettelon työkokemusosion tulisi sisältää mahdollisimman paljon kääntämiseen liittyviä työkokemuksia. Täysin muun alan työkokemus on osoitus kyseisen alan asiantuntemuksesta, jota voit hyödyntää kääntämisessä. Työkokemusosio kertoo työhönottajalle tai asiakkaalle myös sen, onko kääntäjä toiminut vakituisessa työsuhteessa vai harjoittanut ammattiaan itsenäisesti tehden toimeksiantoja asiakkaille. On tärkeää osoittaa, että olet rautainen ammattilainen, jolle tarjotaan paljon töitä ja joka valitsee tarjotuista töistä itselleen sopivimmat ja mieluisimmat. Toisen sanoen luo itsestäsi kuva kysyttynä ammattilaisena. Kerro toimeksiannoistasi yksityiskohtia ja havainnollista niitä mahdollisuuksien mukaan numerotiedoin (kertomalla esimerkiksi niiden sana- tai tuntimäärät). Muista kuitenkin, että kääntäjää sitoo vaitiolovelvollisuus, joten harkitse tarkkaan, mitä tietoja jaat toimeksiannoistasi.

Työkokemusosiossa on hyvä käyttää käänteisesti kronologista rakennetta, jolloin viimeisin työpaikka tai käännösprojekti merkitään luetteloon ensimmäiseksi ja sen jälkeen edetään ajassa taaksepäin. Työhönottaja tai asiakas on kiinnostunut siitä, millaisia käännöksiä olet viime aikoina tehnyt, kun taas 20 vuoden takaiset työt eivät ole heidän kannaltaan merkityksellisiä. STAR-yhteenvetotekniikka voi olla hyödyllinen, kun haluat kertoa tietystä tilanteesta (Situation), tehtävästä (Task), ratkaisusta (Action) ja positiivisesta tuloksesta (Result), jotka kuvaavat vahvuuksiasi kääntäjänä.

Kääntäjän työkokemusosion esimerkki

Kääntäjä paikassa Käännöstoimisto Opaali, Helsinki 
Helmikuu 2014 - Syyskuu 2019 

 • Tarjosin konsultaatioita asiakkaille heidän tarpeidensa ja tavoitteidensa arvioimiseksi.
 • Hyödynsin oikeudellista asiantuntemustani oikeuskäännösten laatimisessa.
 • Käytin käännösmuistiohjelmia käännösprosessin nopeuttamiseen ja käännösten tarkkuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseen.
 • Noudatin johdonmukaisesti käännöstoimiston menettelytapoja.
 • Tarkistin käännökset perusteellisesti ja muokkasin ja korjasin niitä tarvittaessa.

 

Kääntäjän avustaja paikassa Helsingin oikeustalo, Helsinki 
Helmikuu 2012 - Helmikuu 2014 

 • Avustin johtavaa kääntäjää päivittäisissä tehtävissä tarpeen mukaan.
 • Tuin oikeustalon asiakaspalvelutavoitteita tarjoamalla erinomaista käännösapua.
 • Johdin tarvittaessa kolmisuuntaisia puheluita ja tulkkasin asiaankuuluvat tiedot kullekin osapuolelle.
 • Suoritin asiakirjojen laaduntarkkailua tarpeen mukaan.
Jäljennetty!

Kääntäjän taidot-osio: moniosaaja

Kääntäjien työ on hyvin erilaista kuin tulkkien työ. Tulkit kääntävät puheenvuoroja suullisesti ja heidän työnsä perustuu hetkessä tehtäviin kielellisiin päätöksiin sekä nopeaan ajatteluun. Kääntäjät sen sijaan kääntävät kirjoitettuja tekstejä kirjallisesti. He voivat rauhassa miettiä sanavalintoja ja parannella tekstiä, mutta koska kirjoitetun sanan luonne on pysyvä, pienikin virhe väärässä kohdassa voi pilata kaiken. Kääntäjää voi leikkisästi verrata maratoonariin ja tulkkia pikajuoksijaan.

Kääntäjän ansioluettelon tärkein tehtävä on antaa käsitys hänen erikoisaloistaan. Lääketieteen kääntäjä tuskin ottaa vastaan oikeusalan käännöksiä, ja jopa lääketieteen alalla kääntäjillä voi olla omia erikoistumisalueitaan. Tarkkuus ja huolellisuus ovat kääntäjän työssä tärkeitä ominaisuuksia – vaikka käännettävä teksti olisi kuinka pitkä, sen jokainen sana on käännettävä huolellisesti. Ammattitaitoinen kääntäjä arvioi ennen toimeksiannon vastaanottamista, onko teksti hänen alaansa, pystyykö hän kääntämään sen ja kuinka paljon aikaa kääntämiseen on varattava.

Asiantuntijan vinkki

Voit harkita seuraavien taitojen merkitsemistä ansioluettelosi taidot-osioon:

Tarkkuus, kääntäminen, oikoluku, editointi, asiakaspalvelutaidot, copy writing, luova kirjoittaminen, lokalisointi, verkkotyökalut, asiakastyytyväisyys, laadunvarmistus, kaunokirjallinen kääntäminen, kielitiede, tulkkaus, erikoisalat (esim. lääketiede, tekniikka, matkailu).

On itsestään selvää, että kääntäjän on oltava taitava kirjoittaja. Hänen on osattava tuottaa sujuvaa tekstiä noudattaen kuitenkin tarkasti alkutekstiä. Työpaikan tai toimeksiantojen saamisen kannalta on edullista, jos kääntäjällä on useampia työkieliä. 

Seuraavassa on ansioluetteloesimerkkejä ja taitoja, joita voit hyödyntää oman ansioluettelosi profiilitekstissä ja työkokemusosiossa.
 • Erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
 • Ajankäytön hallinta
 • Oikeustermien ja -prosessien tuntemus
 • Luottamuksellisuus
 • Käännösohjelmistot
 • Tulkkaustaidot
Jäljennetty!

Kääntäjän koulutusosion esimerkki: kielitaito ja akateeminen koulutus

Ansioluettelon koulutusosio on tärkeä, jos sinun on annettava todisteita koulutustasostasi. Kielten tai käännöstieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto on hyvä pohja kääntäjän työhön. Usein kääntäjät ovat opiskelleet lisäksi ainakin jonkin verran myös erikoisalaansa, kuten lääketiedettä, oikeustiedettä, tekniikkaa tms. Tämä auttaa ymmärtämään erikoisalan tekstejä ja kääntämään niitä oikein. Lisäksi on olemassa auktorisoituja kääntäjiä (joista käytettiin aiemmin nimeä virallinen kääntäjä tai valantehnyt kääntäjä). Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä. Auktorisoitu kääntäjä on kääntämisen asiantuntija, jonka kääntämä tai tarkistama ja hyväksymä virallinen asiakirja on laillisesti pätevä myös kohdekielellä. 

Seuraavassa on ansioluettelomalli, jota voit käyttää oman koulutusosiosi muotoiluun.

Auktorisoitu kääntäjä, Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta, Helsinki 
Helmikuu 2009

Jäljennetty!

Kääntäjän ansioluettelon rakenne ja ansioluettelopohjat

Ansioluettelosi rakenteen tulisi esitellä selkeästi käännösprojektejasi ja korostaa syvää asiantuntemustasi erikoisalallasi. Ansioluettelon rakenteen suhteen ei ole tarkkoja sääntöjä, mutta voimme antaa yleisluonteisia ohjeita: Varmista ensinnäkin, että ansioluettelosi on visuaalisesti selkeä, helppolukuinen ja symmetrinen. Sinulla on paljon kerrottavaa saavutuksistasi, mutta tärkeimmät saavutuksesi jäävät lukijalta huomaamatta, jos ansioluettelon yleisilme on sekava. Älä mene liiaksi teknisiin yksityiskohtiin, sillä silloin sisältö voi jäädä rekrytoijalta ymmärtämättä. Avainsanoja ja alan termejä kannattaa käyttää, koska ne auttavat läpäisemään ATS-karsinnan, mutta integroi termit luontevasti tekstiin. Me tarjoamme käyttöösi laajan valikoiman valmiita ansioluettelopohjia: niitä hyödyntämällä teet ammattimaisen vaikutelman työhönottajaan ja asiakkaisiin!

Tärkeimmät ohjeet kääntäjän ansioluettelon laatimiseen

 1. Kääntäjien on työssään ymmärrettävä ja välitettävä kielen merkitys ja vivahteet, ja heidän odotetaan tekevän niin myös ansioluettelossaan.
 2. Ota ansioluettelon muotoilussa huomioon, onko ansioluettelo suunnattu potentiaaliselle työnantajalle tai potentiaaliselle asiakkaalle.
 3. Käytä ansioluettelossasi työpaikkailmoituksen sisältämiä avainsanoja läpäistäksesi automaattisen hakijaseurantajärjestelmän suorittaminen karsinnan.
 4. Säästä aikaa ja vaivaa käyttämällä Cvapp.fi-palvelun helppoa ansioluettelotyökalua. Cvapp.fi-sivustolta löydät myös paljon asiantuntijoiden ohjeita ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamiseen.
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo

Näyttävät ansioluettelopohjat

Vakuuta työnantajat ja työhönottajat valitsemalla jokin meidän 25+ tyylikkäästä, ammattimaisesta ansioluettelopohjastamme.
4 / 5
luokitus perustuu 481 arvosteluun sivustolla Trustpilot
Käytä tätä ansioluettelopohjaaStockholm resume template
Stockholm
8 800 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaNew York resume template
New York
4 100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVienna resume template
Vienna
2 200 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSydney resume template
Sydney
1 900 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLondon resume template
London
3 800 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaDublin resume template
Dublin
4 000 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMoskova resume template
Moskova
740 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAmsterdam resume template
Amsterdam
1 800 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMadrid resume template
Madrid
1 500 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSantiago resume template
Santiago
1 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSingapore resume template
Singapore
730 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaOslo resume template
Oslo
590 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCape Town resume template
Cape Town
59 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaParis resume template
Paris
560 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBerliini resume template
Berliini
1 500 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaGeneva resume template
Geneva
34 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVancouver resume template
Vancouver
520 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaTokyo resume template
Tokyo
360 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMilano resume template
Milano
940 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLisbon resume template
Lisbon
230 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBarcelona resume template
Barcelona
490 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCopenhagen resume template
Copenhagen
100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaChicago resume template
Chicago
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRio resume template
Rio
210 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRome resume template
Rome
200 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBoston resume template
Boston
120 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRirekisho resume template
Rirekisho
55 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3 700 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAthens resume template
Athens
130 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBrussels resume template
Brussels
76 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaPrague resume template
Prague
23 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaShanghai resume template
Shanghai
41 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaToronto resume template
Toronto
2 000 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet