1. Blogi
  2. Ura
  3. Missä maassa työntekijät saavat eniten palkallista lomaa?
kirjoittanut Lotte van RijswijkLotte van Rijswijk

Missä maassa työntekijät saavat eniten palkallista lomaa?

18 min lue
Missä maassa työntekijät saavat eniten palkallista lomaa?
Cvapp.fi analysoi lakisääteisten palkallisten vapaapäivien sekä vuosittaisten pyhäpäivien määrän 197 maassa ja selvitti missä maissa työntekijöillä on eniten lomapäiviä.

Vuosien sosiaalisen edistyksen, sekä paremman työ- ja vapaa-ajan tasapainon vuoksi työnantajien asenteet palkallisen loman suhteen ovat muuttumassa.

Työnantajat, joilla on erityisiä vaikeuksia osaavien työntekijöiden houkuttelemisessa, maksavat työntekijöilleen usein enemmän palkkaa. Tämä kuitenkin johtaa henkilökunnan puutteeseen, sillä korkean palkkavaatimuksen vuoksi budjetti ei riitä täyden tiimin palkkaamiseksi, eikä lomien myöntäminen ole aina mahdollista.

Society for Human Resource Management (SHRM) teettämän kyselyn mukaan vuonna 2022 vain 35% amerikkalaisista organisaatioista tarjosi palkallista äitiyslomaa. Kaksi vuotta aiemmin vastaava luku äitiysloman suhteen oli 53%. Myös isyysvapaa kärsi samanlaisesta pudotuksesta: palkallista isyyslomaa myönsi vain 27% organisaatiosta, kun aiemmin luku oli 44%.

Iso osa työntekijöistä kärsii edelleen pandemian terveys- ja mielenterveysvaikutuksista. COVID-19 johti ahdistus ja masennus diagnoosien lisääntymiseen noin 25%:llä maailmanlaajuisesti.

Pandemian jälkeen työvoima yrittää sopeutua uudenlaisiin olosuhteisiin – oli kyseessä sitten paluu työpaikalle täysipäiväisesti, työskentely täysin etänä, tai näiden kahden yhdistelmä. Myös lomautuksista, organisaatiomuutoksesta ja epävakaasta taloudellisesta ympäristöstä johtuva uudelleenarviointi aiheuttaa haasteita .

Hallitukset eri puolilla maailmaa puuttuvat työhyvinvointiin, jotta työelämän tasapaino saavutettaisiin. Osissa maista myönnetään sairausloma palkallisena, myös esimerkiksi kotiväkivallan uhrit voivat saada palkallista vapaata. Vastaavasti joissain maissa vastustetaan painetta lisätä vuotuisten pyhäpäivien määrää.

Näissä muuttuvissa olosuhteissa on tärkeää tietää, mitkä ovat sinun oikeutesi, jotta voit käyttää aikasi hyödyllisesti. Cvapp.fi selvitti kuinka paljon palkallista lomaa sekä kuinka monta pyhäpäivää on kussakin maassa myönnetään – ja vertasi yhteenlaskettua vapaapäivien määrää maakohtaisesti.

Mitä teimme

Kävimme läpi 197 maan lakisääteisten lomapäivien sekä vuosittaisten pyhäpäivien määrän käyttäen apuna paikallisia virallisia tietolähteitä sekä YK:n Kansainvälisen työjärjestön ja OECD:n tietokantaa. Listasimme maat paremmuusjärjestykseen vuosittaisen palkallisen vapaan sekä pyhäpäivien lukumäärän perusteella.

Palkallinen vapaa tarkoittaa työntekijän varattavissa olevaa lakisääteistä vuosittaista vapaapäivien määrää. Lomapäivät viittaavat yhdistettyyn kokonaisuuteen palkallisista vapaa- ja pyhäpäivistä.

Tiivistettynä

  • Iranilaisilla on eniten pyhäpäiviä (27) koko maailmassa ja sen seurauksena myös eniten lomapäiviä (53).
  • Löysimme 23 maata, joissa on 30 päivää palkallista vapaata vuodessa – korkein  määrä maailmassa.
  • Yhdysvalloissa työntekijöillä on vähiten palkallista, lakisääteistä vapaata (0) ja toiseksi vähiten pyhäpäiviä maailmassa (10).

Mikronesialaiset saavat vähiten lomapäiviä koko maailmassa

Afrikan ja Lähi-idän maat hallitsevat listan kärkeä. Iranilla on maailman eniten vuosittaisia lakisääteisiä lomapäiviä (53), mikä on huomattavasti enemmän kuin toisella sijalla olevalla San Marinolla (46). Iranissa on pyhäpäiviä lähes kuukauden verran (27 päivää), mikä on enemmän kuin missään muussa maassa. Pyhäpäivien runsas lukumäärä juontaa juurensa Iranin vallankumouksesta ja sen seurauksena lisätyistä uskonnollisista juhlapyhistä.

Suomalaiset saavat nauttia vuosittain lomapäivistä keskimäärin 31 päivän verran, kun pyhäpäivät ja lakisääteinen palkallinen vapaa lasketaan yhteen. Muihin maihin verrattuna lomapäivien määrä on keskivertoinen. Esimerkiksi Norjassa on yhtä monta vuosittaista lomapäivää kuin Suomessa, mutta Englannissa lomapäiviä on vain 28 päivää. Mikronesiassa on vähiten lomapäiviä koko maailmassa, vain 9 päivää, jotka nekin koostuvat ainoastaan pyhäpäivistä – työnantajilla ei ole velvollisuutta antaa vuosittaista palkallista vapaata.

Missä maissa on eniten lomapäiviä yhteensä?
Missä maissa on eniten lomapäiviä yhteensä?

Klikkaa tästä nähdäksesi kuva suurempana

Panama on jaetulla 17. sijalla ainoa Pohjois-Amerikan maa, joka mahtuu sadan parhaan joukkoon. Vaikka Panaman pyhäpäivien määrä on suhteellisen alhainen (11 päivää), 30 lakisääteistä palkallista vapaapäivää takaa vähintään 41 vuosittaista lomapäivää. Lisäksi työntekijät saavat vähintään 24 tunnin mittaisen "lepopäivän" joka viikko, jonka aikana he ansaitsevat 150% normaalista palkastaan sekä ylimääräisen vapaapäivän, jos he joutuvat työskentelemään lepopäivänä.

Näissä neljässä maassa työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa palkallista vapaata

Neljän viikon palkallinen loma on yleinen suuressa osassa maailmaa.  Joissakin maissa lomapäivät lasketaan työpäivinä (esim. 20 päivää) ja toisissa kokonaisina viikkoina tai kuukausina (28-30 päivää).  Löysimme 22 maata, jotka tarjoavat 30 päivää palkallista vapaata, 10 näistä maista sijaitsee Afrikassa. Keskimääräinen maksettujen lomapäivien määrä, jos otetaan huomioon kaikki tarkastellut maat,  on 18,2 päivää vuodessa. Suomessa palkallisia lomapäiviä myönnetään keskimäärin 20 arkipäivää, viikonloppuja ei yleensä lasketa lomapäiviksi.

Missä maissa saa eniten palkallista vapaata?
Missä maissa saa eniten palkallista vapaata?

Klikkaa tästä nähdäksesi kuva suurempana

Niiden neljän valtion joukossa, joissa työnantajalla ei ole velvollisuutta myöntää yhtään palkallista vapaata, Yhdysvallat on ainoa kehittynyt maa. Muut listan häntäpään maat ovat Tyynenmeren saarivaltioiden Mikronesia ja Naurun sekä Kiribatin tasavalta. Näissä maissa lakisääteisiä palkallisia vapaapäiviä ei yksinkertaisesti ole.

Yhdysvalloissa palkalliset vapaat ovat työnantajan harkinnan varassa. Keskimäärin työntekijät saavat 14 lomapäivää ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta esimerkiksi 15% virkamiehistä ei saa ollenkaan palkallisia vapaita, kertoo Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD).

San Marino:ssa on eniten pyhäpäiviä koko Euroopassa

Yhdysvalloissa on teoriassa ainakin 10 "laillista pyhäpäivää”, mutta yksityisillä työnantajilla ei ole velvoitetta antaa pyhäpäiviä vapaaksi (paitsi jos on onnekas ja asuu Massachusetts:issa tai Rhode Island:issa). Osavaltion ja liittovaltion virastot sekä jotkut yksityiset yritykset kuitenkin myöntävät nämä päivät vapaaksi. Enemmistö yksityisistä työnantajista antaa uudenvuodenpäivän, muistopäivän (toukokuun viimeinen maanantai), itsenäisyyspäivän, työväen juhlapäivän (syyskuun ensimmäinen maanantai), kiitospäivän (marraskuun neljäs torstai) ja joulupäivän vapaaksi. Juneteenth sekä Martin Luther King Jr. ja George Washingtonin syntymäpäivät ovat vähemmän tunnustettuja pyhäpäiviä.

Missä maissa on eniten pyhäpäiviä?
Missä maissa on eniten pyhäpäiviä?

Klikkaa tästä nähdäksesi kuva suurempana

Palkallisten pyhäpäivien keskimääräinen määrä maasta toiseen on 11,8, mutta löysimme kuusi maata, joissa on yli 20 pyhäpäivää. Nämä maat sijaitsevat pääasiassa Aasiassa. Poikkeuksena on San Marino, jonka 20 pyhäpäivää tekevät siitä huomattavasti anteliaimman maan Euroopassa. Katolilaisuus pysyy vahvana tässä pienessä tasavallassa ja vuosittaisiin juhliin kuuluu useita kristillisiä muistopäiviä sekä päiviä, jotka merkitsevät San Marinon kovalla työllä hankittuja voittoja ja vapauksia.

Työ- ja yksityiselämän tasapaino

Työnantajan näkökulmasta on hyvä tunnistaa, että lyhyemmät työtunnit johtavat yleensä suurempaan tuottavuuteen. Jos katsotaan talouden näkökulmasta, niin on huomioitavaa, että työikäisen masennus maksaa maailmantaloudelle noin 12 miljardia työpäivää vuosittain. Työntekijänä yksi helpoimmista tavoista suojella työ- ja yksityiselämän tasapainoa sekä henkistä terveyttäsi on tuntea omat oikeutesi ja käyttää ansaitsemasi vuosiloma. Maakohtaisiin maksettavien lomien ja yleisten vapaapäivien määrään voi perehtyä käyttämällä alla olevaa työkalua.

Asiantuntijat ovat myös huomauttaneet, että koska lomat kulkevat syklissä, työn ja yksityiselämän tasapaino ja henkinen hyvinvointi edellyttävät jatkuvaa huomiota ja ylläpitoa. Neljän viikon maailmanympärimatka tänä vuonna ei suojaa sinua, jos tunnet syyllisyyttä siitä, että aiot käyttää kaikki sinulle myönnetyt lomapäivät kerralla. Säännöllinen vapaa-aika ja lomat sijoitettuna tasaisesti koko lomakauden ajalle, tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja miettiä, sekä priorisoida ja suunnitella tulevaa. Milloin sinä ajattelit pitää pienen hengähdystauon seuraavan kerran?

Tutkimustapa ja lähteet

Tarkastelimme maakohtaisia lakeja, jotka määrittelevät palkallisten lomapäivien, sekä julkisten pyhäpäivien määrää koskevaa tietoa 197 maassa. Maat sijoitettiin paremmuusjärjestykseen laillisten palkallisten lomapäivien ja palkallisten julkisten juhlapäivien vuosittaisen määrän perusteella.

Tiedot lomalaeista saatiin erilaisista virallisista lähteistä kuten: OECD:n, Kansainvälisen työjärjestön, Global Expansion:in, WageIndicator Foundation:n, Skuad:n, Papaya Global:in verkkosivuilta sekä eri uutisartikkeleista ja lehdistötiedotteista.

Lomalait normalisoitiin tulkitsemalla täysipäiväisesti työskentelevän työntekijän palkallisen loman vähimmäismäärää. Tapauksissa, joissa työnantajalle pidempään työskennelleet työntekijät olivat oikeutettuja useampaan lomapäivään, ilmoitimme palkallisten lomapäivien määrän sen määrän mukaan, jonka työntekijä voi saada työskenneltyään samassa yrityksessä yhden vuoden ajan.

Juhlapäivät standardisoitiin myös viisipäiväisen viikon ja  kokopäivätyön mukaan. Vain viikonpäivinä tyypillisesti vietettävät juhlapyhät tai juhlapyhät, jotka edellyttävät palkallista vapaapäivää seuraavana maanantaina, jos ne osuvat viikonlopulle, otettiin huomioon. Tapauksissa, joissa pyhäpäiväkalenteri vaihtelee vuosittain, käytettiin keskimääräistä arviota palkallisista vapaapäivistä, joita työntekijät yleensä vuosittain saavat.

Maita, joissa palkallisen vuosiloman vähimmäismäärää säätäviä lakeja ei ole, tulkittiin niin, että palkallisten lomapäivien määrä oli nolla (0).

Tiedot kerättiin elokuussa 2022.

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ansioluettelo4 min lue
Mitä organisointitaidot ovat?
Mitä organisointitaidot ovat?
Ansioluettelo6 min lue
Pehmeät taidot ansioluettelossa
Pehmeät taidot ansioluettelossa
Ansioluettelo8 min lue
Kuinka kielitaito merkitään ansioluetteloon
Kuinka kielitaito merkitään ansioluetteloon
Ura14 min lue
Otsikko: Europassin ansioluettelo: eurooppalaisen ansioluettelon harvat edut ja monet haitat
Otsikko: Europassin ansioluettelo: eurooppalaisen ansioluettelon harvat edut ja monet haitat
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet