1. Blogi
  2. Ura
  3. Mikä yhdistää Skandinavian rikkaimpia henkilöitä?
kirjoittanut Lotte van RijswijkLotte van Rijswijk

Mikä yhdistää Skandinavian rikkaimpia henkilöitä?

14 min lue
Mikä yhdistää Skandinavian rikkaimpia henkilöitä?
Mikä yhdistää Skandinavian rikkaimpia henkilöitä?

Villeimmätkin unelmat ylittävä vauraus on kapitalistien perimmäinen tavoite, ja se on yhä enenevissä määrin todellisuutta yhteiskunnan eliitille. 

Credit Suissen maailmanlaajuisen raportin mukaan erittäin varakkaiden henkilöiden (UHNWI), joiden nettovarallisuus on yli 50 miljoonaa dollaria, määrä kasvoi ennätykselliseen 218 000 henkilöön vuonna 2021. Lisäksi raportissa todetaan, että COVID-19-pandemian jälkeen taloudelliset olosuhteet olivat "poikkeuksellisen suotuisat kotitalouksien varallisuuden kasvulle".

Muutos oli dramaattisinta kahdessa pohjoismaassa - Tanskassa ja Ruotsissa. Maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden keskellä Skandinavian ikivihreiden teollisuudenalojen omistajien ja suurimpien osakkeenomistajien tulot vain nousivat.

Mutta mitä yhteistä on alueen varakkaimmilla henkilöillä? Antavatko tietyt trendit suuntaviivaa heidän pitkäaikaiselle menestykselleen? Cvapp on pyrkinyt selvittämään tätä analysoimalla Ruotsin, Tanskan ja Norjan 40 varakkainta henkilöä sekä Suomen varakkaimpia sukuja.

Keskeiset havainnot

  • Skandinavian rikkaimpien henkilöiden keski-ikä on 62,4 vuotta.
  • Teollisuus- (27/127) ja rahoitusalan (26/127) yritysjohtajia on eniten varakkaimpien listoilla.
  • Peritty varallisuus (72/127) on yleisempää kuin itse hankittu varallisuus (52/127).
  • Hieman yli puolet (65/127) on käynyt yliopiston, ja suosituin tutkinto oli taloustieteen tutkinto (12/127).
  • 41/127 on suorittanut jatkotutkinnon, ja niistä yleisin oli liiketoimintajohtamisen maisterin tutkinto (17).
  • Yli kaksi kolmasosaa Skandinavian varakkaimmista henkilöistä (90/127) on naimisissa.
  • Yleisimmät horoskooppimerkit ovat vesimies (12), oinas ja skorpioni (10).

Ruotsi

Kaikista Skandinavian maista Ruotsissa on eniten miljardöörejä. Vaikka kukaan ei voi rehvastella Elon Muskin tai Bernard Arnaultin silmiä hivelevällä varallisuudella, Forbesin vuoden 2023 varakkaimpien henkilöiden listalla on 40 henkilöä, joiden omaisuus on yli miljardi dollaria, vaikka Ruotsissa on vain 10,4 miljoonaa asukasta. Tätä tutkimusta varten analysoimme näiden 40 henkilön elämiä selvittääksemme, mitä yhteistä heillä on.

Vaikka Ruotsin rikkaimpien joukossa on eniten miljardöörejä, tutkimuksemme mukaan tämä joukko on kaikista nuorin ja monipuolisin kun vertaillaan näitä neljää suurta Skandinavian maata. Ruotsin miljardöörien keski-ikä on vain 59,6 vuotta, mikä on kolme vuotta alueen keskiarvoa pienempi.

Listalla neljäsosa (10/40) on naisia, mikä on suurin osuus tutkimuksessamme huomioiduista maista. Merkittävin näistä henkilöistä on Axel Johnsonin perijätär Antonia Ax:son Johnson, jolla on Forbesin mukaan 10 miljardin dollarin omaisuus. Ruotsin toiseksi rikkaimman miehen Melker Schörlingin kuoltua vuonna 2023 hänen kahden tyttärensä Sofian ja Märtan oletetaan perivän hänen 10,9 miljardin dollarin sijoitussalkkunsa, mikä nostaa heidät Ruotsin rikkaimpien naisten joukkoon.


Korkeakoulutuksen vaikutus taloudelliseen menestykseen

Koulutus on epäilemättä tärkeä osa taloudellista menestystarinaa. Tutkimuksemme mukaan puolet (20/40) Ruotsin rikkaimmista ihmisistä on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon. Yhdeksän näistä ihmisistä on opiskellut ulkomailla, mutta Tukholman yliopistosta on valmistunut eniten miljardöörejä kaikista ruotsalaisista korkeakouluista. Siellä on opiskellut seitsemän näistä henkilöistä, mukaan lukien H&M:n yritysjohtaja Stefan Persson, joka on Ruotsin rikkain mies.

Tutkintoaineista noin kolmasosa (7/20) valitsi kauppatieteet, kun taas liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto oli suosituin vaihtoehto niiden 13 henkilön keskuudessa, jotka pysyivät akateemisella uralla ja valitsivat jatkokoulutuksen. Tämä on järkevää ottaen huomioon sen, että Ruotsi on mainio paikka harjoittaa liiketoimintaa sen kevyesti säännellyn finanssitalouden vuoksi. Lisäksi puolet maan rikkaimmista henkilöistä on ansainnut varallisuutensa sijoitussalkkujen kautta. 

Ruotsalaiset miljardöörit eroavat todennäköisimmin kuin muut Skandinavian rikkaimmat henkilöt. Neljä miestä, muun muassa lääkemoguli Fredrik Paulsen ja IKEA-perijä Mathias Kamprad, ovat eronneet. Mielenkiintoista on, että kumpikin seuraa isiensä jalanjälkiä, jotka kehittivät perheensä varallisuutta avioituen useiden kumppanien kanssa.

Norja

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan miljardöörien trendejä analysoimalla Kapital-lehden 400 Norges Rigeste -listaa. Vaikka listalla on vain 23 miljardööriä, kun heidän nettovarallisuutensa muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi, naapurimaassa Ruotsissa tilanne näyttää aivan erilaiselta. Ruotsalaiset miljardöörit olivat keskimäärin alle 60-vuotiaita, mutta Norjassa keski-ikä on 65 vuotta, mikä on korkein Skandinaviassa. Ainoastaan yksi henkilö, SalMarin perillinen Gustav Magnar Witzøe, on alle 30-vuotias.

Norjan 40 rikkaimmasta henkilöstä vain kaksi on naista, eikä kummallakaan ole yli miljardin dollarin omaisuutta. Sijoitusperijättäret Rannfrid Rasmussen (9,05 miljardia Norjan kruunua) ja Else Helene Sundt (8,6 miljardia Norjan kruunua) ovat listan ainoat naispuoliset edustajat. Valtaosa Norjan rikkaimmista henkilöistä on miehiä huolimatta Norjan maineesta sukupuolten tasa-arvon edelläkävijänä maailmassa.

Ansaittu (21/40) ja peritty (19/40) varallisuus jakautuu tasaisesti – Norjassa on kuitenkin hieman suurempi osuus itse ansaittua rahaa kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Vaikka tämä on rohkaisevaa sosiaalisen liikkuvuuden kannalta, tämä varallisuus ei ole kuitenkaan täysin keskittynyt Norjaan. Yli kolmasosa (15/40) rikkaimmista norjalaisista asuu pysyvästi ulkomailla, useimmat Sveitsissä.

Monet norjalaiset, joiden nettovarallisuus on yli 50 miljoonaa dollaria, ovat opiskelleet kansainvälisesti. Kuusi henkilöä on suorittanut liiketoimintajohtamisen maisteritutkinnon arvostetuissa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa, kuten Harvard Business Schoolissa ja Wharton School of Financessa. Norjan toiseksi rikkain mies, Ole Andreas Halvorsen, on noussut yhdeksi Amerikan menestyneimmistä hedge-rahastojen hoitajista, ja hän on takuulla hyötynyt Stanfordin yliopistossa suorittamastaan liiketoimintajohtamisen maisteritutkinnosta. Tätä kirjoitettaessa Halvorsenin omaisuus on 5,9 miljardia dollaria, ja hänen henkilökohtainen nettovarallisuutensa on kaksinkertaistunut COVID-19-pandemian jälkeen.


Muutakin kuin tutkintoja: Norjan varallisuus ja perhedynamiikka

Akateeminen elämä ei kuitenkaan sovi kaikille, ja neljäsosa Norjan rikkaimmista henkilöistä lopetti koulunkäynnin eikä käynyt yliopistoa.  Norjan rikkain mies John Fredriksen, on klassinen esimerkki sodanjälkeiselle sukupolvelle tyypillisestä "ryysyistä rikkauksiin" menestystarinasta. Hitsaajan poika Fredriksen aloitti työskentelyn ilman jatkotutkintoja laivameklarina ja ansaitsi omaisuutensa kuljettamalla raakaöljyä Lähi-idän konfliktialueilta 1980-luvulla. 

Toinen yllättävä Norjan rikkaimpiin henkilöihin liittyvä trendi liittyy perheiden kokoon. Vaikka lisääntynyt sosiaalinen liikkuvuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat osaltaan vaikuttaneet maan ennätyksellisen alhaiseen syntyvyyteen, tutkimuksemme mukaan Norjan rikkaimmilla henkilöillä on yleensä suuret perheet. Kun Norjan keskiarvo vuonna 2022 oli vain 1,41 lasta naista kohden vuonna 2022, henkilöillä, joiden nettovarallisuus on yli 50 miljoonaa dollaria, on 2,5 lasta. Miljardöörien perhekoko on siis suurempi kuin Ruotsissa tai Tanskassa.

Tanska

Maailmanpankin tietojen mukaan Tanska on yksi maailman viidestä helpoimmasta maasta harjoittaa liiketoimintaa. Sen hallitus on luonut talouden, jossa yritysten perustaminen ja tehokas toiminta on helppoa. Tässä yhteydessä voisi kuvitella, että sen rikkaiden ihmisten luettelossa olisi runsaasti itse aloittaneita yrittäjiä. 

Økonomisk Ugebrevin Danmarks 100 Rigeste 2023 -listan mukaan kuitenkin vain 12 Tanskan 40 rikkaimmasta ihmisestä on itse ansainnut varallisuutensa. Rikkaiden listaa hallitsevat teollisuuspohatat, joiden varallisuus on enimmäkseen perittyä. 17/40 henkilön omaisuus on sidottu tuotantoon tai luonnonvarojen tuotantoon. 

Tanskan rikkaimmat ihmiset asuvat yleisimmin Tanskassa. Kolme 40 rikkaimmasta tanskalaisesta asuu ulkomailla, kun taas 15 norjalaisesta 40 rikkaimmasta asuu ulkomailla. Yksi heistä on arvoituksellinen miljardööri Ib Nymark Hegelund, joka asuu Sveitsin Luganojärvellä ansaittuaan omaisuutensa 1980-luvulla.

Tanskan eliitti: Aarhus ja DTU

Nämä henkilöt, joiden nettovarallisuus on yli 50 miljoonaa dollaria, ovat yleensä myös kouluttautuneet Tanskassa. Vain kahdeksan 40:stä on opiskellut toisessa maassa, mikä on pienempi osuus kuin Norjassa. Aarhus on Tanskan akateemisista oppilaitoksista ylivoimaisesti suosituin yliopisto, sillä seitsemän 40 rikkaimmasta tanskalaisesta on opiskellut siellä. Sen merkittävimpiä alumneja ovat Kjeld Kirk Kristiansen, LEGO:n kolmannen sukupolven omistaja ja yksi maan rikkaimmista miehistä. Hän on myös lähettänyt kaksi kolmesta lapsestaan Aarhusiin. 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) on kuitenkin suositumpi valinta jatko-opiskelijoille, sillä viisi rikkaiden listalla olevaa henkilöä on suorittanut siellä maisterin tutkinnon. Monien Tanskan rikkaimpien teollisuusjättien keskuudessa liiketalouden (8/40) ja tekniikan (5/40) koulutusohjelmat ovat suosituimpia. DTU:n tekninen suuntautuminen tekee siitä ilmeisen valinnan, kun halutaan oppia teollisuuden teollisuuspohatan vaatimia taitoja.


Tanskan varakkaimpien avioliiton vakaus Ruotsiin verrattuna

Verrattuna Ruotsin rikkaimpien henkilöiden listaan, jossa on neljä eronnutta, Tanskan rikkaimmat menevät todennäköisemmin naimisiin. Vain kaksi 40 rikkaimmasta henkilöstä oli naimattomia, ja yksi heistä - Sofie Kirk Kristiansen - oli juuri eronnut. LEGO-perijätär meni naimisiin asianajaja Christopher Kiær Thomsenin kanssa, mutta pari erosi vuonna 2014. Vaikka Sofie myi perheyrityksen osakkeensa 930 miljoonalla dollarilla marraskuussa 2023, hän on edelleen yksi Tanskan rikkaimmista naisista. 

Tanskan rikkaimmilla henkilöillä on keskimäärin 1,7 lasta, mikä kuvastaa maan alhaista syntyvyyttä, joka oli 1,55 lastan naista kohden vuonna 2022. Yksi huomattava poikkeus tähän trendiin on kuitenkin maan rikkain mies - Anders Hoch Povlsen.

Muotimoguli omistaa perheyrityksen Bestsellerin, joka on yksi maan suurimmista muotiyrityksistä, sekä verkkokaupat ASOS ja Zalando. Povlsenilla ja hänen vaimollaan Anne Storm Pedersenillä oli seitsemän lasta, mutta tragedia kohtasi perhettä vuonna 2019, kun kolme Povlsenin lapsista kuoli pääsiäissunnuntain terrori-iskussa Sri Lankassa.

Suomi

Forbesin vuoden 2023 rikkaimpien henkilöiden listalla on seitsemän suomalaista miljardööriä.

Neljää heistä yhdistää nimi Herlin. Tämä suku omistaa Kone-yhtiön, joka on Suomen kolmanneksi suurin yritys markkina-arvolla mitattuna. Se työllistää maailmanlaajuisesti 60 000 ihmistä, ja sen puheenjohtajana toimii maan rikkain mies Antti Herlin. Suomen seitsemästä miljardööristä hän on ainoa, joka on opiskellut ulkomailla. Tämä 67-vuotias mies on suorittanut tutkinnot Ateenan kansallisessa teknisessä yliopistossa ja Iowan yliopistossa. Hänen sisaruksensa Ilkka ja Ilona sen sijaan opiskelivat molemmat Helsingin yliopistossa.

Kun Suomen seitsemästä miljardööristä neljä on sidoksissa Koneen omaisuuteen, kaksi muuta on ansainnut miljardinsa tyhjästä. Maan toiseksi rikkain mies on Heikki Kyöstilä, joka perusti hammaslääketieteellisten laitteiden Planmeca-yrityksen vuonna 1971. Yritys kasvoi yhdeksi maailman suurimmista hammaslääketiedealan tavarantoimittajista, ja nykyään Kyöstilän arvo on 2 miljardia dollaria.

Metodologia ja lähteet

Tässä tutkimuksessa analysoitiin Ruotsin, Tanskan ja Norjan 40 varakkainta henkilöä sekä Suomen seitsemän julkisesti listattua miljardööriä.

Ruotsin ja Suomen rikkaimpien henkilöiden listoja varten analysoimme Forbesin  Real Time Billionaires -listaa (päivitetty 4.1.2023). Tämä vahvistettiin Forbesin 2023 Billionaires list -listan avulla, joka ilmestyi maaliskuun 2023 numerossa. 

Tanskan rikkaimpien henkilöiden listaa varten analysoimme talousjulkaisun Økonomisk Ugebrevin Danmarks 100 Rigeste 2023 -listaa, joka julkaistiin julkisesti 18. marraskuuta 2023. Norjan rikkaimpien henkilöiden listaa varten analysoimme Kapital-lehden 400 Norges Rikeste 2023 -julkaisua, joka on päivitetty 31 joulukuuta 2023.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Työhaastattelu4 min lue
Miten vastata haastattelukysymykseen ”Mikä motivoi sinua?”
Miten vastata haastattelukysymykseen ”Mikä motivoi sinua?”
Ura11 min lue
Työelämän vapaat - Opintovapaa
Työelämän vapaat - Opintovapaa
Ansioluettelo10 min lue
Sopiiko osaamispohjainen ansioluettelo minulle? Se riippuu tilanteestasi...
Sopiiko osaamispohjainen ansioluettelo minulle
Ansioluettelo32 min lue
Näin kirjoitat ansioluettelon
Näin kirjoitat ansioluettelon
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet