1. Blogi
 2. Ansioluettelo
 3. Ansioluettelon muoto selitettynä kolmen helpon esimerkin avulla
kirjoittanut Paul DruryPaul Drury

Ansioluettelon muoto selitettynä kolmen helpon esimerkin avulla

9 min lue
Ansioluettelon muoto selitettynä kolmen helpon esimerkin avulla
Perusteellinen lähde, jossa selitetään ansioluetteloiden yleiset muotovaihtoehdot, kuten kronologinen, osaamispohjainen ja edellisten yhdistelmä. Näin valitset sinulle sopivan.

Kirjoittaessasi ansioluetteloa tulet huomaamaan, että tarjolla on paljon erilaisia lähteitä, jotka sisältävät tietoa eri muotovaihtoehdoista. Ensimmäinen haasteesi onkin ansioluettelon muodon ja mahdollisen ansioluettelopohjan valinta. Näiden valintojen tekeminen tietoisesti helpottaa ansioluettelon kirjoittamista ja takaa sen, että ansioluettelo sopii sinun tilanteeseesi sekä alaan, jolta etsit töitä.

Tämä oppaan sisältämien yksinkertaisten ohjeiden selvität, mikä seuraavista on sinulle sopivin ansioluettelo:

 • Kronologinen ansioluettelo
 • Osaamispohjainen ansioluettelo
 • Hybridimuotoinen ansioluettelo

Opas sisältää myös:

 • Esimerkkejä eri muotovaihtoehdoista
 • Tiivistelmän eri muotovaihtoehtojen sisällöstä

Ansioluettelon muodon valinta

Monet tekijät vaikuttavat ansioluettelon muodon valintaan. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa työkokemuksen laatu ja määrä, muu osaamisesi, uran jatkaminen samalla alalla tai siirtyminen uudelle alalla sekä tärkeimpänä tietysti työpaikka, jota haet.

Aloitetaan kronologisesta ansioluettelosta, joka tunnetaan myös nimellä kääntäen kronologinen ansioluettelo. Tämä ansioluettelomuoto korostaa työkokemusta urallasi tai toimialallasi. Tämä ansioluettelo soveltuu parhaiten henkilöille, joiden ammatillinen kokemus käy hyvin yhteen haettavan työpaikan vaatimusten kanssa. Tässä on esimerkki kääntäen kronologisesta ansioluettelosta.

Seuraavana on vuorossa osaamispohjainen ansioluettelo. Tämä malli korostaa taitojasi ja osaamistasi sekä osoittaa niiden olennaisuuden hakemasi työpaikan kannalta. Työnhakijan taidot ovat usein samoja kuin työpaikkailmoituksessa mainitut. Tällainen ansioluettelo soveltuu henkilöille, jotka ovat työskennelleet teknisissä tai taitoammateissa tai jotka ovat siirtymässä uudelle alalle. Osaamispohjaista ansioluetteloa kutsutaan myös taitopohjaiseksi ansioluetteloksi ja se näyttää tältä.

Viimeisenä on vuorossa hybridimuotoinen ansioluettelo. Tässä ansioluettelossa on piirteitä sekä kronologisesta että osaamispohjaisesta ansioluettelosta. Siinä erittelet taitosi ja osaamisesi antaen samalla selkeän kuvan työkokemuksestasi. Tällainen ansioluettelo soveltuu parhaiten henkilöille, jotka toimivat teknisissä tehtävissä ja joiden työkokemus on työhönottajalle tärkeää. Seuraavassa on simerkki hybridimuotoisesta ansioluettelosta.

Ansioluettelon sisältö

Perussisältö on sama ansioluettelon muodosta riippumatta. Eroja on siinä, kuinka tarkkoja tietoja ansioluettelon eri osiot sisältävät.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat ansioluettelossa ensimmäisenä käytettävästä mallista riippumatta. Näin työhönottaja voi ottaa sinuun yhteyttä kutsuakseen sinut haastatteluun, mikä on ansioluettelon ensisijainen tarkoitus. Yhteystiedot-osion tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • LinkedIn-profiilin URL

Näiden tietojen tulee näkyä joka sivun yläreunassa, jotta työnantaja näkee yhdellä silmäyksellä, kenen tietoja hän lukee. Nimen on hyvä näkyä hieman yhteystietoja suurempana. Sähköpostiosoite ja LinkedIn-profiilin URL voivat sisältää linkin, jota työnantaja voi klikata. Mitä helpompaa yhteyden ottaminen on työhönottajalle, siitä suurempi mahdollisuus sinulla on päästä työhaastatteluun.

Ammatillinen tiivistelmä

Seuraava osio on ansioluettelon muodosta riippumatta lyhyt tiivistelmä työurastasi. Tiivistelmä antaa työhönottajalle alustavia tietoja sinusta ja innostaa lukemaan loput ansioluettelostasi. Profiiliteksti on ikään kuin “hissipuhe“ eli lyhyt vastaus haastattelussa usein esitettyyn kysymykseen “Voisitko kertoa hieman itsestäsi?”. Tiivistä 2–3 virkkeeseen taitosi, kokemuksesi sekä se, mitä annettavaa sinulla on työhönottajan yritykselle.

Taidot

Tämä osio vaihtelee sen mukaan, mitä ansioluettelotyyppiä käytät. Se sisältää sekä ”kovat taidot”, jotka ovat hakemasi työpaikan vaatimuksia, ja ”pehmeät taidot”, jotka kuvaavat persoonallisuuttasi. Viimeksi mainitut taidot kertovat kyvystäsi työskennellä työnantajan työympäristössä. Tällaisia ovat muun muassa viestintään, tiimityöskentelyyn ja tarkkuuteen liittyvät taidot.

Kääntäen kronologisessa ansioluettelossa taito-osio sisältää 6, 8 tai 9 työpaikan kannalta oleellista taitoa luetelmamuodossa aseteltuna 2 tai 3 sarakkeeseen.

Jos käytät osaamispohjaista tai hybridimuotoista ansioluetteloa, taidot muodostavat ansioluettelon tärkeimmän osion ja niistä annetaan huomattavasti tarkempia tietoja. Yksittäiset taidot ryhmitellään ja kuvaillaan tarkasti. Ansioluettelo saattaa sisältää esimerkkejä taitoihin liittyvistä saavutuksista.  

Ansioluettelon muoto: Työkokemus

Taito-osion tavoin myös ansioluettelon työhistoria- tai työkokemus-osio vaihtelee sen mukaan, mitä ansioluettelotyyppiä käytät. Kaikissa kolmessa ansioluettelotyypissä on mainittava seuraavat perustiedot:

 • Työnimike
 • Yrityksen nimi
 • Sijainti
 • Työssäoloaika

Tiedot työpaikoista kirjoitetaan käänteisessä järjestyksessä niin, että viimeisin työpaikka on luettelossa ensimmäisenä. Mainitse luettelossa vain työpaikat, jotka sinulla on ollut viimeisten 10 vuoden aikana. Tätä vanhemmat työpaikat eivät joko ole oleellisia haettavan työpaikan kannalta tai niiden tarjoama työkokemus ilmenee uudemmista työpaikoistasi.

Osaamispohjaisessa ansioluettelossa ei anneta tämän enempää tietoa työpaikoista, sillä tämä ansioluettelotyyppi keskittyy taitoihin, jotka olet jo kuvaillut tarkasti.

Jos käytät kronologista ansioluetteloa, tämä on ansioluettelon tärkein osio ja sinun tulee antaa tarkkoja tietoja työpaikoista ja -tehtävistä. Anna perustietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 • Tärkeimpien vastuualueiden ja työtehtävien lyhyt kuvaus 1–2 virkkeellä.
 • Luetelmamuodossa 3–5 saavutusta, tehtävää tai toimea yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät jollakin tavalla hakemasi työpaikan vaatimuksiin.

Hybridimuotoisessa ansioluettelossa annetaan työpaikkojen perustiedot ja lyhyt (1–2 virkkeen tai kohdan) kuvaus vastuualueista.

Koulutus

Tämä osio on sama kaikissa kolmessa ansioluettelotyypissä. Sisällytä tähän osioon kaikki haettavan työpaikan kannalta oleellinen akateeminen ja ammatillinen koulutus. Virallisten tutkintojen luettelo kirjoitetaan käänteisessä järjestyksessä niin, että viimeisin tai korkein tutkinto on luettelossa ensimmäisenä. Anna seuraavat tiedot:

 • Tutkinto ja sen mahdolliset pää- ja sivuaineet
 • Koulu tai oppilaitos
 • Opintojen aikainen toiminta, kuten luottamustehtävät, yhdistysten jäsenyys, tärkeimmät projektit ja julkaisut

Jos olet saanut edellisiin työpaikkoihisi tai haettavaan työpaikkaan liittyvää epävirallista koulutusta, anna tiedot myös tästä koulutuksesta. Anna seuraavat tiedot:

 • Suoritetun kurssin tai tutkinnon nimi
 • Oppilaitos tai tutkinnon myöntäjä
 • Opiskeluaika

Lisää nämä tiedot vain siinä tapauksessa, että ne tukevat sopivuuttasi haettavaan työpaikkaan.

Ansioluettelon valinnaiset osiot

Kun olet saanut koulutusosion kirjoitettua, ansioluettelo on valmis. Voit halutessasi lisätä tietoja, mutta muista lisätä vain tietoja, jotka korostavat soveltuvuuttasi hakemaasi työpaikkaan.

Pidä mielessäsi, että työnantaja palkkaa sinut vain seuraavista syistä:

 • Sinä pystyt ansaitsemaan työnantajalle rahaa
 • Sinä pystyt säästämään työnantajan rahaa
 • Sinä pystyt säästämään työnantajan aikaa
 • Sinä pystyt ratkaisemaan työnantajan ongelman

Kaikkien ansioluettelosi tietojen tulee jollakin tavalla tukea edellä mainittuja tavoitteita. Jos jokin tieto ei tue näitä tavoitteita, poista se ansioluettelosta.

Ansioluettelon valinnaisia osioita ovat käyttämästäsi ansioluettelotyypistä riippuen:

 • Todistukset, palkinnot tai tunnustukset
 • Ammattijärjestöt, joiden jäsen olet, ja jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta oleellisia
 • Vapaaehtoistyö
 • Patentit tai julkaisut
 • Vieraat kielet, joita osaat hyvin

Voit itse päättää näiden tietojen esitysmuodon, mutta pyri yhtenäiseen ulkoasuun ansioluettelon muiden osioiden kanssa. Helpointa on valita tähän osioon sama jaottelu kuin koulutusosiossa.

Ansioluettelon muoto: Tiivistelmä

Useimmat ihmiset ovat hyviä omassa työssään, mutta huonoja kuvailemaan työtään kirjallisesti. Onneksi on olemassa erilaisia lähteitä, jotka auttavat ansioluettelon muotoilussa ja kirjoittamisessa. Tärkeintä on valita sopivanmuotoinen ansioluettelo juuri sinun tilanteeseesi ja sen jälkeen lisätä oikea sisältö ja kirjoittaa se oikein.

Tämä artikkeli sisältää tietoja oikeanmuotoisen ansioluettelon valintaan sekä ohjeita ansioluettelon osioiden valintaan ja asetteluun. Aloita vaikka heti!

Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Luo ansioluettelo 15 minuutissa
Käytä ammattimaisia, käytännössä testattuja ansioluettelopohjia, sillä niiden avulla voit laatia sellaisen ansioluettelon, jota työnantajat odottavat.
Luo ansioluettelo
Jaa tämä artikkeli
Jatka lukemista
Ura22 min lue
Eri maiden rikkaimpien henkilöiden koulutustausta
Eri maiden rikkaimpien henkilöiden koulutustausta
Ansioluettelo8 min lue
Milloin ja miten suosittelijoita kannattaa mainita ansioluettelossa
Milloin ja miten suosittelijoita kannattaa mainita ansioluettelossa
Ansioluettelo5 min lue
Kuusi dynaamista verbiä ansioluetteloosi
Kuusi dynaamista verbiä ansioluetteloosi
Työhaastattelu6 min lue
Miksi olet kiinnostunut tästä työpaikasta?
Miksi olet kiinnostunut tästä työpaikasta?
Selaa kaikki
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet