1. Blogi
 2. Ansioluettelo
 3. Sopiiko osaamispohjainen ansioluettelo minulle? Se riippuu tilanteestasi...
kirjoittanut Anna MuckermanAnna Muckerman

Sopiiko osaamispohjainen ansioluettelo minulle? Se riippuu tilanteestasi...

10 min lue
Sopiiko osaamispohjainen ansioluettelo minulle
Mikä on osaamispohjainen ansioluettelo ja kenelle se sopii? Lisäksi vinkkejä, esimerkkejä ja ilmaisia ansioluettelopohjia.

Olet valmis ottamaan seuraavan askeleen urallasi, mutta ansioluettelon päivittämisestä on jo aikaa. On aika pyyhkiä siitä pölyt (öhöm...) ja saattaa se ajan tasalle. Nyt sinun täytyy vain päättää, mikä ansioluettelomalli tuo parhaiten esiin sinun tarinasi eli sen, mitä haluat tehdä ja kuka haluat olla?

Osaamispohjainen ansioluettelo korostaa taitojasi ja kykyjäsi. Se osoittaa lukijalle, kuinka voit osallistua heti ensimmäisestä päivästä lähtien heidän organisaationsa tavoitteiden saavuttamiseen. Se auttaa myös häivyttämään työhistoriassasi olevia aukkoja tai niukkaa työkokemusta, jotka nousevat esiin kronologisessa ansioluettelossa.

Tämä opas auttaa sinua päättämään, onko osaamispohjainen ansioluettelo oikea vaihtoehto sinulle. Se sisältää seuraavat kohdat:

 • Osaamispohjainen ansioluettelo vaihtoehtona perinteiselle
 • Ansioluettelon muotoilu
 • Osaamispohjaisen ansioluettelon sisältämät tiedot
 • Eri osioiden rakenne
 • Esimerkkejä valinnaisista osioista

Osaamispohjainen ansioluettelo: Esittely

Osaamispohjainen ansioluettelo sopii henkilöille, jotka ovat opiskelleet paljon ja/tai joilla on haettavan työpaikan kannalta oleellisia taitoja. Tämä koskee myös vastavalmistuneita työnhakijoita sekä työntekijöitä, jotka siirtyvät uudelle alalla, jossa heidän taitonsa ja koulutuksensa ovat etuja. Se sopii myös henkilöille, joilla ei ole ollut kovin monta työpaikkaa ja joiden taidot tärkeämpiä kuin entiset työpaikat.

Osaamispohjainen ansioluettelo korostaa sitä, kuinka taitosi ja kykysi ovat hakemasi työpaikan kannalta oleellisia. Työnhakijan taidot ovat usein samoja kuin työpaikkailmoituksessa mainitut. Tällainen ansioluettelo soveltuu henkilöille, jotka ovat työskennelleet teknisissä tai taitoammateissa tai jotka ovat siirtymässä uudelle alalle.

Osaamispohjainen ansioluettelo näyttää tältä.

Osaamispohjaisen ansioluettelon rakenne

Osaamispohjaisella ansioluettelolla on erityinen rakenne. Se laaditaan niin, että työhönottaja saa nopeasti käsityksen pätevyydestäsi tehtävään ja kiinnostuu lukemaan koko ansioluettelon saadakseen lisätietoja sinusta. Helppo tapa muotoilla ansioluettelo on valita Internistä ansiopohjaluettelo ja lisätä omat tiedot eri osioihin ansioluettelopohjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. On kuitenkin tärkeää tietää, miltä osaamispohjaisen ansioluettelon rakenne näyttää.

Osaamispohjaisen ansioluettelon perusrakenne on:

 • Nimi ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja mahdollisesti asuinpaikka, mutta ei koskaan osoite)
 • Työnimike – tämän tulee vastata hakemasi työpaikan työnimikettä
 • Tiivistelmä työpaikkailmoituksessa ilmoitettujen vaatimusten kannalta oleellisista taidoista ja kokemuksesta.
 • Kovat taidot – pääpaino on näissä. Nämä ovat taitoja, jotka liittyvät suoraan haettavaan työpaikkaan
 • Muut taidot – pehmeät taidot, jotka tukevat työtehtävien suorittamista
 • Koulutus – akateeminen, ammatillinen ja täydennyskoulutus tiettyjen taitojen kehittämiseksi (huomio: tämä voi sijoittua taito-osion edelle, jos olet valmistunut hiljattain tai jos olet saanut koulutusta, joka pätevöittää sinut työtehtäviin)
 • Työkokemus – työnantajat, työssäoloajat ja työnimikkeet lyhyesti
 • Alakohtaiset todistukset
 • Ammattijärjestöt
 • Vapaaehtoistyö

Osaamispohjaisen ansioluettelon sisältö

Ansioluettelon perussisältö on sama käytettävästä ansioluettelotyypistä riippumatta. Ansioluettelon rakenne ja eri osioiden sisältämien tietojen yksityiskohtaisuus vaihtelee kuitenkin ansioluettelotyypin mukaan. Seuraavassa on selitetty osaamispohjaisen ansioluettelon sisältö ja rakenne.

Yhteystiedot

Ansioluettelossa ensimmäisenä ovat yhteystiedot. Näin työhönottaja voi ottaa sinuun yhteyttä kutsuakseen sinut haastatteluun, mikä on ansioluettelon ensisijainen tarkoitus. Yhteystiedot-osion tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • LinkedIn-profiilin URL

Nämä tiedot voidaan kirjoittaa yläviitteeseen, jolloin ne näkyvät joka sivun yläreunassa ja työhönottaja näkee yhdellä silmäyksellä, kenen tietoja hän lukee. Nimen on hyvä näkyä hieman yhteystietoja suurempana. Sähköpostiosoite ja LinkedIn-profiilin URL voivat sisältää linkin, jota työnantaja voi klikata. Mitä helpompaa yhteyden ottaminen on työhönottajalle, siitä suurempi mahdollisuus sinulla on päästä työhaastatteluun.

Ammatillinen tiivistelmä

Osaamispohjaisen ansioluettelon seuraava osio on lyhyt tiivistelmä työurastasi. Tiivistelmä antaa työhönottajalle alustavia tietoja sinusta ja innostaa lukemaan loput ansioluettelostasi. Profiiliteksti on ikään kuin “hissipuhe“ eli vastaus haastattelussa usein esitettyyn kysymykseen ”Voisitko kertoa hieman itsestäsi?”. Tiivistä 2–3 virkkeeseen taitosi, kokemuksesi sekä se, mitä annettavaa sinulla on työhönottajan yritykselle.

Taidot

Tämä osio sisältää sekä ”kovat taidot”, jotka ovat hakemasi työpaikan vaatimuksia, ja ”pehmeät taidot”, jotka kuvaavat persoonallisuuttasi. Viimeksi mainitut taidot kertovat kyvystäsi työskennellä työnantajan työympäristössä. Tällaisia ovat muun muassa viestintään, tiimityöskentelyyn ja tarkkuuteen liittyvät taidot.

Kun käytät osaamispohjaista ansioluetteloa, taidot muodostavat ansioluettelon tärkeimmän osion ja niistä annetaan enemmän tietoja kuin muissa ansioluettelotyypeissä. Yksittäiset taidot ryhmitellään ja kuvaillaan tarkasti. Ansioluetteloon voidaan sisällyttää myös esimerkkejä taitoihin liittyvistä saavutuksista.  

Työkokemus

Taito-osion tavoin myös ansioluettelon työhistoria- tai työkokemus-osio vaihtelee sen mukaan, mitä ansioluettelotyyppiä käytät. Kaikissa ansioluettelotyypeissä mainitaan seuraavat perustiedot:

 • Työnimike
 • Yrityksen nimi
 • Sijainti
 • Työssäoloaika

Tiedot työpaikoista kirjoitetaan kääntäen kronologisessa järjestyksessä niin, että viimeisin työpaikka on luettelossa ensimmäisenä. Mainitse luettelossa vain työpaikat, jotka sinulla on ollut noin viimeisten 10 vuoden aikana. Tätä vanhemmat työpaikat eivät joko ole oleellisia haettavan työpaikan kannalta tai niiden tarjoama työkokemus ilmenee uudemmista työpaikoistasi.

Osaamispohjaisessa ansioluettelossa ei anneta tämän enempää tietoa työpaikoista, sillä tämä ansioluettelotyyppi keskittyy taitoihin, jotka olet jo kuvaillut tarkasti.

Koulutus

Sisällytä tähän osioon kaikki haettavan työpaikan kannalta oleellinen akateeminen ja ammatillinen koulutus. Virallisten tutkintojen luettelo kirjoitetaan käänteisessä järjestyksessä niin, että viimeisin tai korkein tutkinto on luettelossa ensimmäisenä. Anna seuraavat tiedot:

 • Tutkinto ja sen mahdolliset pää- ja sivuaineet
 • Koulu tai oppilaitos
 • Opintojen aikainen toiminta, kuten luottamustehtävät, yhdistysten jäsenyys, tärkeimmät projektit ja julkaisut

Jos olet saanut edellisiin työpaikkoihisi tai haettavaan työpaikkaan liittyvää ammatillista koulutusta, anna tiedot myös tästä koulutuksesta. Anna seuraavat tiedot:

 • Suoritetun kurssin tai tutkinnon nimi
 • Oppilaitos tai tutkinnon myöntäjä
 • Opiskeluaika

Lisää nämä tiedot vain siinä tapauksessa, että ne tukevat sopivuuttasi haettavaan työpaikkaan. Jos työpaikkailmoituksessa on mainittu, että tietty koulutus, valmennus tai todistus ”vaaditaan”, tämä osio voidaan sijoittaa taito-osion perään ennen työkokemus-osiota.

Osaamispohjaisen ansioluettelon valinnaiset osiot

Voit halutessasi lisätä tietoja, mutta muista lisätä vain tietoja, jotka korostavat soveltuvuuttasi hakemaasi työpaikkaan. Pidä mielessäsi, että työnantaja palkkaa sinut vain seuraavista syistä:

 • Sinä pystyt ansaitsemaan työnantajalle rahaa
 • Sinä pystyt säästämään työnantajan rahaa
 • Sinä pystyt säästämään työnantajan aikaa
 • Sinä pystyt ratkaisemaan työnantajan ongelman

Kaikkien ansioluettelosi tietojen tulee jollakin tavalla tukea edellä mainittuja tavoitteita. Jos jokin tieto ei tue näitä tavoitteita, poista se ansioluettelosta. Ansioluettelon valinnaisia osioita ovat käyttämästäsi ansioluettelotyypistä riippuen:

 • Todistukset, palkinnot tai tunnustukset
 • Ammattijärjestöt, joiden jäsen olet, ja jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta oleellisia
 • Vapaaehtoistyö
 • Patentit tai julkaisut
 • Vieraat kielet, joita osaat hyvin

Voit itse päättää näiden tietojen esitysmuodon, mutta pyri yhtenäiseen ulkoasuun ansioluettelon muiden osioiden kanssa. Helpointa on valita tähän osioon sama jaottelu kuin koulutusosiossa.

Osaamispohjainen ansioluettelo: Loppusanat

Useimmat ihmiset ovat hyviä omassa työssään, mutta kokevat, että oman työn kuvailu kirjallisesti on vaikeaa. Onneksi on olemassa erilaisia lähteitä, jotka auttavat ansioluettelon muotoilussa ja kirjoittamisessa. Tärkeintä on valita sopiva ansioluettelotyyppi juuri sinun tilanteeseesi ja sen jälkeen lisätä oikea sisältö ja kirjoittaa se oikein.

Sen jälkeen, kun olet valinnut ansioluettelotyypin, voit joko kirjoittaa ansioluettelon itse tai käyttää apuna ansioluettelopohjaa. Ansioluettelopohjia löytyy Internetistä ja ne auttavat luomaan ammattimaisen ansioluettelon. Sinun ei tarvitse muuta kuin lisätä omat tietosi eri osioihin ja sen jälkeen tallentaa tai tulostaa ansioluettelo.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo6 min lue
Ansioluettelopohjat: Visuaalinen ilme vs. sisältö. Kumpi on tärkeämpi?
Ansioluettelopohjat: Visuaalinen ilme vs. sisältö. Kumpi on tärkeämpi?
Ura22 min lue
Eri maiden rikkaimpien henkilöiden koulutustausta
Eri maiden rikkaimpien henkilöiden koulutustausta
Ura4 min lue
Miksi haluat meille töihin? Huonoja ja hyviä vastuksia tähän vaikeaan haastattelukysymykseen
Miksi haluat meille töihin? Huonoja ja hyviä vastuksia tähän vaikeaan haastattelukysymykseen
Ansioluettelo5 min lue
Ansioluettelon lataaminen LinkedIn-palveluun (3 menetelmää)
Ansioluettelon lataaminen LinkedIn-palveluun (3 menetelmää)
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet