1. Ansioluetteloesimerkit
 2. Puolustusvoimat
kirjoittanut Susan ShorSusan Shor

Työnimikkeen Puolustusvoimat ansioluetteloesimerkki ja kirjoitusohjeet

Testattu ammattikohtainen ansioluetteloesimerkki, joka auttaa sinua saamaan uuden työpaikan vuonna 2024. Voit muokata tästä työnimikkeen Puolustusvoimat ansioluetteloesimerkistä oman ansioluettelosi muutamassa minuutissa. Lisää omat tietosi ja lataa ansioluettelo, minkä jälkeen voit aloittaa työnhaun vaikka jo tänään!
4.8
Keskimääräinen arvosana
35 ihmistä on jo arvioinut sen
Työnimikkeen Puolustusvoimat ansioluetteloesimerkki ja kirjoitusohjeet
Muokkaa tätä ansioluetteloa

Puolustusvoimat on monipuolinen työympäristö, jonka palvelukseen hakeutumisen motiivina voi olla isänmaallisuus, uramahdollisuudet tai koulutus. Puolustusvoimissa on noin 13 000 työntekijää ja 1 000 erilaista tehtävää, mutta kaikilla on yhteinen päämäärä. Puolustusvoimissa voit työskennellä useissa erilaisissa sotilas- ja siviilitehtävissä ympäri Suomen. Siviilitehtävissä työskenteleviltä ei odoteta asepalvelustaustaa.

Tässä ansioluettelo-oppaassa käsittelemme seuraavia aiheita:

 • Puolustusvoimien tarjoamat uramahdollisuudet
 • Ansioluettelon kirjoittaminen Puolustusvoimille
 • Paras rakenne ansioluettelolle
 • Ohjeita ansioluettelon eri osien (profiiliteksti, työkokemus, koulutus, taidot) kirjoittamiseen
 • Ansioluettelon ammattimainen asettelu ja muotoilu

Puolustusvoimien tarjoamat uramahdollisuudet

Puolustusvoimissa työskentelee sekä sotilas- että siviilihenkilöstöä. Sotilastehtävissä voi työskennellä upseerina, erikoisupseerina, aliupseerina tai sopimussotilaana erilaisissa tehtävissä. Sotilaat käyttävät työssään Puolustusvoimien virkapukua ja sotilasarvoja. Sotilastehtävät edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa. 

Puolustusvoimilla työskentelee lisäksi noin 4 500 siviiliä erilaisissa. Puolet siviilihenkilöstöstä on suorittanut korkeakoulututkinnon ja noin puolet heistä on naisia. Seuraavassa on esimerkkejä eri aloille jakautuvista tehtävistä:

Informaatioteknologia

 • ICT-asiantuntija
 • järjestelmäaliupseeri
 • järjestelmäpäällikkö
 • kyberasiantuntija

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

 • lääkäri (varuskuntien terveysasemilla)
 • erikoislääkäri
 • sotilaslääkäri
 • kenttäsairaanhoitaja
 • hammaslääkäri
 • eläinlääkäri
 • työterveyshoitaja
 • fysioterapeutti
 • suuhygienisti
 • laitoshuoltaja
 • laboratoriohenkilökunta

Tekniikka

 • asentaja
 • tutkija
 • sähköpäällikkö
 • järjestelmäinsinööri
 • kuljetusinsinööri
 • sähköinsinööri
 • tilanne- ja merivalvonta
 • tehtävät johtamis-, sähkö- ja viestijärjestelmien parissa

Logistiikka ja huolto

 • ajoneuvojen, alusten tai lentokoneiden asennus
 • materiaali- ja tekstiilihuolto
 • varastointi-, suunnittelu- ja hankintatehtävät

Talous ja hallinto

 • talous-, hankinta- tai henkilöstösihteeri
 • hankkija
 • taloussuunnittelija
 • henkilöstöasiantuntija
 • lakimies

Kouluttaminen

 • aliupseeri oman erityisosaamisensa kouluttajana

Sotilasmusiikki

 • ammattimuusikko
Asiantuntijan vinkki

Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatio koostuu pääesikunnasta ja sen alaisesta viidestä laitoksesta, maa-, meri- ja ilmavoimista sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta. Maavoimiin kuuluu jalkaväki-, tykistö-, ilmantorjunta-, pioneeri-, viesti-, huolto- ja erikoisjoukkoja. Maavoimien rungon muodostaa jalkaväki. Ilmavoimat koostuu viidestä joukko-osastosta: Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostosta, ilmasotakoulusta ja esikunnasta. Merivoimat puolustaa Suomea kolmen päätehtävänsä avulla: merialueiden valvonta ja alueloukkauksien torjuminen, meriyhteyksien turvaaminen sekä merellisten hyökkäysten torjunta. 

Rauhanturvaajaksi hakeutuminen

Rauhanturvaajat parantavat kriisialueiden oloja ja auttavat rauhan saavuttamista. Suomalaisia rauhanturvaajia toimii YK:n, Naton ja EU:n operaatioissa eri puolilla maailmaa. Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen. Joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakea myös ilman asepalveluksen suorittamista. Rauhanturvaajaksi hakeutuminen tapahtuu Puolustusvoimien sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemukseen on liitettävä suomenkielinen ansioluettelo. 

Ansioluettelon kirjoittaminen Puolustusvoimille

Kun haet työpaikkaa Puolustusvoimissa, ansioluetteloon on hyvä sisällyttää normaaliin tapaan seuraavat osiot:

 • Otsikko
 • Profiiliteksti (tunnetaan myös nimellä esittelyteksti tai tiivistelmä)
 • Työkokemusosio
 • Taidot-osio
 • Koulutusosio

Koska Puolustusvoimat vaatii työntekijöiltään kurinalaista asennetta sekä henkistä ja fyysistä vahvuutta, ansioluettelossa on hyvä heijastaa näitä arvoja käyttämällä ammatillista ja asiallista sävyä. Valitse sanasi huolellisesti ja käytä tiiviitä ilmaisuja. Tutustu Puolustusvoimien verkkosivustoon ja rekrytointimateriaaleihin ja pyri jäljittelemään ansioluettelossasi Puolustusvoimien kirjoitustyyliä.

Muista räätälöidä ansioluettelosi hakemaasi työpaikkaa varten.

Paras rakenne ansioluettelolle

Kun haet työpaikkaa Puolustusvoimissa, ansioluettelon paras rakenne riippuu siitä, missä vaiheessa uraasi olet. Jos haet esimerkiksi teknisen asiantuntijan paikkaa, toiminnallinen ansioluettelo on luultavasti sinulle paras vaihtoehto, sillä se mahdollistaa tärkeiden erikoistaitojen ja pätevyyksien korostamisen yleisen työkokemuksen sijasta. Toiminnallisessa ansioluettelossa taidot-osio on tavallista suurempi ja työkokemusosio taas tavallista pienempi. Hybridimuotoisessa ansioluettelossa yhdistyvät toiminnallisen ja käänteisesti kronologisen ansioluettelon parhaat puolet ja se soveltuu esimerkiksi erikoisalojen IT-asiantuntijoille.

Useimmille työnhakijoille soveltuu kuitenkin parhaiten käänteisesti kronologinen eli perinteinen ansioluettelomalli. Työnhakijat, jotka ovat vasta aloittamassa uraansa, voivat valita käänteisesti kronologisen tai hybridimuotoisen ansioluettelon. 

Profiilitekstin esimerkki: tee vaikutus kirjoitustaidoillasi

Ansioluettelon profiilitekstissä sinulla on tilaisuus vastata erittäin tärkeään kysymykseen: Miksi haluat Puolustusvoimien palvelukseen ja mitä toivot työn tuovan sinulle? Yhtä tärkeää on vastata kysymykseen: Mitä annettavaa sinulla on Puolustusvoimille?

Kerro ammatilliseen sävyyn, miksi haluat palvella maatasi työskentelemällä Puolustusvoimissa. Kerro tärkeimmästä saavutuksestasi, joka osoittaa sinun pystyvän tekemään lujasti töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kerro kaikki tämä tiiviisti noin 3–5 rivin tekstissä.

Voit hakea inspiraatiota seuraavasta profiilitekstin esimerkistä.

Profiilitekstin muunneltava esimerkki

Sitoutunut erikoisupseeri, jolla on runsaasti kokemusta rauhanturvaoperaatioiden turvallisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa.  Ohjasi menestyksekkäästi useita tehtäviä, joissa toimitettiin tarvikkeita joukoille ja niitä tarvitseville.  Kokenut muiden sotilashenkilöiden ja tulevien upseerien kouluttamisesta.

Innostunut henkilö, jolla on kyky johtaa projekteja ja ihmisiä. Omistautunut palvelemaan maataan ja kansaansa.

Jäljennetty!

Työkokemusosion esimerkki: sinun marssijärjestyksesi

Käänteisesti kronologinen järjestys on erinomainen tapa kertoa urakehityksestäsi työkokemusosiossa. Jos sinulla ei ole vielä varsinaista työkokemusta, tämä osio on lyhyt, mutta muista, että kouluaikana tekemäsi osa-aikatyö tai vapaaehtoistyö kertoo rekrytoijille, että osaat kantaa vastuuta ja välität yhteisöstäsi.

Työkokemusosio antaa rekrytoijille tarkan kuvan siitä, mitä olet saavuttanut ja miten. Yksinkertainen työtehtävien kuvaus ei ole yhtä vaikuttava kuin kertomus siitä, miten olet ratkaissut ongelmia tai ollut hyödyksi työnantajillesi. Yritä havainnollistaa osaamisen karttumista ja vastuun lisääntymistä urasi aikana. Jos olet vaihtamassa uraa (siirtymällä esimerkiksi poliisin palveluksesta Puolustusvoimien palvelukseen), valitse työkokemusosioon ne taidot ja saavutukset, jotka parhaiten osoittavat arvosi Puolustusvoimille.

Asiantuntijan vinkki

Pääset helposti alkuun käyttämällä muunneltavaa työkokemusosion esimerkkiämme.

Työkokemusosion muunneltava esimerkki

Erikoisupseeri paikassa Merisotakoulu, Puolustusvoimat, Turku
lokakuu 2017 — kesäkuu 2021

 • Palvelin sotilaskäytäntöjen mukaisesti ja osoitin omistautumista tehtävään.
 • Toimin vedenalaisen sodankäynnin asiantuntijana.
 • Tutkin vedenalaisen sodankäynnin välineitä, elektroniikka ja mittalaitteita.
 • Tuin erityisosaamisellani vedenalaiseen vaikuttamiseen ja muuhun vedenalaiseen suojautumiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

 

Tutkija paikassa Turun yliopisto, Turku
syyskuu 2015 — syyskuu 2017

 • Tutkin elektroniikka- ja mittalaitteiden kehitystä vedenalaisissa sovelluksissa.
 • Julkaisin tutkimustuloksiani neljässä alan ammattilehdessä julkaistussa artikkelissa.
 • Opetin kyberturvallisuuden ja robotiikan peruskursseja ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille.
Jäljennetty!

Taidot-osion esimerkki: paranna arvoasi

Ansioluettelon taidot-osio voi vaikuttaa tarpeettomalta, mutta se on itse asiassa erittäin tärkeä, joten kiinnitä sen kirjoittamiseen erityistä huomiota. Valitse osioon taitoja, joita rekrytoijat etsivät, sekä taitoja, jotka mielestäsi kertovat parhaiten, mitä sinulla on tarjottavanasi Puolustusvoimille. Rekrytoijat saavat luettavakseen satoja ansioluetteloita, ja hyvä tapa erottua joukosta on esitellä vaikuttavia ja työhönottajan kannalta kiinnostavia taitoja.

Sotilastehtäviin hakevan henkilön on teknisen osaamisensa lisäksi osoitettava olevansa luotettava, kuuliainen, tarkka ja pysyvänsä rauhallisena paineen alla. Muista mainita nämä tai vastaavia pehmeitä taitoja niiden kovien taitojen lisäksi, joita olet oppinut vaikkapa vartiointialan töissä. Pehmeät taidot edustavat luontaisia taitoja ja kykyjä, jotka ovat usein sisäsyntyisiä. Kovat taidot ovat tyypillisesti kokemuksen ja koulutuksen pohjalta syntyneitä taitoja ja ovat täten helpommin määriteltävissä ja mitattavissa. Pyri sisällyttämään ansioluettelon taidot-osioon sopivassa suhteessa sekä pehmeitä että kovia taitoja.

Asiantuntijan vinkki

Listaa kaikki taidot tai ominaisuudet, joita sinulla on. Valitse sitten luettelosta 5–7 taitoa sen perusteella, mitä arvelet Puolustusvoimissa ja hakemassasi työpaikassa eniten arvostettavan.

Voit käyttää seuraavaa esimerkkiä pohjana oman taidot-osiosi laatimisessa.

Taidot-osion muunneltava esimerkki
 • Erinomaiset viestintätaidot
 • Rehellisyys
 • Johtamistaidot
 • Oikeudenmukaisuus
 • Fyysinen kestävyys
 • Tiimityötaidot
Jäljennetty!

Koulutusosion esimerkki haettaessa Puolustusvoimien palvelukseen

Luettele koulutusosiossa kaikki tutkintosi ja sertifikaattisi. Myös erilaiset kunniamaininnat kuuluvat tähän osioon. Ylioppilastutkintoa ei tarvitse mainita, jos sinulla on maisterin tutkinto tai sitä korkeampi tutkinto.

Asiantuntijan vinkki
 • Jos olet tutkija tai olet muuten julkaissut oman alasi artikkeleita, voit lisätä ansioluetteloon julkaisut-osion.
 • Muita mahdollisia lisäosioita ovat jäsenyydet, yhdistykset tai palkinnot.
 • Muista pitää ansioluettelosi enintään kahden sivun mittaisena.
 • Seuraavassa on esimerkki koulutusosion muotoilusta.
 • Koulutusosion muunneltava esimerkki

Ansioluettelon asettelu ja muotoilu: siisti kuin sotilasasu

Ovatko asettelu ja muotoilu todellakin tärkeitä, jos minulla on loistava uratarina? Kyllä, ne ovat tärkeitä. Miksi? Luet tätä opasta, koska haluat laatia mahdollisimman hyvän ansioluettelon. Hyvässä ansioluettelossa on kiinnitetty huomiota sekä sisältöön että ulkoasuun. Ansioluettelon ulkoasua voisi verrata sotilasparaatiin: kaikki marssivat tarkasti omalla paikallaan ja keskenään sopusoinnussa. Ansioluettelosi on annettava rekrytoijalle sama vaikutelma.

Asiantuntijan vinkki
 • Käytä sivun joka reunassa reilua marginaalia.
 • Valitse yksinkertainen ja helposti luettava kirjaintyyppi.
 • Voit lisätä otsikkoon väriä tai muita muotoiluelementtejä. Muista kuitenkin, että otsikossa olevien yhteystietojesi täytyy olla selvästi näkyvissä, jotta rekrytoija voi ottaa sinuun helposti yhteyttä.
 • Tarkista tekstin kieliasu ennen lähettämistä ansioluettelotyökalun oikolukutoiminnon avulla tai pyydä ystävää tarkistamaan ansioluettelosi kieliasu.

Tärkeimmät ohjeet Puolustusvoimille lähetettävän ansioluettelon kirjoittamiseen

 1. Puolustusvoimat tarjoaa monenlaisia siviili- ja sotilastehtäviä sekä nuorille, uraansa aloitteleville työnhakijoille, että kokeneille konkareille, jotka ovat jo luoneet uraa (esimerkiksi vartiointialalla).
 2. Kerro ansioluettelossasi selkeästi, miksi haluat Puolustusvoimien palvelukseen ja mitä tarjottavaa sinulla on Puolustusvoimille.
 3. Muista sisällyttää taidot-osioon sopivassa suhteessa pehmeitä ja kovia taitoja.
 4. Helpota ja tehosta työnhakuasi käyttämällä Cvapp.fi-palvelun verkkotyökaluja ja valmiita asiakirjapohjia!
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo

Näyttävät ansioluettelopohjat

Vakuuta työnantajat ja työhönottajat valitsemalla jokin meidän 25+ tyylikkäästä, ammattimaisesta ansioluettelopohjastamme.
4 / 5
luokitus perustuu 481 arvosteluun sivustolla Trustpilot
Käytä tätä ansioluettelopohjaaStockholm resume template
Stockholm
8 900 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaNew York resume template
New York
4 100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVienna resume template
Vienna
2 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSydney resume template
Sydney
1 900 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLondon resume template
London
3 900 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaDublin resume template
Dublin
4 100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMoskova resume template
Moskova
750 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAmsterdam resume template
Amsterdam
1 800 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMadrid resume template
Madrid
1 600 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSantiago resume template
Santiago
1 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSingapore resume template
Singapore
740 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaOslo resume template
Oslo
600 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCape Town resume template
Cape Town
60 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaParis resume template
Paris
570 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBerliini resume template
Berliini
1 500 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaGeneva resume template
Geneva
35 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVancouver resume template
Vancouver
520 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaTokyo resume template
Tokyo
360 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMilano resume template
Milano
940 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLisbon resume template
Lisbon
240 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBarcelona resume template
Barcelona
500 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCopenhagen resume template
Copenhagen
100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaChicago resume template
Chicago
160 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRio resume template
Rio
210 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRome resume template
Rome
210 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBoston resume template
Boston
120 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRirekisho resume template
Rirekisho
61 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
4 500 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAthens resume template
Athens
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBrussels resume template
Brussels
82 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaPrague resume template
Prague
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaShanghai resume template
Shanghai
51 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaToronto resume template
Toronto
2 100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet