1. Blogi
 2. Ansioluettelo
 3. Ansioluettelon avainsanat
kirjoittanut Anna MuckermanAnna Muckerman

Ansioluettelon avainsanat

11 min lue
Ansioluettelon avainsanat
Muotoillut:Liza Gagarina
Ansioluettelon avainsanat eivät ole pelkästään trendikkäitä muotisanoja, joita käytetään HR-blogeissa. Nykypäivän kilpailluilla työmarkkinoilla ansioluettelon avainsanat ovat olennaisen tärkeitä, jotta hakemuksesi pääsee automaattisten portinvartijoiden (automatisoidut hakijaseuranta- eli ATS-järjestelmät) ohi työhönottajien luettavaksi.

Seuraavissa luvuissa kerromme kaiken, mitä sinun on tiedettävä näistä rasittavista (mutta erittäin tärkeistä!) työn avainsanoista. Käsittelemme muun muassa seuraavia aiheita:

 • Ansioluettelon avainsanan määritelmä
 • Mistä ansioluettelon avainsanoja löytää
 • Miten avainsanoja kannattaa käyttää ansioluettelossa
 • Esimerkkejä eri toimialojen parhaista CV-avainsanoista.

Mitä ansioluettelon avainsanat ovat?

Ansioluettelon avainsanat ovat erityisiä sanoja ja lauseita, joita sekä automatisoidut ansioluetteloskannerit että työhönottajat etsivät ansioluetteloista rekrytointiprosessin aikana. Verkkohakujärjestelmissä ATS-ohjelmisto (Applicant Tracking System) toimii puskurina ansioluettelosi lähettämisen ja työhönottajan välillä. 

Yrityksissä, joissa rekrytointiosastot saavat satoja tai tuhansia ansioluetteloita, tämä on ainoa keino virtaviivaistaa prosessia ja karsia oletettavasti sopimattomat hakijat. Ansioluettelon avainsanat voivat liittyä toimialaan tai tehtävään, ja ne sisältävät usein erityisiä taitoja ja kokemuksia. Voit myös lukea cv-avainsanoihin liittyvän blogimme. 

Mitä avainsanoilla tarkoitetaan työnhaussa?

Nykypäivän kilpailluilla työmarkkinoilla ATS-avainsanoihin (hakijaseurantajärjestelmän avainsanat) on tärkeä kiinnittää huomiota, kun haet työpaikkaa. Nykyään avoimeen työpaikkaan voi olla yli 200 hakijaa, joten työhönottajat käyttävät ATS-järjestelmiä (hakijaseurantajärjestelmiä) tehostamaan hakijoiden karsintaa. ATS-algoritmit on sisällytetty moniin yleisimmin käytettyihin sähköisiin hakuportaaleihin, kuten Greenhouse, Taleo ja iCISM. 

ATS tarkistaa ansioluettelot avainsanojen osalta, asettaa ne paremmuusjärjestykseen keskenään ja suodattaa pois hakijat, jotka eivät sijoitu riittävän korkealle. Työhönottajan tarvitsee arvioida vain pieni osa lähetetyistä ansioluetteloista, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Mitä sanoja työnantajat etsivät ansioluetteloista?

Työnantajat etsivät ansioluettelosta avainsanoja, jotka osoittavat, että hakija on ihanteellinen tehtävään. Työnkuvauksen avainsanat helpottavat heitä palkkaamaan oikeat työntekijät nopeasti ja tehokkaasti. Avainsanojen ja -lauseiden sisällyttäminen ansioluetteloon on tärkeää, jotta pääset läpi ATS-karsinnasta, mutta on hyvä muistaa, että viime kädessä kirjoitat ansioluettelon ihmisen luettavaksi. Käytä avainsanoja luonnollisella tavalla ansioluettelossasi, jotta ne eivät häiritse tekstin yleistä luettavuutta.

Mistä avainsanoja kannattaa etsiä?

Kun etsit sopivia avainsanoja ansioluetteloosi, käy ensin työpaikkailmoitus tarkasti läpi. Työpaikkailmoituksen sisältämä työnkuvaus on ikään kuin pieni ikkuna yrityksen tarpeisiin ja prioriteetteihin. Näetkö sanan, joka toistuu useita kertoja? Se on todennäköisesti CV-avainsana. Sama pätee mihin tahansa taitoon, joka on lihavoitu tai muuten korostettu.

Lue työnkuvaus useita kertoja varmistaaksesi, ettei sinulta ole jäänyt huomaamatta tärkeitä pätevyysvaatimuksia, joihin monet ATS-avainsanat perustuvat. Työpaikkailmoituksen vastuualueet-osio on myös loistava lähde toimintaverbeille, jotka voit liittää työkokemus-osioon osoittamaan, että sinulla on jo työpaikkaan vaadittavia taitoja.

Miten avainsanoja käytetään?

Kun olet tunnistanut tärkeimmät avainsanat ja -lauseet, voit alkaa sisällyttää niitä ansioluetteloosi. Älä lisää avainsanoja väkisin kohtiin, joihin ne eivät luontevasti sovi, äläkä käytä avainsanoja, jotka eivät kuvaa sinun taitojasi. ATS-järjestelmä ei ehkä huomaa avainsanatemppuja, mutta pienetkin valheet saavat työhönottajan todennäköisesti hylkäämään hakemuksesi välittömästi.

Miten ansioluettelo optimoidaan avainsanojen avulla?

Automaattista ansioluetteloiden skannausta silmällä pitäen avainsanoja kannattaa sisällyttää ansioluettelon kaikkiin eri osioihin ja erityisesti profiilitekstiin sekä taidot-osioon. Jos työnkuvauksessa esimerkiksi vaaditaan ”yli 3 vuoden kokemusta graafisesta suunnittelusta”, nämä ovat loistavia ansioluettelon hakusanoja, jotka on helppo sisällyttää tiivistelmään (kunhan se vastaa kokemustasi).

Avainsanojen muotoilu

On tärkeää, että ansioluettelosi sisältää avoinna olevaan työpaikkaan liittyviä avainsanoja, mutta ne on myös muotoiltava niin, että ATS-järjestelmä löytää ne helposti. Seuraavassa on kolme vinkkiä avainsanojen muotoiluun niin, että ne eivät jää ansioluettelon skannereilta huomaamatta:

 1. Käytä tavallista kirjaintyyppiä. ATS-järjestelmällä voi olla vaikeuksia ymmärtää epätavallisia tai käsinkirjoitettuja fontteja, jolloin avainsanasi voivat jäädä huomaamatta. Ansioluetteloiden yleisimpiä fontteja ovat Georgia, Helvetica ja Arial, jotka ovat helppolukuisia sekä ATS-järjestelmälle että ihmisten silmille.
 2. Luo siisti ulkoasu: Ansioluettelon tulisi noudattaa loogista järjestystä, jossa ensimmäisenä on profiiliteksti ja sen jälkeen koulutus tai työkokemus. Jos tiedot ovat hajallaan eri puolilla sivua, ATS ei tiedä, mistä etsiä avainsanoja. Valmis ansioluettelopohja voi auttaa tietojen järjestämistä.
 3. Otsikoi osiot asianmukaisesti: Vaikka voi tuntua houkuttelevalta käyttää luovia otsikoita, ansioluettelon skannerit eivät todennäköisesti ymmärrä, että ”ammatillinen polku” tarkoittaa samaa kuin ”työkokemus". Käytä otsikoita, jotka sekä robotti että ihminen ymmärtää.
 4. Tallenna ansioluettelosi oikeaan tiedostotyyppiin: Useimmissa sähköisissä hakujärjestelmissä on ilmoitettu selkeästi, mille tiedostotyypeille niiden ansioluetteloskannerit on optimoitu. Jos portaalissa pyydetään PDF- tai Docx-tiedostoa (kaksi yleisintä tyyppiä), varmista, että tallennat ansioluettelosi näihin tiedostotyyppeihin, ja tarkista tiedosto ennen lataamista mahdollisten muotoiluvirheiden varalta.

Hyviä avainsanoja ansioluetteloon

Avainsanat riippuvat toimialasta, työnantajasta ja tehtävästä. Siksi ansioluettelo ja työhakemus kannattaa aina räätälöidä haettavaa työpaikkaan varten. Yleinen ansioluettelo on hyvä pohja, joka nopeuttaa hakemuksen valmistumista, mutta muista lisätä siihen hakemaasi työpaikkaan sopivia avainsanoja ennen hakemuksen lähettämistä.

Toimi näin
 • lisää avainsanoja luonteviin kohtiin ansioluettelossasi
 • käytä samaa kirjoitusasua tai sanamuotoa kuin työpaikkailmoituksessa
 • tarkista ansioluettelosi oikeinkirjoitus ja kieliasu ennen lähettämistä
Älä toimi näin
 • älä toista avainsanoja luonnottoman monta kertaa
 • älä lisää avainsanoja sivun tyhjiin osiin vain ATS-järjestelmän päihittämiseksi
 • älä käytä avainsanoja, jotka eivät kuvasta sinun kokemustasi

Alla on lueteltu 24 eri toimialan viisi tärkeää avainsanaa, jotka helpottavat työnhakua:

Hoitoala:  yksilöllinen hoito, krooninen hoito, hoidon jatkuvuus, apurahojen haku, ennaltaehkäisevä hoito
Tekniikka:  3D-mallinnus, kehityssykli, kustannuslaskenta, laadunvalvonta, vaatimustenmukaisuus
Kirjanpito ja rahoitus:  kustannuslaskenta, kustannus-hyötyanalyysi, rahoitussuunnittelu, talousarviot, riskienhallinta
Markkinointi: analytiikka, brändinhallinta, kilpailuanalyysi, markkinoille tulo, kaupallinen markkinointi
Julkishallinto: kampanjointi, yhteisötyö, toimintalinjojen kehittäminen, suhdetoiminta, strateginen suunnittelu
Hallinto: budjettihallinto, tietosuoja, viranomaisraportointi, henkilöstön kehittäminen, työnkulun suunnittelu ja priorisointi
Koulutus:  opetus, kokonaisvaltainen oppiminen, yksilöllinen opetus, työnvälitys, opintosuunnitelmien kehittäminen

 
Hotelli- ja ravintola-ala:  ruoanvalmistus, elintarviketurvallisuus, terassi, myyntipiste, toimittajahankinnat

 
Tietotekniikka:  AI, tietojen palautus, koneoppiminen, verkonhallinta, järjestelmien konfigurointi
Henkilöstöhallinto: muutosjohtaminen, sähköinen hakijaseuranta, yhtäläiset mahdollisuudet, neuvottelut, tuloskannustimet
Myynti: asiakaspysyvyys, suoramyynti, kannustinsuunnittelu, markkina-asema, myynnin ennustaminen
Liikenne: liikematkustaminen, kalustonhallinta, reittisuunnittelu, turvallisuus, lipunmyynti
Kuljetus ja logistiikka: toimitusketju, lähetystoiminta, kuljettajat, satamatoiminnot, vaarallisten aineiden kuljetus.
Kiinteistöala: kilpailuttaminen, ennaltaehkäisevä kunnossapito, projektikehitys, kiinteistöhallinto, kiinteistökehitys
Sosiaaliala:  käyttäytyminen, vaatimustenmukaisuus, avustusten myöntäminen, työkyvyttömyys, kriisitilanteet
Liiketoiminta ja johtaminen:  liiketoiminnan kehittäminen, taloushallinto, pitkän aikavälin suunnittelu, markkinoiden kehittäminen, suorituskykyvaatimukset
Rakentaminen:  Määräysten noudattaminen, kaupallinen kehitys, ympäristövaatimusten noudattaminen, työnjohtaminen, asuinrakentaminen
Kauneus ja hyvinvointi:  lisenssit, kosmetologipalvelut, trendit, kampaamo, hieronta
Urheilu ja kuntoilu:  ravitsemus, asiakastyytyväisyys, yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus, tulokset
Muu: Adobe, provisio, portfolio, oleskelu, verkkosuunnittelu
Lakiala: hallinto-oikeus, oikeustieteen tohtori, oikeudellinen edunvalvonta, lainsäädännön selvittäminen, sovittelu
Vähittäiskauppa: tilinhallinta, vertailuarvot, asiakkaiden säilyttäminen, varastonhallinta, hävikinesto
Turvallisuus ja vartiointi: omaisuuden suojelu, yritysturvallisuus, peitetoiminta, rikostorjunta, kriisiviestintä.
Tuotanto: jakelunhallinta, kalustonhallinta, terveys ja turvallisuus, kuormitusanalyysi, työnkulun optimointi
Kunnossapito ja korjaus: sähköjärjestelmät, LVI, mekaniikka, vianmääritys, johdotukset

Muista, että haastattelukutsun saamiseksi sinun on päästävä läpi sekä automaattisen hakijaseurantajärjestelmän että työhönottajan suorittamasta karsinnasta. Käytä avainsanoja, mutta varmista, että ansioluettelon teksti on luonteva ja selkeä. Toivottavasti edellä antamamme ohjeet helpottavat selkeän ansioluettelon laatimista. Toivottamme sinulle onnea ja menestystä!

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo11 min lue
Google Docs -ansioluettelopohjat
Google Docs -ansioluettelopohjat
Työhaastattelu11 min lue
Mikä on työhakemuskirje?
Mikä on työhakemuskirje?
Työhaastattelu5 min lue
Näin lopetat työhakemuskirjeen (esimerkkejä loppukappaleesta)
Näin lopetat työhakemuskirjeen (esimerkkejä loppukappaleesta)
Ansioluettelo9 min lue
Vahvuuksien esittäminen ansioluettelossa
Vahvuuksien esittäminen ansioluettelossa
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet