1. Blogi
  2. Ansioluettelo
  3. Ansioluettelon uratavoite-osio (+ 15 esimerkkiä)
kirjoittanut Paul DruryPaul Drury

Ansioluettelon uratavoite-osio (+ 15 esimerkkiä)

13 min lue
Ansioluettelon uratavoite-osio (+ 15 esimerkkiä)
Muotoillut:Evgeniya Skubina

Mitä ansioluettelon uratavoite-osiolla tarkoitetaan? 

Suurin osa ansioluetteloista alkaa kappaleella, jossa korostetaan työnhakijan hakemuksen keskeisiä kohtia. Tästä kappaleesta käytetään nimeä profiiliteksti tai tiivistelmä. Se sisältää henkilökohtaisia tietoja hakijasta, hänen kokemuksestaan, saavutuksistaan ja joskus myös tietoa siitä, mihin hän tähtää urallaan.

Profiilitekstin osaa, jossa määrittelet urasi suunnan ja tavoitteet, kutsutaan ansioluettelon uratavoite-osioksi. Uratavoitteita ei tarvitse välttämättä ilmoittaa profiilitekstissä, mutta jos olet vaihtamassa alaa tai olet hakeutumassa uudenlaisiin tehtäviin, tämä on sopiva kohta kertoa lyhyesti muutoksen luonteesta.

Ansioluettelon uratavoite-osio ei siis korvaa ansioluettelon profiilitekstiä, vaan se on osa profiilitekstiä.

Pitääkö ansioluettelon sisältää uratavoite-osio? Ei välttämättä.

Ansioluettelon uratavoite-osio on erittäin tärkeä, jos suunnittelet uramuutosta. Silloin on tärkeää kuvailla heti ansioluettelon alussa uusia suunnitelmiasi ja kertoa taidoistasi ja ominaisuuksistasi, jotka ovat siirrettävissä uudelle alalla.  

Jos esimerkiksi haet markkinointipäällikön tehtävää, ansioluettelosi puhuu luultavasti puolestaan. Siinä tapauksessa profiilitekstissä kannattaa keskittyä kertomaan, kuinka hyvin sovit yrityksen kulttuuriin, ja mistä saavutuksistasi ja kokemuksistasi olisi hyötyä myös uudessa tehtävässäsi. Tällaisessa tilanteessa tavallinen profiiliteksti riittää, eikä sinun tarvitse muotoilla erillistä uratavoite-osiota.

Asiantuntijan vinkki

Milloin ansioluettelon uratavoite-osio ei tee hyvää vaikutelmaa? Voit kertoa ansioluettelosi uratavoite-osiossa, että suunnittelet uramuutosta, mutta jos ansioluettelosi loppuosa ei osoita, että sinulla on tarvittavat edellytykset muutoksen toteuttamiseen, tavoitteesi voi kuulostaa epärealistiselta. Unelmoinnissa ei ole mitään pahaa, mutta sinun on uskottava, että voit toteuttaa unelmasi. Jos et usko itse unelmiisi, miten voit olettaa, että potentiaalinen työnantaja antaa sinulle tilaisuuden? Kukaan ei kutsu haastatteluun epärealistista haaveilijaa.

Miten uratavoite kannattaa muotoilla ansioluetteloon? 

Työhönottajien ja henkilöstöalan asiantuntijoiden kokemusten perusteella cv uratavoite-osion tulisi sisältää seuraavat kohdat:

  • Ammatilliset ominaisuudet
  • Työnimike (tai tuleva työnimike)
  • Taidot ja kokemus
  • Tavoite (visio urakehityksestä)

Siinä missä suurin osa ansioluettelosta sisältää kuivia tosiasioita, uratavoite-osio käsittelee urasi tulevaisuutta, siirtymävaihetta, siirrettäviä taitoja ja työnantajakeskeisiä tavoitteita (eli tavoitteita, jotka tuovat lisäarvoa uudelle työnantajalle). Sen vuoksi sinun on tärkeää esittää uskottava visio siitä, miltä urasi tulevaisuus voisi näyttää. Työnantajan on uskottava sinun visioosi.

Kun kuvailet tavoitettasi, ympäripyöreä "Tavoitteeni on tulla johtavaksi analyytikoksi" ei ole riittävän tarkka ilmaisu. 

Muotoile tavoitteesi persoonallisemmin ja perustele suunnitelmaasi kertomalla tärkeimmistä taidoistasi ja kokemuksistasi. Kyseessä on enemmän kuin sinun henkilökohtainen tavoitteesi – muokkaa tavoite niin, että se vastaa myös työhönottajan tarpeita. Asetu työhönottajan asemaan. Millainen mahtaisi olla heidän ihanteellisen työnhakijansa uratavoite?

Miten uratavoite-osio kirjoitetaan?

Ansioluettelon uratavoite-osion tulisi noudattaa edellä hahmoteltua rakennetta (ominaisuudet, työnimike, taidot ja kokemus, tavoite), mutta tärkeintä on, että se on kirjoitettu kolmannessa persoonassa ja ammattimaiseen sävyyn. Kuvittele, että olet työhönottaja, joka kuvailee ehdokasta yrityksen toimitusjohtajalle. Pyri saman tyyppiseen kielenkäyttöön eli toisin sanoen pyri muotoilemaan ammattimainen kahden lauseen hissiesittely. Kuvaile itsesi ulkopuolisen silmin tarkasteltuna.

Kaikkein tärkeintä on, että uratavoite on sinun henkilökohtainen tehtävänmäärittelysi, jonka suhteen olet intohimoinen ja jonka toteuttamisesta olet ylpeä. Uramuutoksen toteuttaminen on aina haasteellista ja on tärkeää, että motivaatio muutoksen tekemiseen kumpuaa sinusta itsestäsi. Tähtää korkealle äläkä tyydy vähempään Vain paras on tarpeeksi hyvää.

15 ansioluettelon uratavoite-osion esimerkkiä

Kuten jo aiemmin mainitsimme, ansioluettelon uratavoite-osio ei ole sama asia kuin ansioluettelon profiiliteksti eli tiivistelmä. Se on lähes aina osa profiilitekstiä ja yleensä ainoa osa, joka keskittyy tulevaisuuteen.

Uratavoitteen määrittäminen on erityisen tärkeää silloin, kun suunnittelet uramuutosta. Seuraavassa on 15 yleisintä tilannetta, joihin liittyy uramuutos. Näissä tilanteissa on tärkeää muotoilla selkeä uratavoite-osio, joka tukee työhakemuksen muuta sisältöä:

Uratavoite-esimerkkejä uramuutokseen

Kun suunnittelet uramuutosta, on tärkeää kertoa suunnitelmistasi tarkemmin työhakemuksessa, mutta sen lisäksi on hyvä muotoilla uratavoitteesi lyhyesti ansioluettelon alussa. Ansioluettelon uratavoite-osiosta työhönottajalle ilmenee selkeästi, että olet muuttamassa urasi suuntaa.

Esimerkki uratavoitteen muotoilusta ansioluetteloon uran keskeytymisen (esim. hoitovapaan) jälkeen

Kaikki eivät halua uratauon jälkeen jatkaa siitä mihin he jäivät ja ansioluettelon uratavoite-osiossa on mahdollisuus selventää, miten haluaisit jatkaa uraasi. Avoimuus on tärkeää työnhaun alkuvaiheessa. Työhönottajat arvostavat rehellisyyttäsi.

Asiantuntijan vinkki

Kuinka pitkä ansioluettelon uratavoite-osion on oltava? Ihannetapauksessa uratavoite on osa ansioluettelon alussa olevaa profiilitekstiä. Jokaisella työnhakijalla pitäisi olla saavutuksia, jotka hän voi mainita ensimmäisessä hissipuheessaan, vaikka olisi kuinka kokematon. Jos tämä osio sisältää "pelkän" tavoitteen, vaarana on, että sinua pidetään pikemminkin unelmoijana kuin tekijänä. Uratavoitteen pituus on korkeintaan kaksi lausetta.

Ansioluettelon uratavoite auttaa vauhdittamaan uraasi.

Potentiaalinen työnantaja ei välttämättä heti aavista, että olet valmis siirtymään urallasi askelen eteenpäin, ja ansioluettelon uratavoite-osio on hyvä paikka ilmaista kunnianhimosi. Sinun ei tarvitse perustella, että olet ansainnut tämän askelen. Tässä vaiheessa riittää, että kerrot suunnitelmistasi – sinulla on runsaasti tilaisuuksia valottaa asiaa haastattelussa.


Ansioluettelon uratavoite-osiosta on hyötyä, jos suunnittelet alanvaihtoa.

Ihmiset vaihtavat nykyään alaa entistä nopeammin, ja useilla eri aloilla työskennellyt henkilö voi ansioluettelon uratavoite-osiossa ilmaista sitoutumisensa. Uudelle alalla siirtyminen ei välttämättä sisällä riskiä. Työhönottaja haluaa tietää, mitkä ovat sinun siirrettävät taitosi.

Ansioluettelon uratavoite-osio osa-aikatyötä hakeville

Jos olet siirtymässä kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön (tai päinvastoin), on tärkeää, että ansioluettelosi lukija näkee sinut haluamassasi valossa – tee mieltymyksesi selväksi ansioluettelon uratavoite-osiossa. Jos olet tehnyt sekä kokopäivä- että osapäivätyötä, voit ansioluettelon uratavoite-osiossa kertoa, mitä etsit seuraavaksi.

Ansioluettelon uratavoite-osio etätehtäviä varten

Etätyö on yhä yleisempää ja kannattaa ilmoittaa reilusti, jos etsit nimenomaan etätyötä. Ansioluettelon uratavoite-osio on täydellinen paikka tämän asian ilmoittamiseen. On tärkeää ilmoittaa heti kättelyssä, että etsit etätyötä, jolloin sinulle vääränlaiset työpaikat karsiutuvat nopeasti.

Esimerkki freelancerin uratavoite-osiosta

Monilla ihmisillä on nykyään kokemusta sekä freelance- että vakituisista tehtävistä, joten muista tukea ansioluettelosi uratavoite-osiota sopivilla taidoilla ja esimerkeillä. Freelancerit ovat usein monitaitureita. Kerro selvästi, mihin suuntaan haluat urasi kehittyvän.

Uratavoite-osio niille, joilla on useampia työpaikkoja

Jotkin tehtävät saattavat vaatia 100 prosenttia työajastasi, mutta jos työsi on mahdollista tehdä kahtena päivänä viikossa, sinun on selitettävä ansioluettelosi tavoitteessa kykysi jongleerata menestyksekkäästi useita tehtäviä. Osoita, että sinulla on edellytykset useiden tehtävien suorittamiseen rinnakkain – muuten saatat vaikuttaa siltä, että haluat ottaa liikaa vastuuta.

Asiantuntijan vinkki

Mikä on hyvä tavoite? Hyvä uratavoite on hieman korkeampi kuin mitä uskot pystyväsi saavuttamaan. Tulevan työnantajasi on aistittava, että kunnianhimosi vie sinut kykyjesi äärirajoille. Me kaikki ihastelemme, kun lapsi sanoo haluavansa astronautiksi – aikuisen kannattaa asettaa rima ehkä hieman alemmas, mutta tavoite saa silti olla reilusti korkealla.

Ansioluettelon uratavoite-osio vastavalmistuneille

Vastavalmistuneelle kaikki on mahdollista, ja silloin on erityisen tärkeää selittää ansioluettelon uratavoite-osiossa, mistä haluaisit urasi aloittaa ja miksi valitset juuri tämän suunnan. Useimmat yliopistosta valmistuneet eivät ole näin tarkkanäköisiä. Erotu joukosta kuvailemalla tulevaisuudenvisiosi selkeästi.

Ansioluettelon uratavoite-osio niille, joilla ei ole kokemusta

Jos sinulla ei ole työkokemusta, ansioluettelon uratavoite-osio tarjoaa tilaisuuden kertoa tarkkaan, mihin haluat urasi etenevän ja mitä piirteitä, taitoja ja ominaisuuksia aiot käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olen valmis tekemään mitä vain -asenne ei tee vaikutusta työhönottajiin.

Ansioluettelon avainsanat
Aiheeseen liittyvä artikkeli
Ansioluettelon avainsanat

Ansioluettelon avainsanat eivät ole pelkästään trendikkäitä muotisanoja, joita käytetään HR-blogeissa. Nykypäivän kilpailluilla työmarkkinoilla ansioluettelon avainsanat ovat olennaisen tärkeitä, jotta hakemuksesi pääsee automaattisten portinvartijoiden (automatisoidut hakijaseuranta- eli ATS-järjestelmät) ohi työhönottajien luettavaksi.

Uratavoite-osio startup-yrityksiin haettaessa

Työskentely startup-yrityksessä on ainutlaatuinen haaste, mutta ihmisiä siirtyy jatkuvasti suuremmista yrityksistä pienempiin. Kerro tilanteesi ansioluettelosi uratavoite-osiossa ja tee selväksi, että sinulla on edellytykset työskennellä nopeasti kehittyvässä startup-yrityksessä. Kerro miksi haluat tällaiseen tehtävään, jos et ole toiminut vastaavassa tehtävässä aiemmin.

Ansioluettelon uratavoite-osio ulkomaille muutettaessa

Kansainväliset työntekijät ovat työnantajan kannalta riskialttiita. Uuden työpaikan vastaanottamiseen ulkomailla liittyy monenlaisia haasteita, joten ilmaise omistautumisesi, monipuolisuutesi ja osaamisesi selkeästi ansioluettelosi uratavoite-osiossa. Sinun on vakuutettava työnantaja siitä, että olet ehdottoman päättäväinen tämän ura-askelen suhteen. Ulkomaille muutto on valtava elämänmuutos.

Asiantuntijan vinkki

Miten uratavoite-osio kirjoitetaan? Yksi vaikeimmista asioista työnhaussa on selvittää, mitä todella haluat seuraavaksi urallasi. Henkilökohtainen neuvoni on, että kirjoitat ylös kaikki mieleesi tulevat mahdollisuudet ja valitset niistä 3–4 vaihtoehtoa, jotka tekevät sinut onnellisimmaksi. Kun kartoitat näiden työpaikkojen yhteiset piirteet, tuloksena on kutakuinkin sinun uratavoitteesi. Pidä mielesi avoimena äläkä takerru liiaksi yksityiskohtiin.

Uratavoite-osio vapaaehtoistyöhön haettaessa

Vapaaehtoistoiminta on jalo asia, mutta mikä tahansa hyvämaineinen organisaatio haluaa varmistaa, että vapaaehtoiset hakeutuvat mukaan toimintaan oikeista syistä ja ovat valmiita sitoutumaan pitemmäksi aikaa. Ansioluettelosi uratavoite-osiosta tulisi ilmetä hakemasi vapaaehtoistehtävän kannalta olennaiset ominaisuutesi. Vapaaehtoistyöhön liittyy aina syvempi motiivi – kerro omasta motiivistasi jotakin työnantajalle.

Opiskelijan uratavoite

Monet yritykset ottavat mielellään opiskelijoita työharjoitteluun ja uratavoitteesi esittäminen selkeästi auttaa harjoittelupaikan saamisessa. Työnantajat saattavat saada hakemuksen sadoilta opiskelijoilta, joten ilmoita tarkasti, mitä työnantaja voi odottaa valitessaan sinut.

Jatko-opiskelijan uratavoite

Jatko-opintopaikan hakemiseen vaaditaan akateeminen ansioluettelo. Kerro selkeästi, mitä seuraava askel koulutuksessasi merkitsee ja miksi sinut pitäisi valita opintoihin. Tee selväksi, että seuraava askel akateemisella urallasi on looginen.

Piditkö tästä sisällöstä? Käy CV-esimerkkisivullamme ja luo itsellesi paras CV.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo12 min lue
Englanninkielisen ansioluettelon laatiminen: näin onnistut
Englanninkielisen ansioluettelon laatiminen: näin onnistut
Ansioluettelo8 min lue
Kuinka kielitaito merkitään ansioluetteloon
Kuinka kielitaito merkitään ansioluetteloon
Ansioluettelo10 min lue
Näin kirjoitat ansioluettelon profiilitekstin (6 vinkkiä ja esimerkkiä)
Näin kirjoitat ansioluettelon profiilitekstin
Ansioluettelo9 min lue
10 johtamistaitoa, jotka voit sisällyttää ansioluetteloosi + esimerkkejä
10 johtamistaitoa, jotka voit sisällyttää ansioluetteloosi + esimerkkejä
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet